Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 12 november 2020

Onze Privacyverbintenis

Pokémon respecteert uw privacyrechten en erkent het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens (of ‘persoonsgegevens’). Onze Privacyverklaring beschrijft welke soort persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze delen en welke keuzes u daarin hebt.

We erkennen ook de noodzaak om extra bescherming te bieden aan kinderen die onze Diensten bezoeken en/of gebruiken. Lees Pokémon’s Privacyverklaring voor kinderen voor meer informatie over de privacybescherming van kinderen.

Pokémon is een geldig licentiehouder van en gewaardeerd lid van het Children’s Advertising Review Unit (‘CARU’) COPPA Safe Harbor Program (‘CARU Safe Harbor’). CARU is verantwoordelijk voor onafhankelijke audits van onze Diensten en past andere handhavings- en verantwoordingsmechanismen toe in zijn certificeringsproces. Diensten met het CARU Safe Harbor-teken voldoen aan vastgestelde online-informatievergaring, gebruik, en openbaarmaking ervan conform de geldende privacywetgeving en praktijktoepassingen.

DISCLAIMER: Hoewel CARU geen toezicht houdt op niet-Amerikaanse Diensten of PokemonCenter.com, spant Pokémon zich in om ervoor te zorgen dat niet-Amerikaanse Diensten en PokemonCenter.com zich houden aan de toepasselijke richtlijnen en principes van CARU Safe Harbor, inclusief de naleving van regelgeving in de Europese Unie (‘EU’) en andere territoria buiten de Verenigde Staten (‘VS’).

 1. Wat dekt deze Privacyverklaring allemaal?

 2. Welke persoonlijke gegevens worden over u verzameld?

 3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

 4. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

 6. Welke keuzes heeft u aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

 7. Welke stappen nemen wij om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

 8. Productspecifieke gegevensverwerkingsdetails

 9. Informatie voor personen

 10. Hoe kunt u contact met ons opnemen over uw persoonlijke gegevens en deze privacyverklaring?

 11. CARU’s COPPA Safe Harbor Program

 12. Hoe komt u het te weten als we deze Privacyverklaring wijzigen?

1. Wat dekt deze Privacyverklaring allemaal?

Onze Privacyverklaring heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van persoonlijk gegevens door The Pokémon Company International, Inc. en onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven die in onze naam handelen (gezamenlijk ‘Pokémon’ of ‘wij/we’, ‘ons’, of ‘onze’). Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen over u als consument via het Pokémon-websitenetwerk (bijv. Pokemon.com, PokemonCenter.com), en ook via apps, functies, diensten, evenementen en communicatie door Pokémon waar deze Privacyverklaring wordt gepubliceerd (‘Diensten’). Deze verklaring heeft geen betrekking op personeelszaken-gegevens of de ‘Pokémon Careers’-website.

Onze internationale vestigingen en websites van derden of apps gekoppeld via onze Diensten of waarin we actief zijn of wie wij toestemming gegeven hebben voor het gebruik van onze handelsmerken en copyrights mogen persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden verzamelen en gebruiken. Waar zij zulks doen, zijn hun respectievelijke privacyverklaringen van toepassing. Lees aandachtig de voorwaarden en privacyverklaringen van deze andere partijen voor informatie over hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken. Zo wordt Pokémon GO bijvoorbeeld ontwikkeld en gedistribueerd door Niantic, Inc. Bezoek https://nianticlabs.com/privacy/pokemongo/en/ voor informatie over hoe Niantic, Inc. uw gegevens verwerkt. Onze diensten maken gebruik van YouTube API Services. Ga voor meer informatie naar de Servicevoorwaarden van YouTube en het Privacybeleid van Google.

2. Welke persoonlijke gegevens worden over u verzameld?

Voor het gebruik van veel van onze Diensten zijn geen persoonlijke gegevens vereist. Als u echter liever geen persoonlijke gegevens vrijgeeft, kunt u bepaalde functies van onze Diensten niet gebruiken.

Gegevens die u aan ons verstrekt

Tot de persoonlijke gegevens die wij direct van u verzamelen behoren onder meer:

 • Contactgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en account-ID’s anders dan van Pokémon

 • Content en bestanden: gegevens en content die u deelt of uploadt zoals foto‘s (inclusief in deze foto‘s en content besloten metadata)

 • Betalingsinformatie: zoals creditcard- of bankrekeningnummer wanneer u een product of dienst bij ons koopt of aanspraak maakt op een Play! Pokémon-beurs

 • Demografische gegevens: informatie over aan uw persoon gekoppelde demografische gegevens, zoals uw leeftijd en/of geboortedatum, geslacht, het land/de regio waar u woont, ’hobby’s en voorkeuren qua speelgoed en games

