Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 23 april 2012

Välkommen till Pokemon.com!

Vår Sekretesspolicy
Pokémon respekterar Internetbesökarnas rätt till integritet och inser vikten av att skydda all information som du väljer att anförtro oss.

Vi inser också att barn som besöker våra Webbplatser behöver ytterligare skyddsåtgärder. Om du vill veta mer om vårt integritetsskydd för barn under 13 år kan du klicka här och läsa Pokémons Sekretesspolicy för barn.

Sekretesspolicy och certifieringsmärket på den här webbsidan visar att Pokémon har gott anseende enligt ESRB:s program för integritet på Internet. ESRB:s program för integritet på Internet är till för att säkerställa att webbplatsens rutiner för utlämnande av information är ansvarsfulla och ändamålsenliga. För att skydda din integritet har vi frivilligt anslutit oss till det här integritetsprogrammet. Alla våra webbplatser har granskats och certifierats av ESRB och uppfyller deras praxis för insamling och behandling av information på Internet. Som en del av programmet genomgår våra webbplatser regelbundna kontroller och andra mekanismer med avseende på genomförande och redovisningsskyldighet som administreras av ESRB.

Pokémon är självcertifierat enligt det amerikanska handelsministeriets principer om integritetsskydd (Safe Harbor) inom EU, som har fastställts för att uppfylla EU-kommissionens dataskyddsdirektiv från 1998. Mer information om integritetsprogrammet finns på det amerikanska handelsministeriets webbplats http://www.export.gov/safeHarbor/.

Innehållsförteckning
1. Vilken information omfattas av Sekretesspolicy?
2. Vilka typer av identifierbara personuppgifter samlar vi in om våra besökare?
3. Hur används och lämnas dina identifierbara personuppgifter ut?
4. Vilka valmöjligheter har du när det gäller insamlingen, användningen och utlämnandet av dina identifierbara personuppgifter?
5. Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda dina identifierbara personuppgifter?
6. Hur uppdaterar du dina identifierbara personuppgifter och din profil?
7. Hur gör du om du vill ställa frågor eller skicka kommentarer om Sekretesspolicy?
8. Hur får du reda på om vi ändrar Sekretesspolicy?

1. Vilken information omfattas av Sekretesspolicy?

Sekretesspolicy gäller bara personuppgifter som samlas in på Webbplatser där den finns publicerad. Såvida Pokémon inte skriftligen anger annat gäller den inte övrig information som Pokémon samlar in på andra sätt.
Observera att Sekretesspolicy endast omfattar information som skickas och samlas in via Internet. Den omfattar inte information som Pokémon kanske samlar in på annat sätt än via Internet. Sekretesspolicy gäller endast webbplatser som underhålls av Pokémon, inte våra internationella koncernbolag eller webbplatser som underhålls av andra företag eller organisationer som vi länkar till. Pokémon ansvarar alltså inte för innehållet eller aktiviteterna på dessa webbplatser.

Sekretesspolicy gäller användningen och utlämnandet av personuppgifter som samlas in från och med det datum policyn publiceras. Villkoren i Sekretesspolicy omfattas slutligen av alla tillämpliga lagar.

2. Vilka typer av identifierbara personuppgifter samlar vi in om våra besökare?
Det krävs inga personuppgifter för att besöka vår Webbplats. Om du inte vill uppge några personuppgifter finns det dock vissa funktioner på webbplatsen som du inte kan använda. Personuppgifter är information som gör att du kan identifieras och går att kontakta.

Information som du ger oss
Vi tar emot information från våra besökare och, med besökarnas samtycke, från utomstående parter som organisatörer av turneringen Pokémon Organized Play ("POP"). Vi samlar in personuppgifter direkt från våra besökare när de

1. skapar ett konto för Pokémons webbplatser
2. kopplar ett konto från någon av Pokémons Webbplatser till ett konto från en annan webbplats som drivs av Pokémon eller något av Pokémons koncernbolag
3. deltar i spel, belöningsprogram, tävlingar, sweepstakes, evenemang eller kampanjer
4. skickar frågor, skriver till oss via e-post om sitt deltagande i POP eller begär kundsupport
5. deltar i undersökningar eller enkäter
6. använder funktionen Tipsa en kompis
7. ger oss affärsinformation, exempelvis när de ansöker om eller har en särskild roll inom POP (till exempel som Pokémonprofessorer eller organisatörer av ligor och turneringar) eller söker arbete.

