Användarvillkor

Senast uppdaterade: 3 maj 2018

LÄS IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA TJÄNST.

1. VILKA TJÄNSTER OMFATTAR DESSA VILLKOR? Dessa användarvillkor ("villkor") omfattar följande produkter och tjänster ("tjänster") på vilket sätt man än får tillgång till dem och/eller på vilket sätt de än används, och vilka drivs av eller på annat sätt görs tillgängliga av Pokémon Company International, Inc. eller dess dotterbolag ("Pokémon" eller "vi", "oss", eller "vår"):

(i) www.Pokemon.com;

(ii) Pokémon Trainer Club-kontosystem;

(iii) Alla appar som publiceras av Pokémon, antingen för surfplattor, smart-tv-apparater, videospelkonsoler, sociala medieplattformar, mobila enheter eller andra plattformar (”Appar”), såvida inte annat anges i appen;

(iv) Pokémon Trading Card Game Online ("PTCGO");

(v) Alla e-postnyhetsbrev som publiceras eller distribueras av Pokémon; och

(vi) Alla andra interaktiva funktioner, tjänster och all annan kommunikation som tillhandahålls av Pokémon.

2. DETTA ÄR ETT AVTAL MELLAN DIG OCH POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL, INC. Genom att gå in på, ladda ner eller använda tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa villkor, samt alla etiska koder som vi kan komma att publicera från tid till annan. När du ger ditt godkännande till att en minderårig använder tjänster, samtycker du också till att den minderårige följer villkoren. Pokémons sekretesspolicy (www.pokemon.com/se/sekretesspolicy/) ("sekretesspolicyn"), förklarar Pokémons insamling, användning, överföring och offentliggörande av den personliga information som du har tillhandahållit oss eller som vi har samlat in från dig. Genom att samtycka till att förbindas av dessa villkor, samtycker du också till at du har läst och förstått insamlingen, användningen, överföringen och offentliggörandet av den personliga informationen eller datan såsom beskrivs i sekretesspolicyn (och som ändras från tid till annan). Du skall granska vår sekretesspolicy innan du använder tjänsten.

Om du inte samtycker till dessa villkor, får du inte åtkomst till och kan använda våra tjänster. Vi kan uppdatera och ändra villkoren från tid till annan. Din fortsatta användning av tjänsten innebär att du har godkänt dessa ändringar.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SERVICEINNEHÅLL OCH INSÄNDNINGAR AV ANVÄNDARE. Såvida inte annat anges är allt innehåll på tjänsten, inklusive artiklar, konstverk, skärmbilder, grafik, logotyper, nedladdningar och andra filer Pokémons egendom och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättigheter, varumärkes- och andra immateriella rättighetslagar. Tredjepartsspels och karaktärers varumärken och upphovsrättigheter ägs av företag som marknadsför eller licensierar dessa produkter. Eftersom vi mottar tusentals av sådana förfrågningar, är vår policy att neka användning av våra varumärken och upphovsrättigheter. Du bekräftar och godkänner att du inte har några äganderättigheter eller andra rättigheter till något innehåll på tjänsten, inklusive men inte begränsat till innehåll som du kan ha skapat eller utvecklat, inklusive "Trainer-bilder", användarnamn, spelpoäng, innehållet i chattar och andra meddelanden som skickas till en tjänst eller till oss direkt, med reservation för begränsningar enligt tillämplig lag.