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens. Bijvoorbeeld:

 • Identifiers en informatie over uw apparaat: zoals het type apparaat, uw besturingssysteem, browsertype, apparaat-ID, Internet Protocol (IP)-adres, en andere software zoals het type, de versie, de taal, de instellingen en de configuratie. Via onze website en online-diensten worden gegevens bewaard en verzameld met behulp van cookies die worden ingesteld op uw apparaat, zoals nader wordt beschreven op onze COOKIE-PAGINA

 • Gebruiksdata: zoals via welke website u op onze site terechtkwam, wanneer u onze Diensten gebruikte en voor hoe lang, welke pagina‘s en content u daar bekeken heeft en van welke functies u gebruikmaakte

 • Geo-locatiegegevens: met uw toestemming kunnen de diensten toegang krijgen tot precieze geo-locatiegegevens op uw mobiele apparaat om functies in te schakelen en inhoud te leveren op basis van uw huidige locatie

Informatie die we creëren of genereren

We leiden andere informatie af uit de overige gegevens die we over u verzamelen, en deze kunnen we combineren met andere persoonlijke gegevens om informatie te genereren over uw mogelijke voorkeuren en andere eigenschappen (‘deducties’). We kunnen bijvoorbeeld uw algemene locatie afleiden van uw IP-adres.

Informatie die we verkrijgen uit bronnen van derden

In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen we ook informatie vergaren van derden. We beschermen informatie die we van derden hebben verkregen conform de praktijken die we in deze verklaring hebben beschreven, plus alle andere eventuele aanvullende beperkingen die worden opgelegd door de bron van de informatie. Deze externe bronnen zijn onder meer:

 • Beheerders van niet-Pokémon-accounts: zie de sectie Play! Pokémon hierna

 • Mobiele platforms: wanneer u onze apps aanschaft, ontvangen wij van de appstores en andere aanbieders van mobiele platforms informatie over u die beperkt blijft tot uw gebruikersnaam of schermnaam en/of apparaat-ID plus het feit dat er een aankoop is gedaan, maar verder geen andere gevoelige of financiële informatie, tenzij u de aanbieder(s) van het mobiele platform toestemming hebt gegeven ons aanvullende informatie te verstrekken

 • Serviceproviders: derden kunnen de hierboven beschreven soorten persoonlijke gegevens verzamelen om namens ons bepaalde diensten te verlenen, bijvoorbeeld om ons te helpen bepalen wat de algemene locatie van uw apparaat is op basis van uw IP-adres, waarmee wij bepaalde producten kunnen aanpassen aan uw locatie, u een aangenamere ervaring kunnen aanbieden, en aanvullende maatregelen kunnen treffen om onze diensten te beschermen, en

 • Sociale netwerken: in het geval dat de informatie, waaronder uw naam, schermnaam en content die u plaatst, openbaar aan ons beschikbaar is gemaakt, kunnen we dergelijke gegevens gebruiken voor doeleinden zoals het meten van de publieke reactie op onze diensten en op Pokémon

Cookies en tracking

Onze websites gebruiken diverse technieken voor het verzamelen en volgen van apparaat- en gebruiksgegevens, zoals webbakens, cookies, lokale opslag en apparaat-ID‘s. Bezoek onze COOKIE-PAGINA voor meer informatie over hoe we onze cookies en vergelijkbare technische middelen gebruiken.

3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om aan uw wensen voor de vervulling van ons contract met u te kunnen voldoen of op basis van instemming met ons verzoek daartoe, indien vereist door de wet, en voor onze rechtmatige bedrijfsdoelstellingen, zoals de volgende zakelijke doeleinden:

 • Bedrijfsvoering: u voorzien en het doen functioneren, onderhouden, optimaliseren en verbeteren van onze producten, diensten en activiteiten en de veiligheid van onze Diensten, onder andere voor het uitvoeren van administratieve activiteiten, zoals facturering, boekhouding, communicatie en de afhandeling van uw transacties voor producten en diensten

 • Levering van producten en Diensten: het personaliseren van de inhoud en de ervaringen van onze Diensten, met inbegrip van het verstrekken van aanbevelingen op basis van uw voorkeuren

 • Marketing: het leveren en personaliseren van meldingen, berichten, nieuwsbrieven, advertenties, aanbiedingen en reclame voor producten en diensten van Pokémon en onze partners

 • Productverbetering, ontwikkeling en onderzoek: het ontwikkelen van informatie om u te begrijpen op basis van demografische gegevens, uw activiteit op onze Diensten, respons op enquêtes of activiteiten op websites en apps van derden, onder andere met als doel het verhelpen van problemen en het verbeteren van onze Diensten; het uitvoeren van marktonderzoeken en statistische, demografische en marketinganalyses van gebruikers van onze Diensten en hun bestedingspatronen