Informationen omfattar vanligen:
1. namn
2. e-postadress
3. telefonnummer
4. adress (då den krävs för att tillhandahålla tjänster).

Ibland kan vi dessutom samla in andra typer av icke personrelaterade uppgifter (så kallade demografiska uppgifter), till exempel uppgifter om ålder, kön, födelsedatum, fritidsintressen och vilka leksaker och spel du föredrar. De demografiska uppgifterna kan kopplas ihop med dina personuppgifter.
Affärsinformation (exempelvis ansökningar om Pokémonprofessor eller organisatör av ligor och turneringar)

Sekretesspolicy omfattar inte personuppgifter som vi tar emot för affärsändamål. Personuppgifter som vi tar emot via Internet från personer som ansöker om att bli eller är POP-organisatörer behandlar vi som uppgifter för affärsändamål. Dessa personuppgifter lämnar vi ut till de fristående parter som sköter POP-evenemangen så att de kan kontakta POP-organisatörerna för deltagande i dessa evenemang och andra POP-ärenden. Det kan hända att dessa fristående parter inte förbinder sig att följa villkoren i Sekretesspolicy.

Även personuppgifter som vi tar emot via Internet från personer som ansöker om arbete, eller från personer som anger att de skickar personuppgifter för affärsändamål, behandlar vi som uppgifter för affärsändamål. Personuppgifter som samlas in i sådana sammanhang används enbart för sitt avsedda syfte.

Teknisk insamling av information
Vi tar hjälp av tekniken för att samla in information så att våra webbplatser blir intressantare och mer användbara för dig. När du besöker någon av våra webbplatser samlar vi till exempel in din IP-adress. IP-adressen är ofta kopplad till den port som används för att du ska nå Internet, exempelvis din Internetleverantör (ISP, Internet Service Provider) eller ditt företag eller universitet. IP-adressen är i sig själv inte personligt identifierbar. Ibland använder vi även IP-adressen för att samla in information om hur ofta våra besökare besöker olika delar av webbplatserna. Denna information kan kopplas ihop med de identifierbara personuppgifterna.

Cookies
Vi använder cookies på våra Webbplatser. Cookies är information som en Webbplats skickar till din dator medan du besöker den. Vi, och andra företag, använder cookies av många olika skäl. När du återvänder till någon av våra Webbplatser efter att ha loggat in förmedlas till exempel information via cookies så att Webbplatsen "kommer ihåg" vem du är. Du kan ställa in så att du får en varning varje gång en cookie skickas, eller också kan du välja att stänga av alla cookies. Det gör du med hjälp av inställningarna i din webbläsare (till exempel Mozilla Firefox eller Internet Explorer). Alla webbläsare är olika, så det är bäst att titta på webbläsarens hjälpmeny om du vill veta hur du bäst ändrar inställningarna för cookies. Om du stänger av cookies kan du inte längre använda många funktioner som underlättar din webbupplevelse, till exempel de funktioner som nämns ovan. Vissa av våra tjänster kommer då inte heller att fungera som de ska.

Webbsignaler och loggfiler
På våra Webbplatser används en rad olika tekniska metoder för att spåra besökare, däribland webbsignaler ("web beacons"). Webbsignalerna är information som ligger inbäddad i små bilder på webbplatsernas sidor. Vi använder även dessa metoder för att analysera trafiken på våra webbplatser, till exempel hur ofta våra besökare besöker olika delar av webbplatserna. De tekniska metoderna kan innebära att informationen överförs direkt till oss eller till en annan part som har vårt tillstånd att samla in information åt oss. På våra Webbplatser används loggfiler som registrerar vilka sidor besökarna tittar på, hur länge de besöker webbplatsen, varifrån de kommer och andra data. Vi använder också dessa metoder i HTML-meddelanden som vi skickar till våra besökare. På så sätt kan vi avgöra om de har öppnat e-postmeddelandena eller klickat på länkarna i dem. Informationen som framkommer med hjälp av dessa tekniska metoder kan samlas in på ett sätt som gör den personligt identifierbar.

