Sekretesspolicy

Senast uppdaterad, 16 april 2018

Effektivt datum, 25 maj 2018

Vårt Sekretessåtagande

Pokémon respekterar dina privata rättigheter och förstår vikten av att skydda dina personuppgifter. Vår Sekretesspolicy beskriver de personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi delar dem samt de olika val vi ger dig.

Vi förstår också behovet av att tillhandahålla ytterligare skydd för barn som besöker oss och/eller använder våra Tjänster. För att veta mer om sekretesskydd för barn, läs Pokémons Sekretesskydd för barn.

Pokémon är en giltig licensinnehavare och en aktiv medlem med gott anseende hos Children’s Advertising Review Unit (“CARU”) COPPA Safe Harbor-programmet (“CARU Safe Harbor”). CARU genomför oberoende granskningar av våra Tjänster och använder andra tillämpningsåtgärder och ansvarsskyldiga mekanismer i sin certifieringsprocess. Tjänster som bär CARU Safe Harbor-ikonen uppfyller etablerad praxis när det gäller insamling, användning och offentliggörande av information online i enlighet med tillämpliga sekretesslagar och bästa praxis.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Även om CARU inte övervakar icke-brittiska, vidtar Pokémon åtgärder för att bekräfta att icke-brittiska tjänster följer de tillämpliga riktlinjer och principer för datainsamling som anges i CARU Safe Harbour, samt följer EU-regelverk samt andra territoriers regelverk utanför United States of America (”USA”).

 1. Vad täcker denna Sekretesspolicy?

 2. Vilka personuppgifter samlas in om dig?

 3. Hur används personuppgifterna?

 4. Hur delas dina personuppgifter?

 5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

 6. Vilka alternativ har du när det gäller bearbetningen av dina personuppgifter?

 7. Vilka åtgärder vidtar vi för att säkerställa dina personuppgifter?

 8. Produktspecifika bearbetningsuppgifter

 9. Information för personer i EU och Schweiz

 10. Hur du kan kontakta oss angående dina personuppgifter och denna Sekretesspolicy?

 11. CARU:s COPPA Safe Harbor-program

 12. Hur vet du om vi ändrar sekretesspolicyn?

1. Vad täcker denna Sekretesspolicy?

Vår Sekretesspolicy avser insamlingen och bearbetningen av personuppgifter av Pokémon Company International Inc. eller dess dotterbolag och partnerföretag som agerar på våra vägnar (kollektivt ”Pokémon” eller ”vi”, ”oss”, eller ”vår”). Sekretesspolicyn avser endast personuppgifterna som samlats in om dig som konsument genom Pokémons nätverk av webbplatser (t.ex. pokemon.com), appar, funktioner, tjänster, evenemang och kommunikation tillhandahållen av Pokémon där denna Sekretesspolicy har postats (“Tjänster”) tillhandahållna av Pokémon. Denna policy avser inte HR-uppgifter eller ”Pokémon Careers”-webbplatsen.

Våra internationella dotterbolag och tredje parts webbplatser eller appar länkade från våra Tjänster eller den som vi medverkar med eller den som vi låter använda vårt varumärke med licens eller upphovsrättigheter kan samla in och använda personuppgifter för sina egna syften. När de gör så, tillämpas deras egna sekretesspolicyer. Granska villkoren och sekretesspolicyerna för dessa andra enheter för att få veta hur de bearbetar dina personuppgifter. Till exempel utvecklas och distribueras Pokémon GO av Niantic Inc. Besök https://nianticlabs.com/privacy/pokemongo/en/ för information om hur de bearbetar dina data.

2. Vilka personuppgifter samlas in om dig?

Vi kräver inte personuppgifter vid användandet av ett flertal av våra Tjänster. Om du väljer att inte uppge dina personuppgifter, kommer du inte att kunna använda vissa funktioner i våra Tjänster.