 • Communicatie: het versturen en weergeven van administratieve berichten over Pokémon en onze partners en onze respectieve producten en Diensten

 • Beveiliging van Diensten: het blootleggen, onderzoeken en voorkomen van activiteiten die niet zijn toegestaan en die tegen onze (beleids)voorwaarden of zelfs illegaal zijn, zoals frauduleuze praktijken of inbreuken op de veiligheid en

 • Klantenondersteuning: het bieden van ondersteuning voor onze klanten en het beantwoorden van uw vragen

Met uitzondering van betalingsgegevens, die uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden rondom boekhouding, facturering, orderafhandeling en fraudepreventie, worden alle in Artikel 2 beschreven informatiecategorieën gebruikt voor alle hierboven beschreven doeleinden.

We kunnen ook van derden verkregen informatie over u koppelen of combineren ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen. Wij gebruiken persoonlijke gegevens ook in de instellingen en voor onderstaande doelstellingen.

Wij kunnen persoonlijke gegevens opslaan en verwerken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen/regio’s die wellicht andere wetten met betrekking tot gegevensbescherming hanteren dan in uw land/regio gewoon is.

4. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

Wij delen uw persoonlijke gegevens met derden niet anders dan als volgt:

 • Met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u instemt met het delen van uw gegevens met derden voor hun eigen doeleinden volgens hun individuele privacyverklaringen

 • Met andere verkopers, consultants en andere dienstverleners die voor ons werken en toegang nodig hebben tot uw persoonlijke gegevens om dat werk te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor zakelijke doeleinden waarvoor toegang nodig is tot onze systemen, waarop ook persoonlijke informatie staat (zoals het bieden van opslagmogelijkheden in de cloud, het onderhouden van de beveiliging van onze systemen en het bieden van klantenondersteuning). In de afgelopen 12 maanden hebben we alle categorieën van de in Artikel 2 beschreven persoonlijke informatie aan onze verkopers medegedeeld

 • Wanneer u in onze Diensten beschikbare opties hebt geselecteerd om uw naam en/of schermnaam en andere informatie openbaar te publiceren

 • Indien van toepassing (a) om te voldoen aan wetgeving of te reageren op wettige verzoeken en juridische processen, inclusief, bijvoorbeeld voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding, (b) het afdwingen van onze voorwaarden, ons beleid, onze regels en overeenkomsten ter bescherming van de rechten en het eigendom van Pokémon, onze agenten, onze klanten en anderen; (c) het beschermen van de veiligheid van ieder persoon; en/of (d) het beschermen van de veiligheid van alle Diensten, websites en toepassingen van Pokémon en onze partners

 • In verband met of tijdens onderhandelingen over enige fusie, financiering, overname, faillissement, ontbinding, transactie of proces betreffende verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van al of een deel van onze zaken of eigendommen voor gebruik in overeenstemming met geldende wetgeving

5. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Pokémon bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw accounts bij Pokémon te onderhouden, de Diensten te leveren en aan uw verzoeken te voldoen, voor juridische naleving en handhaving en voor het oplossen van geschillen. De werkelijke bewaartermijnen zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het type product, het type en de gevoeligheid van de gegevens, bedrijfsbehoeften, klantverwachtingen en -behoeften, welke soort gebruikscontrole beschikbaar is en in welke vorm de gegevens worden opgeslagen.

6. Welke keuzes heeft u aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om controle te houden over uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld:

 • U kunt de contactinformatie die u bij registratie heeft verstrekt bekijken en bijwerken onder de sectie ‘Profiel wijzigen’ op www.pokemon.com.

 • U kunt contact met ons opnemen op privacyquestions@pokemon.com voor verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen, te bekijken of bij te werken.

 • U kunt u afmelden van promotionele e-mails door op 'uitschrijven' te klikken in deze e-mails.

 • U kunt ervoor kiezen om alle cookies en lokale opslag te blokkeren en/of te verwijderen. Voor meer informatie hierover bezoekt u onze COOKIE-PAGINA.

 • U kunt ook veel van de analyse- en advertentiecookies van derden uitschakelen zoals beschreven op de COOKIE-PAGINA en door een bezoek te brengen aan http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.networkadvertising.org/choices/.

 • U kunt u afmelden van onze advertenties in mobiele apps met behulp van de advertentie-instellingen van uw mobiele apparaat.

 • U kunt het volgen van e-mails die wij sturen voorkomen door in uw instellingen HTML of het downloaden van afbeeldingen uit te schakelen. Bovendien kunt u zich ook uitschrijven van onze marketing-e-mails zoals de instructies in die e-mails.