Till sist: När du har klickat på en annons eller en länk och lämnar våra Webbplatser gäller inte Sekretesspolicy längre. I stället måste du läsa Sekretesspolicy på den nya webbplatsen om du vill veta hur dina personuppgifter hanteras där.


3. Hur används och lämnas dina identifierbara personuppgifter ut?
Vi varken lämnar ut, säljer eller hyr ut dina personuppgifter till tredje man utan ditt medgivande. Det krävs inga personuppgifter för att besöka vår Webbplats. Om du inte vill uppge några personuppgifter finns det dock vissa funktioner på webbplatsen som du inte kan använda.
Vilket syftet än är samlar vi bara in så mycket information vi behöver för att kunna tillgodose dina behov och våra legitima affärsmål.
Pokémons verktyg och evenemang på Internet
Om du registrerar dig på vår webbplats används dina uppgifter för att ge dig de fördelar som registreringen för med sig, till exempel möjligheten att skapa en tränarbild och tjäna tränarmynt. Om du deltar i ett spel, en tävling, sweepstakes eller liknande evenemang ("kampanjer") används uppgifterna som du gav i samband med deltagandet dessutom för att avgöra om du har rätt att delta och för att kontakta dig med resultaten och dela ut priser.


POP-deltagare
Om du väljer att delta i POP-turneringens poäng- och rankningssystem på vår webbplats www.pokemon.com kommer vi att använda dina personuppgifter för att spåra dina tävlingsresultat, din spelarrankning, dina poäng och din spelarstatus (t.ex. aktiv, avslutad och vinnare). Om du är 13 år eller äldre kommer vi att publicera ditt fullständiga namn eller förnamn och första bokstav i efternamnet (enligt dina anvisningar) och ditt land på vår webbplats tillsammans med din spelarrankning. Om du är under 13 år kan din förälder, vårdnadshavare eller förmyndare välja att publicera ditt användarnamn, fullständiga namn eller förnamn och första bokstav i efternamnet på rankningslistan.


Om du väljer att delta i POP-turneringens poäng- och rankningssystem på vår webbplats www.pokemon.com kommer vi dessutom att lämna ut dina personuppgifter till de fristående parter som sköter POP-evenemangen (exempelvis ligaledare och organisatörer av turneringar) så att de kan anordna POP-evenemang som du kan delta i. I de flesta fall är de fristående parter och inte Pokémonanställda. De har förbundit sig att följa villkoren i Sekretesspolicy, men Pokémon kan inte garantera att dessa fristående parter kommer att skydda dina personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska lämnas ut till de fristående parter som inte sköter POP-evenemangen på Internet ska du inte delta i webbplatsens poäng- och rankningssystem.


Elektroniska anslagstavlor

Om du registrerar dig för att få tillgång till våra elektroniska anslagstavlor och chattrum kommer vi att använda dina personuppgifter för att ge dig möjlighet att visa och publicera meddelanden på anslagstavlorna. Det är dock viktigt att du inser att forum och elektroniska anslagstavlor är verktyg som gör att du kan kommunicera med medlemmar i användarforumet på Internet. När du lämnar ut personuppgifter på Internet på offentliga platser kan uppgifterna därför samlas in och användas av personer som du inte känner.


Operationell användning
Vi kan även använda dina personuppgifter för andra ändamål, exempelvis "operationell användning". Vi kan till exempel använda personuppgifterna för administrativa kontakter när vi vill skicka meddelanden om ditt konto hos oss eller om funktioner på våra Webbplatser, däribland eventuella förändringar av Sekretesspolicy. Om du har tackat ja till att ta emot marknadsföring på Internet från vår webbplats kan dina personuppgifter användas för att skicka marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster.


Interna säljare
Pokémon har rätt att lämna ut dina personuppgifter till enheter utanför företaget som sköter den interna webbplatssupporten (för t.ex. webbprodukter, e-posttjänster eller teknisk support). Vid eventuella leveranser ger vi även postadressen till leveransföretagen. När de utför sådana tjänster får företagen tillgång till dina identifierbara personuppgifter. Dessa enheter har förbundit sig att skydda de personuppgifter som de får från oss och se till att de förblir konfidentiella.