Information som du ger oss

De typer av personuppgifter som vi samlar in direkt från dig inkluderar kontaktinformation såsom för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress samt innehåll som du delar eller laddar upp såsom foton (inklusive eventuell metadata inkluderad i foton och innehåll), och betalningsinformation (såsom kreditkortsnummer eller bankkontoinformation) om du köper en produkt eller tjänst från oss). Vi kan också samla in andra personuppgifter (så kallad demografisk information) som t.ex. din ålder och/eller ditt födelsedatum, kön, vistelseland, hobbyer och preferenser när det gäller leksaker och spel.

Information som vi samlar in automatiskt

Vi samlar automatiskt in viss information när du använder våra Tjänster. Till exempel kan vi samla in information om enheter såsom enhetstyp, typ av operationssystem, webbläsartyp, enhets-ID och IP-adress. Vi kan också samla in användardata såsom vilka webbsidor som fick dig att komma till vår webbsida, vid vilken tid du har använt våra Tjänster och hur länge, vilka sidor och vilket innehåll och vilka funktioner du har använt av våra Tjänster. Vi härleder eventuellt annan information från informationen som vi samlar in såsom din allmänna plats genom din IP-adress. Därutöver kan Tjänsterna efter ditt samtycke få åtkomst till exakt geografisk position för din mobila enhet för att möjliggöra funktioner och leverera innehåll baserat på din aktuella plats. Vi kan kombinera den enheten och användarinformation med andra personuppgifter.

Cookies och spårning

Våra webbplatser använder en rad olika tekniska metoder för att samla in och spåra enhetsinformation och användardata, inklusive webb-beacons, cookies, lokal lagring och enhets-ID.

Cookies är små delar av text som kan sparas på din enhet när du besöker vår webbplats. Vi och andra företag använder unika identifierare i cookies för att urskilja din enhet i en rad olika syften inklusive att hjälpa dig att navigera på vår webbplats på ett enkelt sätt, komma ihåg dina preferenser och intressen och spåra dina aktiviteter online över tid och genom olika webbplatser och tjänster online.

Webb-beacons är små datafiler som är inbäddade i bilder på sidorna på våra webbplatser och e-postmeddelanden. Dessa beacons kan begära information från våra servrar eller tredje parts servrar för att tillåta nedladdning av innehåll eller information. Beacons kan också användas för att ställa in och läsa e-postmeddelanden. Vi använder också beacons i e-post med HTML för att de ska berätta om du öppnar e-postmeddelanden eller klickar på länkar i e-postmeddelanden.

Enhets-ID är unika identifierare för dina enheter. Vi och andra kan samla in och använda enhets-ID för att spåra aktiviteter och användning av våra Tjänster, såsom hur du använder våra mobilappar.

Vi kan samla in och lagra information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av lokala lagringsmekanismer. Lokal lagring låter data lagras genom webbläsarsessioner. Vi kan komma att samla in den informationen i syfte att ge kundservice och för att skicka relevantare marknadsföring till dig.

3. Hur används dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i en rimlig omfattning för att fullfölja din begäran om att genomföra vårt avtal med dig, eller på basis av ditt samtycke om vi har begärt det, och för legitima affärssyften, inklusive för att:

 • Tillhandahålla dig med eller använda, behålla, optimera och förbättra våra produkter, tjänster, drifthållningar och säkerheten för våra Tjänster.

 • Anpassa innehåll och upplevelser på våra Tjänster inklusive ge dig rekommendationer baserat på dina preferenser.

 • Leverera Pokémons och tredjeparts partners produkter och tjänster och göra aviseringar, kommunikation, nyhetsbrev, reklam, erbjudanden och kampanjer personliga.

 • Utveckla information för att förstå dig baserat på demografiska uppgifter, dina aktiviteter avseende våra Tjänster, eller aktiviteter på tredje parts webbplatser och applikationer.

 • Utföra marknadsförande undersökningar och statistiska, demografiska och marknadsförande analyser av användare av våra Tjänster och deras köpmönster.