7. Welke stappen nemen wij om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

We hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik. U zult echter begrijpen dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele veiligheidsmaatregel perfect of ondoordringbaar is

8. Productspecifieke gegevensverwerkingsdetails

Onderstaande zijn productspecifieke details ter aanvulling van de informatie in deze privacyverklaring.

Play! Pokémon

Als u ervoor kiest deel te nemen aan het Play! Pokémon toernooiscores- en rangschikkingen-onderdeel van onze website, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw toernooiresultaten bij te houden, alsook de spelersrangschikking, rating en spelerstatus (bijv. actief, beëindigd, winnaar enz.). Uitgezonderd die jurisdicties waar privacywetten een andere leeftijd hanteren, (a) als u 13 jaar of ouder bent, zullen we uw volledige naam of voornaam en laatste initiaal (zoals u ons aangeeft) posten en uw staat en land/regio met uw spelersrangschikking; en (b) als u jonger bent dan 13 jaar, dan kan uw ouder of voogd kiezen voor weergave van uw schermnaam, volledige naam of voornaam en laatste initiaal in de spelersrangschikking. Als u geen Pokémon Trainer Club-account wilt aanmaken na uw deelname in Play! Pokémon-toernooien, bewaren we uw voornaam, initiaal van uw achternaam, geboortedatum en alle eventuele kampioenschapspunten die zijn verdiend met de deelname in een toernooi, aangezien deze gegevens op zich u niet kunnen identificeren en niet worden beschouwd als persoonsgegevens.

Bovendien zullen wij, als u ervoor kiest deel te nemen aan het Play! Pokémon toernooiscores- en rangschikkingenonderdeel van onze websites, delen wij uw persoonlijke gegevens met onafhankelijke derden (zoals League Leaders en toernooiorganisatoren) die Play! Pokémon-evenementen kunnen organiseren waaraan u kunt deelnemen. In de meeste gevallen zijn dit onafhankelijke derden en geen Pokémon-werknemers.

Als u zich heeft aangemeld voor het spelen van onze producten of om deel te nemen aan wedstrijden, en ons niet-Pokémon-accountgegevens verstrekt (bijv. van een Nintendo-account) ingeval die functie beschikbaar is, ontvangen wij uw geboortedatum en account-ID van de betreffende beheerder van die andere account. Als u deelneemt aan wedstrijden waarbij u Play! Pokémon-kampioenschapspunten kunt behalen, wordt de geboortedatum van uw niet-Pokémon-account vergeleken met die van uw Pokémon Trainer Club-account (‘PTC’), plus informatie over of deze al dan niet overeenkomt, en wordt uw PTC-ID gedeeld met de beheerder van de andere account.

Pokémon-apps

Pokémon houdt uw persoonlijke gegevens binnen de Pokémon-apps zolang u de app op uw apparaat houdt. Zodra u een account creëert, stuurt de app uw persoonlijke gegevens naar onze servers. Wij houden uw gegevens zolang als u een account bij ons heeft en tot 90 dagen na het opzeggen ervan voor het geval dat u de account opnieuw wenst te activeren of het verzoek deze te beëindigen een vergissing was. Bepaalde apps geven u wellicht de mogelijkheid om pushmeldingen te ontvangen. U kunt pushmeldingen aan- en uitzetten in de instellingen van de app of uw toestel. U kunt onze toegang tot precieze geo-locatiegegevens in de instellingen van uw toestel uitzetten.

9. Informatie voor personen

Heeft u de volgende rechten:

 • Het recht te worden geïnformeerd over hoe wij uw gegevens gebruiken

 • Het recht Pokémon te verzoeken om toegang tot persoonlijke gegevens, waaronder (i) de categorieën en specifieke informatie die we over u hebben verzameld, (ii) de categorieën verzamelde bronnen, (iii) het doel van het verzamelen of het gebruik van de informatie en (iv) de derden met wie we uw persoonlijke informatie delen; en rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden en die zijn onderworpen aan een aantal uitzonderingen, en bepaalde rechten op de overdraagbaarheid van gegevens

 • Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of af te dwingen dat die verwerking onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt

 • Het recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere organisatie, indien dit technisch haalbaar is voor Pokémon

 • Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens heeft u het recht deze toestemming op enig moment weer in te trekken (zonder effect op de rechtmatigheid van verwerking vóór intrekken van toestemming)

 • In bepaalde omstandigheden kunnen er uitzonderingen op deze rechten zijn en waar u vanwege een uitzondering geen recht kunt uitoefenen, zullen we die uitleg geven

 • Het recht om uw klacht bij een toezichthouder in te dienen. Als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (EER) en van mening bent dat wij de wetgeving inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij onze toezichthouder, het Britse kantoor van de informatiecommissaris of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Ongeacht de plaats waar u gevestigd bent, zouden we het echter op prijs stellen als u Pokémon de kans geeft om uw zorgen direct af te handelen door contact met ons op te nemen

Neem voor zulke verzoeken contact met ons op via: privacyquestions@pokemon.com of https://support.pokemon.com/hc/requests/new?ticket_form_id=360000012406.