Sammanställda uppgifter
Slutligen kan vi ta dina identifierbara personuppgifter och avidentifiera dem, antingen genom att kombinera dem med uppgifter om andra personer (sammanställa dina uppgifter med andra personers), eller genom att ta bort egenskaper (exempelvis namnet) som gör att uppgifterna går att identifiera som dina (avpersonifiera dina uppgifter). Med hänsyn till uppgifternas karaktär innehåller Sekretesspolicy inga begränsningar i vår rätt att sammanställa eller avpersonifiera dina personuppgifter, och vi har rätt att använda och lämna ut de avidentifierade uppgifterna till tredje man.


Förvärv och försäljning av bolag
Vid eventuella sammanslagningar, försäljningar av tillgångarna, förvärv, avvecklingar, omorganiseringar, konkurser, förändringar av kontrollen eller liknande händelser kan dina identifierbara personuppgifter komma att överföras till vår efterträdare eller övertagare, om detta är tillåtet och sker enligt tillämplig lag. Om vi säljer ett eller flera av våra bolag kan dina identifierbara personuppgifter komma att överföras som en del av försäljningen. Om vi förvärvar ett bolag kommer de identifierbara personuppgifter som ingår med bolagsförvärvet att hanteras enligt innehållet i Sekretesspolicy, om detta är möjligt och tillåtet.


Upplysningar som krävs enligt lag och upplysningar som skyddar våra Webbplatser och andra
Vi kommer att lämna ut personuppgifter om vi i god tro anser att upplysningarna (a) krävs enligt lag, inklusive för att exempelvis följa ett domstolsbeslut eller uppfylla ett föreläggande eller (b) bidrar till att verkställa Användningsvillkoren, verkställa reglerna i tävlingar, sweepstakes, kampanjer eller spel, skydda dig och din egendom och skydda våra Webbplatser och andra.


4. Vilka valmöjligheter har du när det gäller insamlingen, användningen och utlämnandet av dina identifierbara personuppgifter?

Som vi tidigare nämnde bestämmer du själv över de personuppgifter som du lämnar till oss. Du kan när som helst ta bort personuppgifterna från vår databas genom att göra följande:
www.pokemon.com.com: Om du vill ta bort ditt namn från webbplatsen www.pokemon.com loggar du in och följer anvisningarna för att avregistrera dig. Du kan även kontakta oss på Pokémon USA, Inc., Attention: Privacy Policy Administrator, 333 108th Avenue, NE, Suite 1900, Bellevue, WA 98004, USA, Fax: +1 (425) 274-1041.


Ange vilken webbplats du registrerade dig på och vilken e-postadress du använde när du kontaktar oss så att vi kan verifiera din begäran.


5. Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda dina identifierbara personuppgifter?
Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och se till att de förblir konfidentiella. Vi har infört tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda alla personuppgifter från obehörig åtkomst och missbruk. För att skydda uppgifterna mot obehörig elektronisk åtkomst gör vi följande: Vi begränsar åtkomsten till endast de anställda som sköter legitima affärsfunktioner, underhåller uppgifter som samlas in via Internet bakom en server som skyddas av en brandvägg, bekräftar din identitet genom att be om en e-postadress eller på något annat sätt, lagrar dina personuppgifter på servrar som hålls åtskilda från annan företagsinformation och andra system samt meddelar dig via e-post om vi får veta att ett intrång har inträffat. Dina personuppgifter samlas endast in på SSL-skyddade (krypterade) webbsidor och överförs på Internet via en SSL-skyddad (krypterad) kanal. Vi går regelbundet igenom våra säkerhetsrutiner och anpassar oss efter ny teknik och nya metoder. Det är dock viktigt att inse att det inte finns några perfekta eller ogenomträngliga säkerhetsåtgärder, hur mycket vi än anstränger oss.