All kommunikation, begärd återkoppling och andra material som skickas till tjänsten (via e-post eller på annat sätt) är icke-konfidentiell och inte äganderättsskyddad. Genom att skicka in material till tjänsten och med reservation för begränsningar enligt tillämplig lag, avsäger du dig alla anspråk på att användning av det materialet kränker några av dina rättigheter, inklusive moraliska rättigheter, sekretessrättigheter, äganderättigheter, publiceringsrättigheter, rätt till beröm för material eller idéer eller någon annan rättighet, inklusive rätten att godkänna det sätt på vilket sådant material används. Därutöver ger du oss och alla efterföljare och övertagare en ständig, royaltyfri, världsomspännande licens att använda, överföra, kopiera och visa sådan inskickad information och sådant material på alla medier som nu är kända eller hädanefter konstrueras och intygar att du har alla erforderliga rättigheter till postandet av sådana inlägg. Ingen ytterligare ersättning eller kompensation kommer att ges för några material eller någon information (inklusive men inte begränsat till kreativa, finansiella, affärsmässiga, kommersiella etc.) som skickats på något sätt. Det är också viktigt för att ett flertal av våra tjänster ska fortgå på ett bra sätt att eventuella fel eller problem som du upptäcker konfidentiellt rapporteras till Pokémons kundtjänst direkt, så att vi kan åtgärda dem så snabbt som möjligt. Besök Pokémon Support för information om hur du kontaktar oss.

Åsikter, råd och all annan information som uttrycks av tredje parter på tjänsten representerar deras respektive åsikter och inte Pokémons. Du bör inte förlita dig på sådana åsikter, råd eller annan information. Varken Pokémon eller något av dess dotterbolag eller deras respektive ombud, chefer, anställda, informationsleverantörer, licensgivare, licenstagare, tjänstemän och/eller närstående bolag ska vara ansvariga för några beslut som fattas baserat på sådan information.

4. OM INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT GÖRS GÄLLANDE. Om du tror att en del av tjänsten gör intrång på din upphovsrätt och du önskar göra en anmälan om intrång av upphovsrätt, besök http://www.pokemon.com/us/copyright/ för anvisningar om hur du skickar in anmälan om intrång av upphovsrätt till oss.

5. ANVÄNDARRÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR. Dessa villkor ger dig rätt, som enskild person, att använda innehållet i tjänsten som görs tillgänglig för dig enbart för personligt, icke-kommersiellt hemmabruk. Under inga omständigheter får du:

(i) Ändra eller ta bort någon upphovsrätt och annan skyddad information från innehållet på tjänsten;

(ii) Ändra eller skapa härledda verk baserade på innehållet;

(iii) Använda, eller möjliggöra användningen av, någon icke-behörig tredjepartsmjukvara (t.ex. sökrobotar, mods, hackare och skript) för att ändra eller automatisera drift inom tjänsten vare sig för dig själv eller en tredje part.

(iv) Använda innehållet på något sätt: (a) som antyder en anknytning till några andra produkter, tjänster eller varumärken, (b) som sannolikt kan orsaka förvirring bland kunder, (c) som nedvärderar eller misskrediterar Pokémon, (d) som är på annat sätt exploaterande för något kommersiellt syfte; eller (e) som på annat sätt inkräktar på dina immateriella rättigheter;

(v) Ladda ner mängder av innehåll till en databas av någon orsak;

(vi) Bryta ner, montera ned eller bakåtkompilera någon del av en tjänst eller på annat sätt använda en tjänst för något annat syfte än de vi tillhandahåller och i samband med driften av tjänsten;

(vii) Utveckla produkter med liknande funktioner eller tjänster som en tjänst;

(viii) Använda någon tjänst för någon tredje parts räkning eller överlåta åtkomst till tjänsterna åt någon tredje part;

(ix) Använda tjänsten eller innehållet för kommersiella ändamål, inklusive, men inte begränsat till: (a) sälja åtkomst till hela eller del av tjänsten; eller (b) placera annonser, sponsorskap eller reklam på eller i tjänsten eller innehållet;

(x) Undvika, kringgå eller avaktivera några protokoll eller någon mekanism för hantering av säkerhetsrättigheter eller digitala rättigheter i någon tjänst;

(xi) Infiltrera något system som används för att driva tjänsten;

(xii) Vidta någon åtgärd för att orsaka, exploatera kända eller latenta fel, buggar eller andra defekter i tjänsten eller system som används för att driva tjänsten; eller

(xiii) Försöka kringgå någon begränsning i någon tjänst baserat på ålder, geografi eller annan begränsning vi ålägger användning av tjänsten.