 • Utföra driftsmässiga uppgifter såsom fakturering, bokföring, kommunicera och fullfölja dina transaktioner för produkter och tjänster.

 • Skicka och visa administrativ och marknadsförande kommunikation om Pokémon och våra Partner och våra respektive produkter och tjänster

 • Upptäcka, utforska och förebygga aktiviteter som är obehöriga, kan kränka våra villkor och policyer eller vara illegala såsom bedrägeriaktiviteter eller säkerhetskränkningar.

Vi kan också länka eller kombinera information om dig med personuppgifter som vi får från tredje part för syftena ovan. Vi använder också personuppgifter i inställningarna och för syftena som beskrivs nedan.

Vi kan lagra och bearbeta personuppgifter i USA och i andra länder som kanske inte har samma dataskyddslagar som de i ditt land.

Tredje parters cookies som används för analyser och marknadsföring

Pokémon använder tredje parter som också eventuellt använder sina egna cookies, webb-beacons, lokala lagringar, enhets-ID eller andra spårningsdata för att hjälpa oss med analyser och marknadsföring. Vissa tredje parter, inklusive marknadsförare och reklamrelaterade tjänster, kan också hjälpa oss och andra att associera dina aktiviteter genom webbläsare och mobila enheter som du använder i syfte att göra återupptagande marknadsföring, reklam och marknadsföringsmätningar. Vi och andra kan också använda spårningstekniker med hjälp av e-post för att övervaka hur framgångsrika marknadsförande kampanjer har varit genom e-post (t.ex. dokumentera hur många e-postmeddelanden som öppnades under en kampanj).

Konsultera respektive sekretesspolicyer och tillkännagivanden från dessa tredje parter för mer information om hur de använder dina uppgifter. Till exempel för sekretesspolicyer från tredje part som använder cookies för spårning, referera till tabellen nedan:

Namn på tredje part

Sekretesspolicy/Möjlighet att välja bort

Adobe Analytics (Omniture), Typekit av Adobe

http://www.adobe.com/privacy/policy.html

 

DoubleClick, Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

New Relic

http://newrelic.com/privacy

 

4. Hur delas dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med andra tredje parter än följande:

 • Med ditt samtycke, t.ex. när du samtycker till att dela din information med tredje parter för deras egna syften i enlighet med deras separata sekretesspolicyer.

 • Med tredjepartsförsäljare, -konsulter eller andra tjänsteleverantörer som arbetar för oss och behöver få tillgång till dina personuppgifter för att utföra det arbetet.

 • Om du har valt tillgängliga alternativ genom våra Tjänster för att publicera ditt namn och/eller skärmnamn och annan information som är din.

 • Om tillämpligt för att (a) rätta sig efter lagar eller för att svara på lagenliga efterfrågningar och juridiska processer, inklusive t.ex. rätta sig efter ett domstolsbeslut eller en stämningsansökan; (b) skydda Pokémons rättigheter och egendom, våra agenter, våra kunder och andra inklusive för att upprätthålla våra villkor, riktlinjer, regler och överenskommelser; (c) skydda säkerheten för någon person; och/eller (d) skydda säkerheten för Pokémon och våra partner, Tjänster, webbplatser och datorprogram.

 • I anslutning till eller under förhandling av någon sammanslutning, finansiering, förvärv, konkurs, upplösning, transaktion eller pågående försäljning, överföring, avyttring eller upplysning gällande en del av eller hela vår verksamhet eller användbara tillgångar i enlighet med tillämpliga lagar.

Dina sekretessrättigheter i Kalifornien

California Civil Code avsnitt 1798.83 tillåter de av våra kunder som bor i Kalifornien att begära ut viss information avseende vårt offentliggörande av personuppgifter till tredje part för deras direkta marknadsföringsändamål. Vi delar inte våra kunders personuppgifter med oberoende tredje parter för deras direkta marknadsföringsändamål utan ditt samtycke. För frågor angående våra policyer när det gäller offentliggörande, kontakta oss för att information.