6. Hur uppdaterar du dina identifierbara personuppgifter och din profil?
Du kan komma åt och uppdatera kontaktinformationen som du gav oss vid registreringen (det vill säga, e-postadressen eller annan information som gör att vi kan kontakta dig direkt) enligt följande:
www.pokemon.com: Gå till avsnittet "Edit Profile" (Redigera profil) på webbplatsen www.pokemon.com. (Där kan du ändra kontaktinformationen och inställningarna när du har loggat in.) Du kan även kontakta oss på Pokémon USA, Inc., Attention: Privacy Policy Administrator, 333 108th Avenue, NE, Suite 1900, Bellevue, WA 98004, USA, Fax: +1 (425) 274-1041.
Ange vilken webbplats du registrerade dig på och vilken e-postadress du använde när du kontaktar oss så att vi kan verifiera din begäran.


7. Hur gör du om du vill ställa frågor eller skicka kommentarer om Sekretesspolicy?

Om du har frågor om eller vill kommentera en Sekretesspolicy på någon av våra webbplatser kan du kontakta oss enligt följande:

Webbplatser
www.pokemon.com


Pokémon är anslutet till ESRB:s program för integritet på Internet. Om du anser att vi inte har besvarat en integritetsrelaterad fråga från dig eller att den inte har hanterats på rätt sätt kan du kontakta ESRB på http://www.esrb.org/privacy_wc_hotline.asp. Observera att ESRB inte har någon anknytning till Pokémon och därför inte kan hjälpa dig med frågor som inte rör integritet.


ESRB
Attn.: Privacy Online Program
317 Madison Avenue, 22nd Floor
New York, NY 10017 USA
privacy@esrb.org


Din rätt till integritet enligt kalifornisk lag
Kunder som är bosatta i Kalifornien har sedan 2005 enligt kalifornisk civilrätt (California Civil Code Section 1798.83) rätt att begära ut viss information om vårt utlämnande av personuppgifter till tredje man för direkt marknadsföring. Vi lämnar inte ut kundernas personuppgifter till tredje man som inte är knuten till oss för deras direkta marknadsföring. Om du har frågor om vår policy för utlämnande av personuppgifter kan du skicka oss ett e-postmeddelande eller skriva till oss på adressen ovan.


8. Hur får du reda på om vi ändrar Sekretesspolicy?

Vi har rätt att när som helst ändra Sekretesspolicy. Om vi gör några större förändringar av hur vi samlar in, använder eller lämnar ut dina personuppgifter kommer vi att meddela dig genom ett e-postmeddelande till den e-postadress som du senast gav oss eller genom att väl synligt publicera ett meddelande om ändringarna på de Webbplatser som omfattas av Sekretesspolicy. Eventuella större förändringar av Sekretesspolicy träder i kraft 30 dagar efter att vi har meddelat dig via e-post eller 30 dagar efter att vi väl synligt har publicerat ett meddelande om ändringarna på de Webbplatser som omfattas av Sekretesspolicy.


Tänk på att du alltid ansvarar för att uppdatera dina personuppgifter så att vi har din aktuella e-postadress. Om den senaste e-postadressen som du har gett oss inte längre gäller, eller om vi av något annat skäl inte kan leverera ovan nämnda meddelande, ska vårt avsända e-postmeddelande ändå utgöra ett giltigt tillkännagivande av de ändringar som beskrivs i meddelandet.


Sekretesspolicy för barn
Senast uppdaterad: 23 april 2012
Välkommen till Pokémon!

ANSVARSFRISKRIVNING: Även om ESRB Privacy Certified inte övervakar webbsidor och tjänster som inte är engelska gör Pokémon allt de kan för att försäkra att icke engelska webbsidor och tjänster håller sig till tillämpliga riktlinjer och principer för datainsamling som fastställs av ESRB Privacy Certified, inklusive uppfyllande av EU-direktiv (och US-EU Safe Harbor-principer).


VÅR Sekretesspolicy
Pokémon har utvecklat sina webbplatser för att skapa en trevlig upplevelse för alla användare. Sekretesspolicy för barn är till för att svara på eventuella frågor som du kanske har om våra Sekretesspolicy och integritetsrutiner när det gäller barn under 13 år.


Sekretesspolicy för barn bygger på vår allmänna Sekretesspolicy, men vi inser att det finns ett extra behov av personuppgiftsskydd när barn besöker de webbplatser där policyn publiceras. Dessa extra skyddsåtgärder förklarar vi i Sekretesspolicy för barn.