Du kommer dessutom att följa alla tillämpliga lagar och juridiska skyldigheter, inklusive de som rör sådana områden som: upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättighetslagar, förtal, skvaller, ärekränkning, förtal av varumärke, nedvärdering av produkt, trakasserier, integritetskränkning, kränkning, obscenitet, otillbörlighet och intrång på upphovsrätt eller varumärke. Brytande av tillämpliga lagar kan leda till privaträttsliga och/eller straffrättsliga åtal och straff.

Du bekräftar och godkänner att du är själv uteslutande ansvarig för att uppehålla sekretessen för alla dina konton, inloggnings-ID och lösenord som du använder i anslutning till tjänsten, inklusive genom att inte återanvända lösenord som du har använt för tjänsten för något annat konto. Du samtycker till att Pokémon inte kommer att vara ansvarigt för eventuella förluster som uppstår av eventuell obehörig användning av ditt Pokémon-konto.

Oaktat allt som antyder motsatsen i dessa villkor, kan vi när som helst, med eller utan föregående meddelande, avbryta eller säga upp din åtkomst till någon del av eller hela tjänsten och neka all nuvarande eller framtida användning av tjänsten.

6. UPPFÖRANDE OCH GEMENSKAPENS STANDARD. Du har inte tillåtelse att posta eller överföra något material till tjänsten som skulle kunna: (i) störa någon annans användning av tjänsten; (ii) anses vara smädligt, olagligt, oanständigt, obscent, stötande eller hotfullt på något sätt; (iii) uppmana någon att bryta mot lagen; (iv) kränka någons upphovsrätt eller någon annans egendomsrätt; (v) kränka någon annans sekretess; (vi) ha ett virus eller någon annan skadlig komponent; eller (vii) ha falska eller vilseledande faktapåståenden eller beskrivningar av materialets eller kommunikationens ursprung.

Även om vi då och då kan övervaka eller granska anslagstavlor, chattrum, diskussioner, inlägg, överföringar och liknande på tjänsten, har vi ingen skyldighet att göra det och vi tar inget ansvar för innehållet i någon sådan kommunikation. Vi kan ändra, redigera eller ta bort användarmaterial eller konversationer som vi bedömer vara olagligt, oanständigt, obscent, stötande eller på annat sätt en överträdelse av våra policyer på något sätt. Vi kommer att samarbeta fullt ut med brottsbekämpande myndigheter och följa domstolsbeslut som begär eller anmodar oss att röja identiteten på någon som postar sådant material.

7. PLAYER TRAINER CLUB-KONTON. För att nå vissa av tjänstens funktioner måste du skapa ett Pokémon Trainer Club-konto ("PTC-konto"). Om du väljer att skapa ett PTC-konto (club.pokemon.com/se/pokemon-tranarklubb/registrera-dig/), kan du använda ett PTC-konto för att registrera dig för andra delar av tjänsten (som t.ex. PTCGO, Play! Pokémon, eller Pokémon Global Link), eller verifierar din identitet på tredjeparts-drivna tjänster (som t.ex. Pokémon GO, TCGO-forum och Pokémons kundtjänstportal), samtycker du till att:

(i) Tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv ("Profildata").

(ii) Underhålla och snabbt uppdatera profildata så att den alltid är korrekt.

(iii) Endast underhålla ett PTC-konto.

(iv) Aldrig använda en annan persons PTC-konto.

(v) Bära det fulla ansvaret för aktiviteten på ditt konto och för att dina kontouppgifter är säkra.

Vi har rätt att avbryta eller säga upp ditt konto, med eller utan föregående meddelande, och neka all nuvarande eller framtida användning av tjänsten på grund av överträdelse av villkoren eller om vi bedömer, efter eget gottfinnande, att avbrytande eller uppsägning är det bästa sättet att stödja en rättvis, hälsosam och säker miljö för användare av tjänsten (inklusive deltagare i Play! Pokémon Program, PTCGO eller någon annan del av tjänsten.)