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Pokémon kommer att behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att du ska ha ett konto hos Pokémon, tillhandahålla Tjänsterna och uppfylla din begäran och i syfte att upprätta rättslig överensstämmelse och rättsligt utkrävande samt för att lösa tvister. Aktuell period för bibehållande kan variera beroende på en mängd olika faktorer, såsom produkttyp, informationstyp och informationens känslighet, affärsbehov, kundförväntningar och kundbehov, typ av tillgängliga användarkontroller och i vilken form datan lagras.

6. Vilka alternativ har du när det gäller bearbetningen av dina personuppgifter?

Vi tillhandahåller dig med en rad olika sätt att kontrollera dina personuppgifter, till exempel:

 • Du kan komma åt och uppdatera din kontaktinformation som du uppgav under registreringen, genom att besöka din ”Redigera profil”-sektion på www.pokemon.com

 • Du kan kontakta oss på privacyquestions@pokemon.com för begäran om att ta bort, få åtkomst till och uppdatera dina personuppgifter

 • Du kan välja bort e-postmeddelanden om kampanjer genom att klicka på avprenumerera i dessa e-postmeddelanden.

 • Du kan välja att blockera och/eller ta bort alla cookies och lokal lagring. Detta kan du göra via din webbläsares inställningar (som t.ex. Mozilla Firefox eller Internet Explorer). Om du tar bort eller blockerar cookies och lokal lagring, har du inte åtkomst till många funktioner som kan göra din upplevelse smidigare och personligare, och vissa av våra tjänster fungerar kanske inte korrekt. Eftersom inställningarna för dina bortvalda cookies även lagras i en cookie på din webbläsare (såsom avstängda meddelanden från marknadsförande företag), observera att om du tar bort alla cookies kommer du också att behöva förnya dina avstängningsval. Vissa webbläsare kan överföra ”Spåra inte”-signaler. Eftersom allmänna standarder för ”Spåra inte”-signaler inte har antagits, kommer våra webbplatser eventuellt inte att vara medvetna om eller behandla ”Spåra inte”-signaler.

 • Du kan också välja bort många av tredje parters analys- och marknadsföringscookies såsom beskrivs i sekretesspolicyerna i avsnittet Tredje parters cookies som används för analyser och marknadsföring ovan och genom att besöka http://www.aboutads.info/choices/ och http://www.networkadvertising.org/choices/ .

 • Du kan välja bort vår marknadsföring på mobilappar med hjälp av inställningarna om marknadsföring på din mobila enhet.

 • Du kan hindra spårning av de e-postmeddelanden som vi skickar dig genom att ändra dina inställningar och stänga av HTML eller inaktivera nedladdning av bilder. Dessutom kan du avprenumerera de marknadsförande e-postmeddelandena så som beskrivs i dessa meddelanden.

7. Vilka åtgärder vidtar vi för att säkerställa dina personuppgifter?

Vi har implementerat tekniska, organisatoriska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och otillbörlig användning. Men tänk på att ingen säkerhetsåtgärd trots våra bästa ansträngningar är perfekt eller omöjlig att forcera.

8. Produktspecifika bearbetningsuppgifter

Följande är produktspecifika uppgifter för supplement av information i denna Sekretesspolicy.

Play! Pokémon

Om du väljer att delta i Play! För poängställningar och rankningar i Pokémon-turneringar på www.pokemon.com, kommer vi att använda dina personuppgifter för att spåra dina turneringsresultat, spelarrankning, poängställning, spelarstatus (t.ex. aktiv, avslutad, vinnare etc.). Förutom i de rättskipande områden där sekretesslagar specificerar en annan ålder, (a) om du är 13 år eller äldre, kommer vi att posta ditt fullständiga namn eller förnamn och initialen i efternamnet (som du anvisar oss), och din landsdel och land med dina spelarrankningar; och (b) om du är yngre än 13 år, kan din förälder eller vårdnadshavare välja att posta ditt skärmnamn, fullständiga namn eller förnamn och initialen i efternamnet i spelarrankningarna.