Enligt den amerikanska lagen om skydd av barns personuppgifter på Internet, Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA"), måste vi informera föräldrar, vårdnadshavare och förmyndare om hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter från barn under 13 år. Lagen kräver även att vi inhämtar föräldrarnas eller förmyndarnas samtycke när barn under 13 år ska använda vissa funktioner på våra Webbplatser. Nedan förklarar vi hur vi gör detta för dessa barn. När vi använder begreppet "förälder" nedan avser vi både vårdnadshavare och förmyndare.
Sekretesspolicy och certifieringsmärket på den här webbsidan visar att Pokémon USA, Inc. har gott anseende enligt ESRB:s program för integritet på Internet. ESRB:s program för integritet på Internet är till för att säkerställa att webbplatsens rutiner för utlämnande av information är ansvarsfulla och ändamålsenliga. För att skydda barnets integritet har vi frivilligt anslutit oss till det här integritetsprogrammet. Alla våra webbplatser har granskats och certifierats av ESRB och uppfyller deras praxis för insamling och behandling av information på Internet. Som en del av programmet genomgår våra webbplatser regelbundna kontroller och andra mekanismer med avseende på genomförande och redovisningsskyldighet som administreras av ESRB.


Pokémon är självcertifierat enligt det amerikanska handelsministeriets principer om integritetsskydd (Safe Harbor) inom EU, som har fastställts för att uppfylla EU-kommissionens dataskyddsdirektiv från 1998. Mer information om integritetsprogrammet finns på det amerikanska handelsministeriets webbplats http://www.export.gov/safeHarbor/.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Vilken typ av information samlar vi in om barn?
2. Hur använder vi och lämnar ut de identifierbara personuppgifter som vi samlar in från barn?
3. Hur meddelar vi föräldrarna och inhämtar deras samtycke för att samla in personuppgifter från deras barn?
4. Hur kan föräldrarna komma åt, ändra och ta bort sina barns identifierbara personuppgifter?
5. Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda barnens identifierbara personuppgifter?
6. Hur meddelar vi föräldrarna om Sekretesspolicy för barn ändras?
7. Vart kan besökarna vända sig om de har frågor eller kommentarer om Sekretesspolicy för barn?


1. Vilken typ av information samlar vi in om barn?

Barn kan surfa på Pokémons webbplatser, titta på innehåll och ha roligt med många funktioner utan att några personuppgifter samlas in. Vi samlar inte in några personuppgifter från barn medan de använder våra webbplatser, såvida de inte registrerar sig.

Vi tar emot information från våra besökare och, med besökarnas samtycke, från utomstående parter som organisatörer av turneringen Pokémon Organized Play ("POP"). Vi samlar in personuppgifter direkt från barn när de
1. skapar ett konto för Pokémons webbplatser
2. kopplar ett konto från någon av Pokémons Webbplatser till ett konto från en annan webbplats som drivs av Pokémon eller något av Pokémons koncernbolag
3. deltar i spel, belöningsprogram, tävlingar, sweepstakes, evenemang eller kampanjer
4. skickar frågor, skriver till oss via e-post om sitt deltagande i POP eller begär kundsupport
5. deltar i undersökningar eller enkäter
6. använder funktionen Tipsa en kompis.


Informationen omfattar vanligen:
1. namn
2. e-postadress
3. telefonnummer
4. adress (då den krävs för att tillhandahålla tjänster).
Vi kan samla in demografiska uppgifter (födelsedatum, kön och intressen) och kombinera dem med barnets personuppgifter. Pokémon samlar bara in denna information om den frivilligt skickas till oss av antingen barnet eller en förälder.

Observera att alla kommersiella webbplatser som vänder sig till barn under 13 år enligt amerikansk lag är förhindrade att kräva att barn lämnar ut fler personuppgifter än vad som rimligen är nödvändigt för att de ska få delta i en aktivitet på Internet.