Ett särskilt meddelande rörande sekretess och barn på nätet Föräldrar kan vilja att deras barn får åtkomst till denna tjänst. Barn kan skapa ett PTC-konto enligt standardproceduren med förälderns tillstånd, som inhämtats där det är lämpligt. 

8. TÄVLINGAR; LOTTERIER. Denna tjänst kan referera till tävlingar, lotterier eller liknande evenemang (inklusive obegränsade Play! Pokémon Program-mästerskapsevenemang) som erbjuder priser eller kräver att du skickar in material eller information om dig själv. Varje tävling, lotteri eller annat sådant evenemang har sina egna regler, som du måste läsa och samtycka till innan du kan delta.

9. PLAY! POKÉMON PROGRAM. På grund av Pokémon-produkternas popularitet, ett stort antal verkliga Pokémon-samlarkort och videospelsturneringar ("Play! Pokémon Events") kan inträffa världen över på vilken dag som helst. Medan vi organiserar vissa specialevenemang och mästerskapsevenemang, ägnar sig de flesta åt Play! Pokémon Events organiseras eller drivs av oberoende tredjepartsarrangörer, som t.ex. återförsäljare av samlarkortspel. Medan de flesta ägnar sig åt Play! Pokémon Events drivs inte av oss, även om vi postar information vi får om Play! på tjänsten. Pokémon Events från oberoende Play! Pokémon Event-arrangörer. Sådan information innefattar evenemangsscheman och platser samt namn och rankingar på PTC-kontoinnehavare som har valt det alternativet i sina Play! Pokémon-inställningar för att få denna information postad på tjänsten. Information mottagen från dessa oberoende. Play! Pokémon Event-arrangörer gör det möjligt för oss att skapa och posta spelarrankingar baserat på turneringsresultat. Pokémon kommer att göra rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på tjänsten, men Pokémon ger inga utfästelser eller garantier på tjänsten av något slag om dess korrekthet, aktualitet eller fullständighet, inklusive utan begränsning, turneringsresultat och spelarranking.

10. TREDJEPARTSPRODUKTER OCH TJÄNSTER. Tjänsten kan innehålla länkar till tredjeparts-webbplatser, tjänster och plattformar som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi ansvarar inte för innehåll på en webbplats som drivs av en tredje part, inklusive innehåll på en webbplats som drivs av en distributör som länkar till tjänsten med Pokémons samtycke. Vi ansvarar inte heller för att ha några material som refereras till från en annan webbplats och ger inga garantier om den webbplatsen eller denna tjänst i sådant sammanhang. Dessutom kan vissa funktioner i tjänsten kräva att du registrerar viss information, inklusive spel-ID-nummer, tredje parts-kontoinformation (som t.ex. iTunes- eller Google Play-kontoinformation) och/eller att du använder hårdvara/mjukvara från Nintendo™ eller Nintendo Network för att delta i vissa funktioner i tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella fel på sådan hårdvara, mjukvara eller tjänst, inklusive skada på speldata eller spelpoäng etc. För mer information om Nintendo hårdvara och mjukvara, besök Nintendos webbplats på https://www.nintendo.se/.

11. VIRTUELLT INNEHÅLL. Vi kan vid olika tidpunkter tillåta att du använder "verkliga" pengar för att köpa virtuellt innehåll. "Virtuellt innehåll" är en generisk term för produkterna och tjänsterna som är tillgängliga för användare utan kostnad, via kodkortsinlösen eller för köp inne i tjänsten vilket kan användas inne tjänsten för att få åtkomst till vissa funktioner, verktyg och annat virtuellt innehåll. Virtuellt innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, virtuella artiklar som t.ex. digitala samlarkort, kortfodral och mynt, samt virtuell valuta i spelet som t.ex. juveler, biljetter och Trainer-tokens ("Virtuell valuta"). Vissa funktioner i tjänsterna kanske inte gå att komma åt om man inte köper dem.