Detsamma om du deltar i Play! För poängställningar och rankningar i Pokémon-turneringar på www.pokemon.com, kommer vi att dela dina personuppgifter med oberoende tredje parter som kör Play! Pokémon-evenemang (såsom League Leaders och Tournament Organizers) som du kan delta i. I de flesta fall är dessa oberoende tredje parter och inte Pokémon-anställda.

Pokémon-appar

Pokémon kommer att behålla dina personuppgifter i Pokémon-apparna så länge som behövs för att behålla apparna på din enhet. Om du skapar ett konto, skickar appen personuppgifter till våra servrar. Vi behåller dina uppgifter så länge du har kvar ditt konto eller i 90 dagar efter du har sagt upp ditt konto i händelse av att du väljer att reaktivera kontot eller i händelse av att begäran om uppsägning var felaktig. Vissa appar kan ge dig möjlighet att ta emot push-notiser. Du kan sätta på eller stänga av push-notiser genom inställningarna i appen eller på din enhet. Du kan inaktivera vår åtkomst till din exakta geografiska position genom inställningarna på din enhet.

9. Information för personer i EU och Schweiz

Om du är en person som lyder under EU-lagen, har du följande rättigheter:

 • Rättighet att bli informerad om sätten som vi använder din information på.

 • Rättighet att från Pokémon begära åtkomst till samt rättelse eller radering av personuppgifter, och särskilda rättigheter till portabel data.

 • Rättighet att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter eller erhålla en restriktion av sådan bearbetning under vissa omständigheter.

 • Om bearbetningen av datan är baserad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke (utan att påverka lagligheten i bearbetningen före tillbakadragandet).

För att göra en sådan begäran, kontakta oss på privacyquestions@pokemon.com.

Vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till andra länder, av vilka några enligt EU-kommissionen inte har adekvata nivåer av dataskydd. När vi gör det, använder vi en rad olika rättsliga mekanismer inklusive avtal, så att dina rättigheter och ditt skydd följer med dina uppgifter.

Vi rättar också efter EU-USA. Ramverket skölden för skydd av privatlivet i EU och USA samt Schweiz-USA. Ramverket skölden för skydd av privatlivet i EU och USA med avseende på insamlingen, användningen och bevarandet av personuppgifter överförda från EU och Schweiz till USA. Vi har garanterat USA:s Näringsdepartementet att vi följer skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, och vi är underställda USA:s undersökande befogenheter och maktbefogenheter. Federal Trade Commission. Om någon konflikt uppstår mellan villkoren för Sekretesspolicyn och Principerna för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, skall Principerna för skölden för skydd av privatlivet gälla. För att ta reda på mer om programmet för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och för att se vår certifieringssida, besök https://www.privacyshield.gov.

I överensstämmande med EU-USA och Schweiz-USA. I överensstämmande med skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, ålägger sig Pokémon att lösa klagomål om din sekretess och vårt insamlande eller vår användning av dina personuppgifter. Individer från EU:s medlemsstater eller Schweiz med frågor eller klagomål avseende den här Sekretesspolicyn skall först kontakta oss på privacyquestions@pokemon.com, eller genom rekommenderat brev (återsändningskvitto begärs) till The Pokémon Company International, Inc., Attention Privacy Policy Administrator, 10400 NE 4th Street, Suite 2800, Bellevue, WA 98004 USA.

Pokémon har vidare förbundit sig till att hänvisa olösta sekretessklagomål under skölden för skydd av privatlivet i EU och USA till en oberoende tvistlösningsmekanism, BBB EU PRIVACY SHIELD, ledd av Council of Better Business Bureaus (”BBB”). Om vi inte uppmärksammar ditt klagomål på ett lämpligt sätt, besök http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers för mer information och för att skicka in ett klagomål till BBB. Om ditt klagomål ändå inte får en lösning genom dessa åtgärder, kan i begränsad omfattning ett alternativ vara tillgängligt med en skiljedom inför en panel för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA.