Vissa områden på vår webbplats innehåller funktioner som elektroniska vykort, där barn kan ange personuppgifter (t.ex. e-postadressen) utan att först uppge sin ålder eller be om föräldrarnas tillstånd. Dessa områden erbjuder tjänster på ett sätt som inte först kräver föräldrarnas samtycke.
Slutligen kan vi ibland samla in demografiska uppgifter om ett barn. Om ett barn deltar i en undersökning kan vi till exempel samla in svaren. Bland dem kan vi samla in ålder, kön, fritidsintressen eller andra demografiska uppgifter om barnets spelande och intressen. Vi använder dessutom vissa passiva tekniker, som cookies och webbsignaler, för att övervaka trafiken på våra webbplatser. De demografiska uppgifterna kan kopplas ihop med barnets personuppgifter.


2. Hur använder vi och lämnar ut de identifierbara personuppgifter som vi samlar in från barn?

Vi kan samla in personuppgifter från föräldrarna för att låta barnen delta i vissa aktiviteter som erbjuds på våra webbplatser och i samband med de produkter som barnen prenumererar på. Aktiviteterna kan gå ut på att delta i spel, belöningsprogram, tävlingar, sweepstakes, evenemang eller andra kampanjer.


Vi kan använda barnets uppgifter för att låta honom eller henne skicka frågor eller begära kundsupport. Vi kan också använda barnets uppgifter för att låta honom eller henne delta i undersökningar och enkäter. Uppgifterna kan användas för att skicka e-post och meddelanden till ditt barn, med reklam om nya produkter och funktioner, specialerbjudanden och andra intressanta evenemang som rör nya produkter och annan information om Pokémon.


Andra webbplatsfunktioner går ut på att skicka e-postmeddelanden till vänner ("tell-a-friend") och kan i framtiden även omfatta begränsad chatt ("canned chat"), där ett barn kan välja ord från en förberedd lista för att skicka meddelanden till andra användare på webbplatsen. Om en förälder låter oss samla in personuppgifter om deras barn kan vi koppla viss tekniskt insamlad information till personuppgifterna (se avsnitt A2 "Teknisk insamling av information" i vår allmänna Sekretesspolicy).


Vi kan använda de uppgifter vi samlar in från och om barn för affärsändamål, däribland dokumentering, transaktioner och marknadsföring. Kontaktinformationen som ett barn ger oss används för att få föräldrarnas samtycke till att samla in barnets personuppgifter.
Efter registreringen kan kontaktinformationen även användas för att meddela användare om kampanjer, som tävlingar, sweepstakes, nyhetsbrev eller nya produkter, eller ändringar på webbplatsen eller i Sekretesspolicy. Slutligen kan vi använda personuppgifterna och de demografiska uppgifterna för intern marknadsföring och se hur vi kan förbättra våra tjänster.


Om ett barn vinner en tävling eller något annat marknadsföringsevenemang och vi inte redan har fått förälderns samtycke meddelar vi föräldern på den e-postadress som vi fick vid registreringen och ber föräldern skicka sin postadress så att vi kan leverera priset. Vi har rätt att publicera vinnarens förnamn, stad och land på vår webbplats.


Om du väljer att låta barnet delta i POP-turneringens poäng- och rankningssystem på vår webbplats www.pokemon.com kommer vi att använda barnets personuppgifter för att spåra hans eller hennes tävlingsresultat, spelarrankning, poäng och spelarstatus (t.ex. aktiv, avslutad och vinnare). Som förälder, vårdnadshavare eller förmyndare kan du välja att publicera barnets användarnamn, fullständiga namn eller förnamn och första bokstav i efternamnet på rankningslistan.
Om du väljer att låta barnet delta i POP-turneringens poäng- och rankningssystem på vår webbplats www.pokemon.com kommer vi dessutom att lämna ut barnets personuppgifter till de fristående parter som sköter POP-evenemangen (exempelvis ligaledare och organisatörer av turneringar) så att de kan anordna POP-evenemang som han eller hon kan delta i. I de flesta fall är de fristående parter och inte Pokémonanställda. De har förbundit sig att följa villkoren i Sekretesspolicy, men Pokémon kan inte garantera att dessa fristående parter kommer att skydda barnets personuppgifter. Om du inte vill att barnets personuppgifter ska lämnas ut till de fristående parter som inte sköter POP-evenemangen på Internet ska du inte låta barnet delta i webbplatsens poäng- och rankningssystem.
Pokémon har rätt att lämna ut barnens personuppgifter till enheter utanför företaget som sköter den interna webbplatssupporten (för t.ex. webbprodukter, e-posttjänster eller teknisk support). Dessa enheter har förbundit sig att skydda de personuppgifter som de får från oss och se till att de förblir konfidentiella.


