Search Results

Current Events

Product Type Name Location Status Date/Time Distance
Pokémon TCG Pokémon League Santa Barbara Downtown Pokemon League Santa Barbara, California, 93101ActiveNov 17, 2018 2:00PM 45.3 miles
Pokémon TCG Pokémon League Paladins Game Castle Bakersfield, California, 93313ActiveNov 18, 2018 1:45PM 69.1 miles
Pokémon TCG Premier Lost Thunder Season 1 League Challenge Bakersfield, California, 93311SanctionedNov 18, 2018 10:30AM 69.1 miles
Pokémon TCG Premier Lost Thunder League Cup Bakersfield, California, 93311SanctionedFeb 09, 2019 10:00AM 69.1 miles
ALL Pokémon League Gold Coast League Ventura ventura, California, 93003ActiveNov 16, 2018 4:00PM 70.2 miles
Pokémon TCG Pokémon League Game Ogre League Westlake Village, California, 91362ActiveNov 18, 2018 2:00PM 95.8 miles

Past Events

Product Type Name Location Status Date/Time Distance
Pokémon TCG Premier Sun & Moon—Lost Thunder Prerelease Santa Maria, California, 93454SanctionedOct 27, 2018 11:00AM 13.1 miles
Pokémon TCG Tournament Metro Entertainment's Summer Pokemon Tournament #2 Santa Barbara, California, 93101SanctionedJun 09, 2018 2:00PM 45.3 miles
Pokémon TCG Tournament Metro Entertainment Lost Thunder Season 1 Tournament Santa Barbara, California, 93101SanctionedNov 03, 2018 1:45PM 45.3 miles
Pokémon TCG Tournament Metro Entertainment's Summer Pokemon Tournament #3 Santa Barbara, California, 93101SanctionedJul 07, 2018 2:00PM 45.3 miles
Pokémon TCG Tournament Metro Entertainment's Summer Pokemon Tournament #1 Santa Barbara, California, 93101SanctionedMay 19, 2018 1:00PM 45.3 miles
Pokémon TCG Tournament Metro Entertainment's Summer Pokemon Tournament #4 Santa Barbara, California, 93101SanctionedAug 04, 2018 2:00PM 45.3 miles
Pokémon TCG Premier Celestial Storm League Cup Bakersfield, California, 93313SanctionedNov 03, 2018 10:00AM 69.1 miles
Pokémon TCG Premier Celestial Storm League Challenge Bakersfield, California, 93313SanctionedAug 26, 2018 10:30AM 69.1 miles
Video Game Premier 2019 Midseason Showdown Sun Series Camarillo, California, 93010SanctionedOct 13, 2018 9:00AM 82.8 miles

Back to Top