Du har också rätt att framställa ett klagomål hos en övervakande myndighet, men vi ber dig att först kontakta BBB angående dina problem.

Pokémon kan bli ansvarigt för den framtida överföring av personuppgifter för individer som kommer från EU:s medlemsländer eller från Schweiz till tredje parter som hanterar personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med principerna för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, såvida inte Pokémon bevisar att vi inte är ansvariga för evenemanget som gav upphov till skadan.

10. Hur du kan kontakta oss angående dina personuppgifter och denna Sekretesspolicy?

Om du har frågor eller kommentarer om dessa datatillämpningar eller denna Sekretesspolicy, kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsansvarig på:

The Pokémon Company International
Attn.: Data Protection Officer

10400 NE 4th Street
Suite 2800
Bellevue, WA 98004
USA

3rd Fl Bldg 10, Chiswick Park
566 Chiswick High Road
London, W4 5XS
Storbritannien

11. CARU:s COPPA Safe Harbor-programmet

Pokémon är licensinnehavare av CARU:s COPPA Safe Harbor-programmet. Om du upplever att vi inte har svarat på din sekretessrelaterade fråga eller din begäran inte har besvarats på ett tillfredsställande sätt, kontakta CARU online på http://www.esrb.org/privacy/contact.aspx, eller brevledes till CARU Attn.: COPPA Safe Harbor Program; 112 Madison Ave, New York, NY 10016 USA, eller med e-post till info@caru.bbb.org.

Observera att CARU inte är dotterbolag/filial till Pokémon och inte kan hjälpa dig med icke-sekretessrelaterade frågor.

12. Hur vet du om vi ändrar sekretesspolicyn?

Vi kan ändra denna Sekretesspolicy när som helst genom att ändra senaste uppdateringsdatum. Om vi gör väsentliga ändringar i hur vi samlar in, använder eller delar dina personuppgifter, kommer vi att beskriva ändringarna och om det krävs enligt lag be om ditt samtycke till de ändringarna.


Extra Sekretesspolicy för barn

Senast uppdaterad, 16 april, 2018

Effektivt datum, 25 maj, 2018

VÅRT EXTRA SEKRETESSÅTAGANDE FÖR BARN OCH DERAS FÖRÄLDRAR

Pokémon har utvecklat sina Tjänster med målet att skapa en rolig upplevelse för alla användare. Vi bygger vidare på vår allmänna Sekretesspolicy och förstår behovet av att tillhandahålla extra sekretesskydd när barn besöker Tjänsterna där denna Sekretesspolicy för barn finns tillgänglig. Denna Sekretesspolicy för barn är utformad att besvara dina frågor om våra Sekretesspolicyer och -principer avseende barn under 13 år. Såsom det används i denna Policy, refererar ”barn” och ”unga” till barn under 13 år, förutom i de rättskipande områden där sekretesslagar specificerar en annan ålder. Dessutom, när vi använder termen “förälder/föräldrar” nedan, innefattar det vårdnadshavare.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Vilka typer av information samlar vi in om barn?

 2. Hur använder vi och delar den personuppgifterna vi samlar in från barn?

 3. Hur meddelar vi och erhåller samtycke från föräldrar till insamlingen av personuppgifter från deras barn?

 4. Hur kan föräldrar få tillgång till, ändra eller radera personuppgifter om sina barn?

 5. Hur kommer vi att underrätta föräldrarna om ändringar i vår Sekretesspolicy för barn?

 6. CARU:s COPPA Safe Harbor-program

1. Vilka typer av information samlar vi in om barn?

Våra gäster kan använda speciella Pokémon Tjänster, se innehåll och glädja sig åt många funktioner utan att registrera ett konto eller få sina personuppgifter insamlade med reservation för COPPA.