Vi lämnar inte ut uppgifter om ett barn till tredje man såvida de inte rimligen är nödvändiga
för att följa lagstiftningen, inklusive domstolsbeslut eller förelägganden
för att verkställa Användningsvillkoren eller regler på webbplatsen eller för spel eller kampanjer
i samband med köp eller försäljningar av tillgångarna, sammanslagningar, omorganiseringar, konkurser eller liknande företagstransaktioner eller
för att skydda våra besökare och våra Webbplatser.

3. Hur meddelar vi föräldrarna och inhämtar deras samtycke för att samla in personuppgifter från deras barn?
När ett barn under 13 år försöker registrera sig på vår webbplats skickar vi ett e-postmeddelande till barnets föräldrar och berättar att deras barn vill registrera sig. Vi ber dem besöka Webbplatsen så att de kan ge honom eller henne tillstånd att registrera sig.

Om föräldrarna struntar i eller vägrar att registrera barnet tar vi bort all kontaktinformation från vår databas efter 14 dagar.

Om föräldrarna tillåter barnet att registrera sig får han eller hon tillgång till de funktioner som beskrivs i e-postmeddelandet.

4. Hur kan föräldrarna komma åt, ändra och ta bort sina barns identifierbara personuppgifter?


En förälder kan när som helst kontakta vår kundtjänst för att komma åt, ändra eller ta bort de personuppgifter som vi har samlat in från hans eller hennes barn. Gör så här:


www.pokemon.com: Om du vill komma åt, ändra eller ta bort ditt barns personuppgifter på webbplatsen www.pokemon.com loggar du in och följer anvisningarna. Du kan även kontakta oss på The Pokémon Company International, Attention: Privacy Policy Administrator, 333 108th Avenue, NE, Suite 1900, Bellevue, WA 98004, USA, Fax: +1 (425) 274-1041.
Ange barnets namn och förälderns e-postadress när du kontaktar oss. Då får vi lättare att hjälpa dig med din förfrågan eller begäran.

5. Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda barnens identifierbara personuppgifter?
Det är mycket viktigt för oss att skydda barnens personuppgifter och se till att de förblir konfidentiella. Vi har infört tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda barnens personuppgifter från obehörig åtkomst och missbruk. Vi går regelbundet igenom våra säkerhetsrutiner och anpassar oss efter ny teknik och nya metoder. Det är dock viktigt att inse att det inte finns några perfekta eller ogenomträngliga säkerhetsåtgärder, hur mycket vi än anstränger oss.

6. Hur meddelar vi föräldrarna om Sekretesspolicy för barn ändras?
Vi har rätt att när som helst ändra Sekretesspolicy för barn. Vi meddelar föräldrarna per e-post vid alla större förändringar av hur vi samlar in, använder och lämnar ut barnens personuppgifter. Föräldrar bör alltid vara noga med att uppdatera sina personuppgifter så att vi har deras aktuella e-postadresser. Alla större ändringar av Sekretesspolicy för barn kommer endast att genomföras enligt tillämplig lag. Det gäller till exempel alla krav på föräldrarnas samtycke.

7. Vart kan besökarna vända sig om de har frågor eller kommentarer om Sekretesspolicy för barn?
Om du har frågor om eller vill kommentera en Sekretesspolicy på någon av våra webbplatser kan du kontakta oss enligt följande:

Webbplatser
www.pokemon.com

Din rätt till integritet enligt kalifornisk lag
Kunder som är bosatta i Kalifornien har sedan 2005 enligt kalifornisk civilrätt (California Civil Code Section 1798.83) rätt att begära ut viss information om vårt utlämnande av personuppgifter till tredje man för direkt marknadsföring. Vi lämnar inte ut kundernas personuppgifter till tredje man som inte är knuten till oss för deras direkta marknadsföring. Om du har frågor om vår policy för utlämnande av personuppgifter kan du skicka oss ett e-postmeddelande eller skriva till oss på adressen ovan.

Tillbaka till början