Juridische informatie

© 2014 Pokémon. © 1995–2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. Pokémon, namen van Pokémon, Nintendo DS, Wii en Wiiware zijn handelsmerken van Nintendo. Overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Terug naar boven