Als u een verzoek indient, moeten wij uw identiteit kunnen verifiëren. Daarom vragen we u het verzoek te doen via uw bestaande account en/of door ons via ons klantenserviceportal een door de overheid uitgegeven identificatiemiddel te verstrekken, zodat wij, indien haalbaar, uw identificatiegegevens kunnen vergelijken met de persoonlijke informatie die we over u hebben. Dit is afhankelijk van het type verzoek en de mate waarin de verificatiemaatregelen in verhouding staan tot het risico voor de persoonlijke informatie in verband met het verzoek. Voor bepaalde persoonlijke informatie is er geen redelijke methode via welke we uw identiteit kunnen verifiëren met de mate van zekerheid die de wet vereist, zoals voor: unieke identifiers zoals cookie-ID’s, apparaat-ID en IP-adres (in geval die informatie niet in verband met direct identificeerbare informatie in ons bezit is). In bepaalde omstandigheden kunnen er uitzonderingen op deze rechten zijn en waar u vanwege een uitzondering geen recht kunt uitoefenen, zal Pokémon die informatie verstrekken. Pokémon zal al het redelijke in het werk stellen om aan uw verzoek te voldoen binnen de door de toepasselijke wet- en regelgeving bepaalde reactietijden.

Wij kunnen persoonsgegevens uit de EER, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland overdragen naar andere landen of regio's, die volgens de Europese Commissie mogelijk niet allemaal over een afdoende niveau van gegevensbescherming beschikken. Hieronder kan het vereiste vallen dat Pokémon persoonsgegevens vrijgeeft in het kader van een wettelijke verplichting of juridische procedure. Dergelijke verplichtingen kunnen bestaan uit wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan de vereisten van nationale veiligheid en ordehandhaving. Wanneer we in het kader van een wettelijke verplichting of juridische procedure uw persoonsgegevens vrijgeven, treffen we redelijke maatregelen om te verzekeren dat we alleen het minimum aan persoonsgegevens vrijgeven die voor het desbetreffende doel en de specifieke omstandigheden noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen of gegronde juridische procedures, zoals een bevel tot huiszoeking, dagvaarding of gerechtelijk bevel. Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen, hanteren we diverse wettelijke mechanismen, waaronder overeenkomsten en standaard contractuele clausules / modelclausules om te garanderen dat uw rechten en beschermingsmiddelen aan uw gegevens gekoppeld blijven.

 We maken deel uit van het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. Ondanks het feit dat het EU-U.S. Privacy Shield ongeldig is verklaard als wettige basis voor gegevensoverdrachten naar de VS, blijven we de Privacy Shield Principles in acht nemen met betrekking tot alle persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland worden overgedragen naar de Verenigde Staten op grond van het Privacy Shield. Als voorwaarden uit deze Privacyverklaring strijdig zijn met de Privacy Shield Principles, krijgen de Privacy Shield Principles voorrang.

We zijn onderworpen aan de onderzoeks-en handhavingsbevoegdheden van de Federale Handelscommissie van de VS. Als vertegenwoordigers van derden namens ons persoonsgegevens verwerken op een wijze die niet in overeenstemming is met de Privacy Shield Principles, blijven wij aansprakelijk tenzij wij kunnen bewijzen niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis die de aanleiding vormt voor eventuele schade. Personen uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland die vragen of klachten hebben met betrekking tot onze naleving van de Privacy Shield Principles dienen eerst contact met ons op te nemen via privacyquestions@pokemon.com, of per aangetekende post (met ontvangstbewijs) aan The Pokémon Company International, Inc., Attention Privacy Notice Administrator, 10400 NE 4th Street, Suite 2800, Bellevue, WA 98004, VS. Overeenkomstig de Privacy Shield Principles hebben personen uit de EU, het VK en Zwitserland het recht om hun persoonsgegevens in te zien die worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Zij kunnen onjuiste gegevens bijwerken of corrigeren of de verwijdering aanvragen van gegevens die in strijd met de Frameworks zijn verwerkt. Personen die dit recht willen uitoefenen, kunnen dit doen door contact op te nemen met Pokémon via de in dit gedeelte vermelde contactgegevens.