Om en användare har angett att den är ett barn vid försök att skapa ett Pokémon-konto, kommer vi att samla in en förälders e-postadress och erhålla verifierbart föräldrasamtycke innan vi samlar in ytterligare personuppgifter från eller om barnet. Se nedan för att få veta hur vi söker föräldrasamtycke.

Efter vi har fått föräldrasamtycke, kan ett barn använda våra tjänster lika mycket som vilken annan användare som helst. Och vi kan samla in samma typ av personuppgifter från ett barn och använda och dela dem i samma syfte som beskrivs i den allmänna Sekretesspolicyn,

Vi mottar information från våra gäster direkt och från tredje parter som t.ex. Play! Pokémon Tournament Organizers. Vi samlar in information från föräldrar för deras barns räkning för att skapa ett konto för Pokémons Tjänster.

Pokémon ställer inte som villkor något deltagande i någon av sina Tjänster för barn med mer insamling av personuppgifter än vad som rimligtvis är nödvändigt för vilken som helst av tjänsterna.

2. Hur använder vi och delar personuppgifter vi samlar in från barn?

Såsom kan noteras ovan, efter vi har erhållit föräldrasamtycke kan ett barn använda våra tjänster lika mycket som vilken annan användare som helst. Och vi kan samla in samma typ av personuppgifter från ett barn och använda och dela dem i samma syfte som beskrivs i den allmänna Sekretesspolicyn, Till exempel, efter en förälder har gett sitt samtycke för att skapa ett konto, kan barnet:

 • Koppla ett konto från en av Pokémons Tjänster till ett konto för en annan Tjänst som drivs av Pokémon eller av ett dotterbolag/en filial till Pokémon;

 • Delta i spel, belöningsprogram, tävlingar, lotterier, evenemang eller kampanjer;

 • Skicka frågor, ha korrespondens med oss via e-post eller vår kundtjänstportal rörande Tjänsterna eller sitt deltagande i anordnade evenemang;

 • Delta i omröstningar, undersökningar eller frågeformulär;

 • Använda vår Mejla en vän-funktion och delta i chatten med förprogrammerad text, där barn kan välja ord från en lista tillhandahållen av Pokémon för att skicka meddelanden till andra webbplatsanvändare, och aktivera push-notiser (du kan sätta på eller stänga av push-notiser genom att ändra inställningarna i den tillämpliga Tjänsten eller med inställningarna på din enhet).

Observera att vissa Tjänster kan möjliggöra för barn att offentligt röja personuppgifter och/eller kommunicera med andra användare.

Tills vi erhåller verifierbart föräldrasamtycke, kommer kontaktinformationen som samlats in från ett barn endast användas för få samtycke enligt vår praxis för informationsinsamling från barnets föräldrar.

Med föräldrasamtycke kan vi också använda barnets kontaktinformation för att skicka e-post och meddelanden till ditt barn med marknadsföringsinformation om nya produkter och funktioner, specialerbjudanden, tävlingar och lotterier och annan intressant information om nya produkter, evenemang och andra uppdateringar om Pokémon. Du kan alltid avanmäla ditt barn från att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden genom att besöka sidan med inställningarna för din kontoprofil eller genom att kontakta oss.

Om ett barn vinner i ett lotteri, en tävling eller annat kampanjevenemang, meddelar vi föräldern på den e-postadress vi tillhandahållit under registreringsprocessen och ber att föräldern tillhandahåller sin postadress i syfte att leverera priset. Så länge vi har erhållit lämpligt samtycke, kan vi på våra Webbplatser publicera en vinnares förnamn samt staden, landsdelen och landet där han/hon bor.

Pokémon delar barns personuppgifter med samma enheter och i samma syften som beskrivs i Sekretesspolicyn.