Vi kan, från tid till annan, och efter eget gottfinnande, ge möjlighet för användare att skaffa virtuellt innehåll utan kostnad, till lägre priser eller som bonusinnehåll när du skaffar annat virtuellt innehåll eller verkligt innehåll som t.ex. vissa fysiska samlarkortprodukter från Pokémon. Du kan endast skaffa virtuellt innehåll i den mängd och vid tidpunkter som vi tillåter efter eget gottfinnande, och kan endast köpa virtuellt innehåll för ditt personliga bruk inne i tjänsten. Inkluderandet av virtuellt innehåll vid en viss tidpunkt innebär inte och garanterar inte att samma virtuella innehåll kommer att vara tillgängligt vid något eller några andra tillfällen. Alla verktyg, allt innehåll, alla funktioner och specifikationer i virtuellt innehåll som beskrivs eller skildras i tjänsten kan ändras när som helst utan att detta meddelas i förväg

Virtuellt innehåll har inget monetärt värde och kan inte lösas in mot lagligt betalningsmedel, tjänster eller artiklar av värde utanför tjänsterna. Virtuellt innehåll som erhålls via tjänsten tillhandahålls till dig enligt en begränsad, personlig, återkallningsbar, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar licens att använda inom tjänsten. Du har inget egendomsintresse; ingen rättighet eller äganderätt i eller till något virtuellt innehåll som visas eller uppstår i tjänsten och virtuellt innehåll får inte överlåtas eller säljas på nytt på något sätt som inte uttryckligen tillåts av oss. Vi kan säga upp ditt tillstånd att använda virtuellt innehåll när som helst efter vårt gottfinnande.

12. KÖPA VIRTUELLT INNEHÅLL. För alla debiteringar för virtuellt innehåll som sålts på tjänsten kommer vi, eller betalningsbehandlare som agerar för vår räkning, att debitera ditt kreditkort eller alternativ betalningsmetod. Alla priser för virtuellt innehåll visas exklusive skatter. Du samtycker till att betala alla avgifter och tillämpliga skatter som ådras av dig eller någon som använder ett konto som är registrerat på dig. I händelse av att ditt kreditkort eller alternativ betalningsleverantör inte låter betala oss för ett belopp som krediterats ditt konto, kommer vi att ha rätt att radera det virtuella innehållet eller produkterna eller tjänsterna som köpts med sådant virtuellt innehåll från ditt konto. Du samtycker till att du inte kommer att annullera eller upphäva debiteringar för sådant virtuellt innehåll eller på annat sätt försöka bedra oss. I händelse av att rättsliga åtgärder blir nödvändiga för att driva in resterande utbetalningar, samtycker du till att ersätta oss för alla utgifter vi ådragit oss för att driva in skulder, inklusive advokatkostnader och andra juridiska avgifter.

INGA KÖP AV VIRTUELLT INNEHÅLL KAN RETURNERAS ELLER ÅTERBETALAS Om du löser in virtuell valuta för att köpa virtuella artiklar i spelet förlorar du all lagstadgad ångerrätt, då vi börjar utföra dina tjänster vid inlösen av virtuell valuta till virtuellt innehåll. Om du på grund av problem med ditt konto eller av någon annan orsak förlorar virtuellt innehåll och vi kan verifiera att så är fallet, kommer vi att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att ersätta det.

DU KOMMER INTE ATT MOTTA PENGAR ELLER ANNAN ERSÄTTNING FÖR OANVÄNT VIRTUELLT INNEHÅLL NÄR ETT KONTO STÄNGTS, OAVSETT OM SÅDAN STÄNGNING VAR FRIVILLIG ELLER OFRIVILLIG. Vissa jurisdiktioner kan tillhandahålla ytterligare lagstadgade rättigheter, inklusive en ångervecka som gör det möjligt för dig att ångra ett köp. Ingenting i dessa villkor är avsett att begränsa dina retur- eller annulleringsrättigheter för ditt köp av virtuellt innehåll enligt lokal lagstiftning.

