Search Results

Current Events

Product Type Name Location Status Date/Time Distance
Pokémon TCG Pokémon League Valdosta Area Pokemon League Valdosta, Georgia, 31601ActiveNov 24, 2018 1:00PM 6.2 miles
ALL Pokémon League Gamescape Pokemon League Tallahassee, Florida, 32310ActiveNov 20, 2018 7:00PM 59.1 miles
Pokémon TCG Premier Standard League Challenge Tallahassee, Florida, 32310SanctionedNov 25, 2018 1:00PM 59.1 miles

Past Events

Product Type Name Location Status Date/Time Distance
Pokémon TCG Premier League Challenge Valdosta, Georgia, 31601SanctionedSep 23, 2018 12:30PM 6.2 miles
Pokémon TCG Premier League Challenge Valdosta, Georgia, 31601SanctionedNov 18, 2018 1:30PM 6.2 miles
Pokémon TCG Premier Standard League Challenge Tallahassee, Florida, 32303SanctionedAug 26, 2018 1:00PM 58.1 miles

Back to Top