Klachten die niet rechtstreeks met ons kunnen worden opgelost, kunt u richten aan het BBB EU PRIVACY SHIELD van BBB National Programs, Inc. Als u contact hebt gezocht met Pokémon en uw klacht is niet naar behoren door ons afhandeld, kunt u naar http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers gaan voor meer informatie of om een klacht in te dienen bij het BBB EU Privacy Shield. Deze dienst staat gratis tot uw beschikking. Als uw klacht na contact met Pokémon en het BBB EU Privacy Shield nog steeds niet kan worden opgelost, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Als uw klacht in het kader van het Privacy Shield niet kan worden opgelost via bovenstaande kanalen, staat, onder bepaalde omstandigheden, een mogelijkheid tot bindende arbitrage tot uw beschikking.

Als u werknemer van Pokémon bent en uw persoonlijke HR-gerelateerde gegevens uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden overgedragen naar de Verenigde Staten, en u hebt een klacht met betrekking tot de overdracht van uw persoonlijke HR-gerelateerde gegevens, die binnen de context van uw arbeidsrelatie vallen, naar andere landen of regio's, die volgens de Europese Commissie mogelijk niet allemaal over een afdoende niveau van gegevensbescherming beschikken, kunt u uw Privacyverklaring voor werknemers raadplegen voor nadere aanwijzingen over het indienen van een klacht.

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen over uw persoonlijke gegevens en deze privacyverklaring?

 Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons gegevensbeheer of deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons of met onze data protection officer (gegevensbeschermingsverantwoordelijke) op:

The Pokémon Company International, Inc.
T.a.v.: Data Protection Officer

10400 NE 4th Street
Suite 2800
Bellevue, WA 98004
USA

3rd Fl Bldg 10, Chiswick Park
566 Chiswick High Road
London, W4 5XS
United Kingdom

11. CARU’s COPPA Safe Harbor Program

Pokémon is licentiehouder van het CARU’s COPPA Safe Harbor Program. Als u van mening bent dat we niet hebben gereageerd op uw privacy-gerelateerde vraag of uw vraag niet naar tevredenheid werd behandeld, neem dan online contact op met CARU op https://bbbprograms.org/programs/caru, of per e-mail met CARU t.a.v.: COPPA Safe Harbor Program; 112 Madison Ave, New York, NY 10016 USA, of per e-mail met infocaru@bbbnp.org.

Houd er rekening mee dat CARU niet met Pokémon is verbonden en u niet kan helpen met niet-privacy-gerelateerde zaken.

12. Hoe komt u het te weten als we deze Privacyverklaring wijzigen?

Wij kunnen deze Privacyverklaring op ieder moment aanpassen door verandering van de laatst gewijzigde datum. Als we wijzigingen van betekenis aanbrengen in hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of delen, dan zullen we deze wijzigingen omschrijven en, mocht de wet dat voorschrijven, uw toestemming voor dergelijke wijzigingen vragen.

terug naar boven


Aanvullende Privacyverklaring voor kinderen

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Van kracht op 1 mei 2019

ONZE EXTRA INZET OP HET GEBIED VAN PRIVACY VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS

Pokémon heeft zijn Diensten ontwikkeld met als doel een plezierige ervaring voor alle gebruikers te creëren. Voortbouwend op onze algemene Privacyverklaring, erkennen wij de noodzaak om extra privacybescherming aan te bieden wanneer kinderen de Diensten gebruiken waarop deze Privacyverklaring voor kinderen is geplaatst. Deze Privacyverklaring voor kinderen is ontworpen om uw vragen te beantwoorden over ons privacybeleid en uitgangspunten ten aanzien van kinderen. Wanneer gebruikt in deze Verklaring, slaat ‘kinderen’, ‘kind’ en ‘kid(s)’ op kinderen jonger dan 13, uitgezonderd die jurisdicties waar privacywetten een andere leeftijd bepalen. Wanneer we hieronder de term ‘ouder’ gebruiken, zijn ook wettige voogden bedoeld.

INHOUDSOPGAVE

 1. Welke soorten gegevens verzamelen wij over kinderen?

 2. Hoe gebruiken en delen wij de persoonlijke gegevens die wij verzamelen van kinderen?

 3. Hoe brengen we ouders op de hoogte van en verkrijgen we hun toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van hun kinderen?

 4. Hoe kunnen ouders toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van hun kinderen, deze wijzigen of verwijderen?

 5. Hoe brengen we ouders op de hoogte als onze Privacyverklaring voor kinderen wordt gewijzigd?

 6. CARU’s COPPA Safe Harbor Program

1. Welke soorten gegevens verzamelen wij over kinderen?

Onze gasten kunnen bepaalde Diensten van ons gebruiken, inhoud bekijken en veel functies benutten zonder te registreren voor een account of zonder dat wij persoonlijke gegevens verzamelen onder COPPA.