13. HANDLA MED VIRTUELLT INNEHÅLL. I vissa delar av tjänsten kan en användare aktivera handel av virtuellt innehåll med andra användare. Du bekräftar att ditt beslut att ingå handel med virtuellt innehåll sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Vi granskar inte handelspartners och vi ger inga garantier att handeln kommer att lyckas eller att handelstransaktioner kommer att vara ett rättvist utbyte av värde mellan parterna som handlar. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avgöra, med eller utan föregående meddelande, vilket och när virtuellt innehåll kan omsättas mellan och bland användare. Icke-omsättningsbara artiklar kan inte handlas med under några omständigheter.

I vissa fall kan omsatt virtuellt innehåll endast bytas till liknande artiklar (t.ex. ett sällsynt kort kan endast bytas mot ett annat sällsynt kort). Under inga omständigheter får du omsätta något virtuellt innehåll mot "riktiga" pengar, några andra varor eller tjänster utanför tjänsten eller mot något löfte om att tillhandahålla vissa produkter eller tjänster vare sig i tjänsten eller utanför tjänsten. Alla försök att bedriva handel utanför tjänsten, att handla med en förbjuden artikel eller att lämna ett erbjudande om att handla med artiklar där handeln är beroende av ett evenemang (t.ex. resultatet av en PTCGO-match) kan resultera i att ditt PTC-konto stängs eller sägs upp.

14. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN. Vi kan från tid till annan ge ut programfixar eller uppdateringar för delar av tjänsten, som måste installeras för att kunna fortsätta använda dessa delar av tjänsten. Du samtycker till att motta och installera dessa programfixar och uppdateringar för att fortsätta använda tjänsten. Du godkänner också att hela eller delar av tjänsten kan uppleva serverproblem, som kan göra att den tillfälligt inte går att nå och att vi efter eget gottfinnande och utan att meddela detta i förväg kan säga upp hela eller någon del av tjänsten. Du accepterar att du inte kommer att ha något rättsmedel mot oss även om detta leder till att du förlorar en match, virtuellt innehåll eller att du inte har fortsatt åtkomst till hela eller del av tjänsten.

15. FRISKRIVNINGSKLAUSUL. TJÄNSTEN OCH ALLT INNEHÅLL I DENNA TILLHANDAHÅLLS PÅ I "I BEFINTLIGT SKICK"-BASIS UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER OM ÄGANDERÄTT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN BEKRÄFTAR DU ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER PÅ EGEN RISK, ATT DU TAR FULLT ANSVAR FÖR ALLA KOSTNADER FÖRKNIPPADE MED ALLT SERVICEARBETE ELLER REPARATIONER AV UTRUSTNING DU ANVÄNDER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV VÅR TJÄNST OCH ATT VARKEN POKÉMON ELLER NÅGOT AV DERAS DOTTERBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE OMBUD, CHEFER, ANSTÄLLDA, INFORMATIONSLEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, LICENSTAGARE, TJÄNSTEMÄN OCH/ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG KOMMER ATT VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR AV NÅGOT SLAG RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING AV DENNA TJÄNST.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, POKÉMONS FÖRSUMLIGHET, SKA POKÉMON ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE OMBUD, CHEFER, ANSTÄLLDA, INFORMATIONSLEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, LICENSTAGARE, TJÄNSTEMÄN OCH/ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR, DIREKTA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, SKADESTÅNDSERSÄTTNING ELLER SÄRSKILDA SKADESTÅND RELATERADE TILL (A) ANVÄNDNINGEN AV, (B) OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, ELLER (C) FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLLET OCH FUNKTIONER I DENNA TJÄNST, ÄVEN OM POKÉMON ELLER NÅGON ANNAN AUKTORISERAD REPRESENTANT DÄRAV HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DET TOTALA SKADESTÅNDSANSVARET SOM POKÉMON OCH DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE OMBUD, CHEFER, ANSTÄLLDA, INFORMATIONSLEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, LICENSTAGARE, TJÄNSTEMÄN OCH/ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG HAR GENTEMOT DIG FÖR SKADOR, FÖRLUSTER OCH TVISTER (VARE SIG INOMKONTRAKTUELLT ELLER UTOMKONTRAKTUELLT) ÖVERSTIGA 100,00 USD.

