• Rädda världen från Ruiner!
  • Rädda världen från Ruiner!
  • Rädda världen från Ruiner!
  • Rädda världen från Ruiner!

Säsong 12 | Avsnitt 7

Rädda världen från Ruiner!

Medan de mystiska lågfrekventa ljudvågorna fortsätter att driva Stål-typer av Pokémon från vettet på Iron-ön, vet våra Hjältar och Riley, efter att ha sett Rileys Lucario lida stort, att de måste gå till botten med det. Efter ett överraskande önskemål från Riley, skickar en stark Thunderbolt från Pikachu mot Lucario denne till Iron-öns Ruiner, där den pekar ut maskinen som verkar orsaka problemet. En invecklad anfalls-strategi mot Team Galactics fäste där förstör till slut maskinen för gott. Därigenom befrias alla Stål-typer av Pokémon från sin smärta, men Team Galactic har kopplat ihop hela ön med sprängämnen. När Team Galactic lämnar ön, upptäcker Riley och Lucario en mängd bomber som har riggats under Ruinerna, men Lucarios mäktiga Aura kan kapsla in alla bomber innan de exploderar och rädda ön. Därefter slungar de bomberna upp i skyn, där de exploderar ofarligt till allas stora lättnad och glädje.

Medan våra Hjältar förbereder sig för att gå ombord på färjan för avfärd, tar de farväl av Barry, samtidigt som, på en annan plats, en i tysthet olycklig Cyrus nu har tilldelat Saturn nästa fas i deras onda plan efter Mars misslyckande att erövra Spjutpelaren.

 

Featured Pokémon

Närliggande avsnitt

Tillbaka till början