Als een gebruiker heeft aangegeven dat hij/zij een kind is bij het aanmaken van een Pokémon-account, zullen we het e-mailadres van een ouder inwinnen en verifieerbare toestemming van de ouders verkrijgen voordat het kind toestemming krijgt aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken. Zie hieronder voor meer informatie over hoe wij ouderlijke toestemming vragen.

Als we eenmaal ouderlijke toestemming hebben, dan kan een kind op dezelfde wijze van onze diensten gebruik maken als iedere andere gebruiker. En we kunnen van het kind dezelfde soorten persoonlijke informatie verzamelen en deze informatie gebruiken en delen voor dezelfde doeleinden, zoals beschreven in de algemene privacykennisgeving, met de uitzondering dat Pokémon derden niet toestaat om persoonlijke gegevens van kinderen te verzamelen (inclusief ‘persistent identifiers‘) voor gedragsadvertenties, waarbij een profiel of ander doel wordt verzameld anders dan om de interne werking te ondersteunen, tenzij we expliciete voorafgaande toestemming van de ouders hebben verkregen.

We ontvangen gegevens direct van onze gasten en van derden zoals Play! Pokémon Tournament Organizers. Wij verzamelen persoonlijke gegevens van ouders namens hun kinderen om een account te creëren voor de Diensten van Pokémon.

Pokémon stelt kinderen geen voorwaarden voor deelname aan zijn Diensten voor wat betreft het verzamelen van meer persoonlijke informatie dan redelijkerwijs noodzakelijk.

2. Hoe gebruiken en delen wij de persoonlijke gegevens die wij verzamelen van kinderen?

Zoals eerder aangegeven, als we eenmaal ouderlijke toestemming hebben, dan kan een kind op dezelfde wijze van onze Diensten gebruikmaken als iedere andere gebruiker. En we kunnen van het kind dezelfde soorten persoonlijke informatie verzamelen en deze informatie voor dezelfde doeleinden gebruiken en delen, zoals beschreven in de algemene privacykennisgeving, tenzij anders aangegeven in deze Aanvullende privacyverklaring over kinderen. Bijvoorbeeld, als een ouder eenmaal toestemming heeft gegeven voor het aanmaken van een account, dan kan een kind:

 • Een account van een van de Diensten van Pokémon koppelen aan een account van een andere dienst van Pokémon of een partner van Pokémon

 • Deelnemen aan games, beloningsprogramma's, wedstrijden, verlotingen, evenementen of promoties

 • Vragen sturen of met ons corresponderen via e-mail of onze klantenondersteuning met betrekking tot de Diensten, of hun deelname aan georganiseerde evenementen

 • Deelnemen aan polls, enquêtes of vragenlijsten

 • Gebruikmaken van de functie ‘Email-a-Friend’ en deel te nemen aan een ‘canned chat’, waarbij een kind woorden kan selecteren uit een door Pokémon samengestelde lijst met om berichten naar andere websitegebruikers te sturen

 • Pushmeldingen inschakelen (u kunt de pushmeldingen in- of uitschakelen door de instellingen van de betreffende Dienst of de instellingen van uw apparaat te wijzigen)

Let op dat sommige Diensten kinderen in staat kunnen stellen persoonlijke informatie openbaar te maken of naar andere gebruikers te sturen. Bovendien hebben we geen controle over derden (bijvoorbeeld andere gebruikers) die deze gegevens mogelijk hebben gekopieerd of ergens anders hebben gepubliceerd.

Totdat we verifieerbare toestemming van de ouders hebben ontvangen, worden de contactgegevens van de ouders verkregen via een kind alleen gebruikt om toestemming van hun ouders te verkrijgen voor onze praktijken inzake gegevensverzameling.

Met toestemming van de ouders kunnen we die gegevens ook gebruiken om uw kind e-mails en berichten te sturen met promotionele informatie over nieuwe producten en functies, speciale aanbiedingen, wedstrijden en verlotingen en andere interessante informatie over nieuwe producten, evenementen en andere updates over Pokémon. Door naar de profielinstellingen te gaan of contact met ons op te nemen, kunt u altijd aangeven of er al dan niet promotionele boodschappen aan uw kind mogen worden verstuurd.

Als een kind een verloting, wedstrijd of andere promotie wint, stellen we de ouder op de hoogte via het e-mailadres van de ouder en vragen we aan de ouder om zijn of haar postadres zodat de prijs kan worden afgeleverd. Met de passende toestemming kunnen we voornaam, woonplaats, provincie en land/regio van de winnaar publiceren.

Pokémon deelt de persoonlijke gegevens van kinderen met dezelfde instanties en voor dezelfde doeleinden als beschreven in de Privacyverklaring.