DU FÖRSTÅR ATT GARANTINS FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR OCH GOTTGÖRELSE SOM ANGES OVAN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT VI SKA GÖRA TJÄNSTEN TILLGÄNGLIG FÖR DIG. UTAN DEM SKULLE VI INTE OCH KAN INTE GÖRA TJÄNSTERNA TILLGÄNGLIGA. Du accepterar att om vi upptäcker att du har brutit mot någon del av dessa villkor kan vi vidta åtgärder som vi bedömer lämpliga, inklusive, men inte begränsat till, uppsägning av ditt PTC-konto och åtkomst till tjänsterna. Du bekräftar att om detta sker kommer du inte att få någon återbetalning eller annan ersättning för några artiklar som kan vara förknippade med ditt konto vid tiden för uppsägningen.

16. SKADEERSÄTTNINGSANSPRÅK. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Pokémon och dess dotterbolag och deras respektive ombud, chefer, anställda, informationsleverantörer, licensgivare, licenstagare, tjänstemän och/eller närstående bolag (kollektivt "gottgjorda parter"), skadeslösa från och mot all skadeståndsskyldighet och alla kostnader (inklusive, utan begränsning, advokatkostnader), som de gottgjorda parterna ådragit sig i samband med något anspråk som uppstått från en överträdelse från din sida av dessa villkor eller föregående utfästelser, garantier och överenskommelser. Du kommer att samarbeta fullt ut i den grad det är rimligt för att försvara eventuella anspråk. Pokémon förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad, åta sig det exklusiva försvaret och kontrollen av ett ärende som annars skulle omfattas av gottgörelse av dig och du kommer inte under några omständigheter lösa någon tvist utan skriftligt godkännande från Pokémon.

17. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Dessa villkor, våra sekretesspolicyer och eventuella ytterligare villkor som anges för denna tjänst utgör tillsammans hela avtalet mellan Pokémon och dig avseende din användning av denna tjänst. Eventuell grund för talan du kan ha relaterat till din användning av denna tjänst måste inledas inom 1 år efter att kravet eller grunden för talan uppstår. Om en behörig domstol finner att en bestämmelse i dessa villkor eller del av dessa är omöjlig att genomdriva, ska den bestämmelsen genomdrivas så långt det är tillåtet för att påverka avsikten med detta avtal och återstoden av dessa villkor ska fortsätta vara i full effekt och verkan. Dessa villkor styrs av och har utformats i enlighet med lagarna i staten Washington, utom dess bestämmelser för motstridig lagstiftning, som tillämpas på avtal som verkställs av Washington-bor och utförs endast inom staten Washington och du lämnar in till egen jurisdiktion i Washington. Du samtycker oåterkalleligen till att staten och federala domstolar belägna i staten Washington, USA, kommer att ha exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister som kan uppstå från eller i samband med dessa villkor avseende eventuella anspråk som riktas mot oss av dig och kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion över eventuellt anspråk som riktas mot dig av oss. Du samtycker till att godkänna delgivning via post i den stat i vilken din hemvist är belägen såsom angetts av dig till oss. HÄRMED AVSTÅR PARTERNA FRÅN RÄTTEGÅNG MED JURY. Du samtycker till att denna bestämmelse kommer att överleva uppsägning eller avbrytande av detta avtal.

Tillbaka till början