Om du väljer att låta ditt barn delta i Play! För poängställningar, leaderboard och rankningar i Pokémon-turneringar på vår webbplats www.pokemon.com, kommer vi också att använda ditt barns personuppgifter för att spåra ditt barns turneringsresultat, spelarrankning, poängställning, spelarstatus (t.ex. aktiv, avslutad, vinnare etc.). Som förälder kan du välja att posta ditt barns användarnamn, fullständiga namn eller förnamn och initialen i efternamnet i spelarrankningarna. Vi kommer också att dela dina personuppgifter med oberoende tredje parter så de kan köra Play! offline. Pokémon-evenemang (såsom League Leaders and Tournament Organizers) som ditt barn kan delta i. Om du inte vill att ditt barns personuppgifter delas med oberoende tredje parter som kör Play! Pokémon-evenemang, tillåt inte att ditt barn deltar i Play! Poängställningar och rankningar i Pokémon-turneringar på vår webbplats.

3. Hur meddelar vi och erhåller samtycke från föräldrar för insamlingen av personuppgifter från deras barn?

När ett barn under 13 år försöker registrera sig på våra Tjänster, skickar vi ett e-postmeddelande till deras förälder och underrättar dem om att deras barn vill registrera sig och ber dem skapa ett konto för att ge sitt samtycke till deras barns registrering. Om föräldern ignorerar eller nekar att registrera sitt barn, kommer vi att radera all kontaktinformation från vår databas inom 14 dagar efter sådant meddelande. Om föräldern tillåter registrering, beviljas deras barn åtkomst till de funktioner som beskrivs i e-postmeddelandet och i denna Sekretesspolicy.

För att hjälpa till att verifiera att det är föräldern som ger samtycket frågar Pokémon (i USA tillsammans med Veratad, ett ledande företag för verifiering av ålder och identitet) efter summan av den första och sista siffran i ditt personnummer samt annan information för att verifiera din identitet, som t.ex. namn, födelsedatum och fysisk adress. Observera att Pokémon INTE lagrar denna information någonstans i sina register.

Föräldrar kan när som helst upphäva samtycket genom att kontakta vår kundserviceavdelning och skicka in en begäran på webbplatsen http://support.pokemon.com eller med e-post till privacyquestions@pokemon.com.

4. Hur kan föräldrar få tillgång till, ändra eller radera personuppgifter om sitt barn?

När som helst kan en förälder logga in på sitt Pokémon Trainer Club-konto för att få tillgång till sin ”Redigera profil”-sektion eller kontakta vår kundtjänstavdelning för att få tillgång till eller ändra personuppgifterna på deras barns konto, eller ta bort personuppgifterna som vi har samlat in om barnet genom att skicka in en begäran på webbplatsen http://support.pokemon.com eller med e-post till privacyquestions@pokemon.com.

Inkludera barnets användarnamn och förälderns e-postadress i e-postmeddelandet så att vi kan hjälpa dig bättre med din fråga eller begäran.

5. Hur kommer vi att underrätta föräldrar om ändringar av vår Sekretesspolicy för barn?

Vi kan ändra vår Sekretesspolicy för barn när som helst och när vi gör så kommer vi att ändra senaste uppdateringsdatum. Vi kommer att meddela föräldrarna om alla väsentliga ändringar av sättet som vi avser bearbeta barns personuppgifter. Vi kommer endast att tillämpa större förändringar i vår Sekretesspolicy för barn i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive alla krav på föräldrasamtycke.

6. CARU:s COPPA Safe Harbor-programmet

Pokémon är licensinnehavare av CARU:s COPPA Safe Harbor-programmet. Om du upplever att vi inte har svarat på din sekretessrelaterade fråga eller om din begäran inte har besvarats tillfredsställande, kontakta CARU online på http://www.esrb.org/privacy/contact.aspx, eller brevledes till CARU Attn.: COPPA Safe Harbor Program; 112 Madison Avenue, New York, NY 10016 USA, eller med e-post till info@caru.bbb.org.

Observera att CARU inte är dotterbolag/filial till Pokémon och inte kan hjälpa dig med icke-sekretessrelaterade frågor.

Tillbaka till början