Daarnaast, als een ouder een kind toestemming geeft om deel te nemen aan het Play! Pokémon toernooiscores- en rangschikkingen-onderdeel van onze website, dan zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw toernooiresultaten bij te houden, alsook de spelersrangschikking, rating, spelerstatus (bijv. actief, beëindigd, winnaar enz.). Als ouder kunt u ervoor kiezen om de schermnaam, volledige naam of voornaam en laatste initiaal van uw kind in de rangschikking te publiceren. We delen tevens de persoonlijke informatie van het kind met de onafhankelijke derden (zoals League Leaders en toernooiorganisatoren) zodat ze offline Play! Pokémon-evenementen kunnen organiseren waaraan het kind kan deelnemen. Als een ouder niet wil dat de persoonlijke gegevens van zijn of haar kind worden gedeeld met onafhankelijke derden die Play! Pokémon-evenementen organiseren, dan moet hij of zij zijn of haar kind geen toestemming geven om deel te nemen aan het Play! Pokémon toernooiscores- en rangschikkingenonderdeel van onze websites.

3. Hoe brengen we ouders op de hoogte van en verkrijgen we hun toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van hun kinderen?

Wanneer een kind zich wil registreren voor onze Diensten, zullen we zijn of haar ouder e-mailen. Deze e-mail meldt de ouder dat zijn of haar kind zich wil registreren en vraagt de ouder om een account aan te maken om zijn of haar kind toestemming te geven om zich te registreren. Als de ouder deze e-mail negeert of weigert het kind in te schrijven, zullen we alle contactgegevens van het kind en de ouder binnen 14 dagen na deze kennisgeving uit onze database verwijderen. Als de ouder de registratie toestaat, dan zal het kind toegang krijgen tot de in de e-mail en deze Privacyverklaring beschreven functies.

Om te helpen verifiëren dat de ouder de persoon is die toestemming verleent, vraagt Pokémon (in de VS in samenwerking met Veratad, een toonaangevend bedrijf voor leeftijd- en identiteitsverificatie) om de som van het eerste en laatste cijfer van het sofinummer van de ouder, evenals andere stukjes informatie om de identiteit van de ouder te verifiëren, zoals naam, geboortedatum en fysiek adres. Merk op dat Pokémon deze gegevens NERGENS opslaat.

Ouders kunnen hun toestemming op ieder moment weer intrekken door contact op te nemen met onze klantenondersteuning en een verzoek te sturen via https://support.pokemon.com/hc/requests/new?ticket_form_id=360000012406 of een e-mail naar privacyquestions@pokemon.com.

4. Hoe kunnen ouders toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van hun kinderen, deze wijzigen of verwijderen?

Een ouder kan zich op elk moment aanmelden bij zijn of haar Pokémon Trainer Club-account om toegang te krijgen tot zijn of haar ‘Profiel bewerken’ -sectie of contact opnemen met onze klantenservice om toegang te krijgen of om de persoonlijke informatie in het account van zijn of haar kind te wijzigen.

Een ouder kan de persoonlijke informatie die we verzameld hebben van zijn of haar kind verwijderen door een verzoek in te dienen via de website https://support.pokemon.com/hc/requests/new?ticket_form_id=360000012406 of door het e-mailen naar privacyquestions@pokemon.com. Vermeld in de e-mail de gebruikersnaam van het kind en het e-mailadres van de ouder, zodat wij u beter kunnen helpen met uw vraag of verzoek.

5. Hoe brengen we ouders op de hoogte als onze Privacyverklaring voor kinderen wordt gewijzigd?

Wij kunnen onze Privacyverklaring voor kinderen te allen tijde wijzigen; als we dit doen zullen we de laatste updatedatum wijzigen. We zullen ouders op de hoogte stellen van wijzigingen van betekenis wat betreft de manier van verwerken van de persoonlijke gegevens van kinderen. We zullen wijzigingen van betekenis in ons Privacybeleid voor kinderen alleen implementeren als de wijzigingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van ouderlijke toestemming.

6. CARU’s COPPA Safe Harbor Program

Pokémon is licentiehouder van het CARU’s COPPA Safe Harbor Program. Als u van mening bent dat we niet hebben gereageerd op uw privacy-gerelateerde vraag of uw vraag niet naar tevredenheid werd behandeld, neem dan online contact op met CARU op https://bbbprograms.org/programs/caru, of per e-mail met CARU t.a.v.: COPPA Safe Harbor Program; 112 Madison Ave, New York, NY 10016 USA, of per e-mail met infocaru@bbbnp.org.

Houd er rekening mee dat CARU niet met Pokémon is verbonden en u niet kan helpen met niet-privacy-gerelateerde zaken.

terug naar boven

Terug naar boven