Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt april 16, 2018

Datum inwerkingtreding, 25 mei 2018

Onze Privacyverbintenis

Pokémon respecteert uw privacyrechten en erkent het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Onze Privacyverklaring beschrijft welke soort persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze delen en welke keuzes u daarin hebt.

We erkennen ook de noodzaak om extra bescherming te bieden aan kinderen die onze Diensten bezoeken en/of gebruiken. Lees Pokémon’s Privacyverklaring voor kinderen voor meer informatie over de privacybescherming van kinderen.

Pokémon is een geldig licentiehouder van en gewaardeerd lid van het Children’s Advertising Review Unit (“CARU”) COPPA Safe Harbor Program (“CARU Safe Harbor”). CARU is verantwoordelijk voor onafhankelijk audits van onze diensten en past andere handhavings- en verantwoordingsmechanismen toe in zijn certificeringsproces. Diensten met het CARU Safe Harbor-teken voldoen aan vastgestelde online-informatievergaring, gebruik, en openbaarmaking ervan conform de geldende privacywetgeving en praktijktoepassingen.

DISCLAIMER: Hoewel CARU geen toezicht houdt op niet-Engelse diensten, spant Pokémon zich in om ervoor te zorgen dat niet-Engelse diensten zich houden aan de toepasselijke richtlijnen en principes van CARU Safe Harbor, inclusief de naleving van regelgeving in de EU en andere territoria buiten de Verenigde Staten ("VS").

 1. Wat dekt deze Privacyverklaring allemaal?

 2. Welke persoonlijke gegevens worden over u verzameld?

 3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

 4. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

 6. Welke keuzes heeft u aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

 7. Welke stappen nemen wij om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

 8. Product-specifieke verwerkingsdetails

 9. Informatie voor individuen in de EU en Zwitserland

 10. Hoe kunt u contact met ons opnemen over uw persoonlijke gegevens en deze privacyverklaring?

 11. CARU’s COPPA Safe Harbor Program

 12. Hoe komt u te weten of we deze Privacyverklaring wijzigen?

1. Wat dekt deze Privacyverklaring allemaal?

Onze Privacyverklaring heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van persoonlijk gegevens door The Pokémon Company International, Inc. en onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven die in onze naam handelen (gezamenlijk “Pokémon” of “wij/we”, “ons”, of “onze”). Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen over u als consument via het Pokémon-websitenetwerk (bijv, pokemon.com, pokemoncenter.com), apps, functies, diensten, evenementen en mededelingen van Pokémon waar deze Privacyverklaring wordt gepubliceerd (“Diensten”) geleverd door Pokémon. Deze verklaring heeft geen betrekking op personeelszaken-gegevens of de “Pokémon Careers”-website.

Onze internationale vestigingen en websites van derden of apps gekoppeld via onze Diensten of waarin we actief zijn of wie wij toestemming gegeven hebben voor het gebruik van onze handelsmerken en copyrights mogen persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden verzamelen en gebruiken. Waar zij zulks doen, zijn hun respectievelijke privacyverklaringen van toepassing. Lees aandachtig de voorwaarden en privacyverklaringen van deze andere partijen voor informatie over hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken. Zo wordt Pokémon GO bijvoorbeeld ontwikkeld en gedistribueerd door Niantic, Inc. Bezoek https://nianticlabs.com/privacy/pokemongo/en/ voor informatie over hoe zij uw gegevens verwerken.

terug naar boven

2. Welke persoonlijke gegevens van u worden verzameld?

Voor het gebruik van veel van onze Diensten zijn geen persoonlijke gegevens vereist. Als u echter liever geen persoonlijke gegevens vrijgeeft, kunt u bepaalde functies van onze Diensten niet gebruiken.

Gegevens die u aan ons verstrekt

Tot de persoonlijke gegevens die wij direct van u verzamelen behoren contactgegevens als voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres; en content die u deelt of uploadt zoals foto‘s (inclusief in deze foto‘s en content besloten metadata) en betalingsinformatie (zoals creditcard- of bankrekeningnummer) wanneer u een product of dienst bij ons koopt). Daarnaast kunnen we ook aan uw persoon gekoppelde demografische gegevens verzamelen, zoals uw leeftijd en/of geboortedatum, geslacht, het land waar u woont, hobby's en voorkeuren qua speelgoed en games.

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens. Zo kunnen we bijvoorbeeld informatie verzamelen over uw apparaat, zoals het type apparaat, uw besturingssysteem, browsertype, apparaat-ID en IP-adres. Wij kunnen ook gebruiksdata verzamelen zoals via welke website u op onze site terechtkwam, wanneer u onze Diensten gebruikte en voor hoe lang, welke pagina‘s en content u daar bekeken heeft en van welke functies u gebruikmaakte. Wij kunnen andere informatie ontlenen aan de informatie die we verzamelen zoals uw algemene locatie aan de hand van uw IP-adres. Bovendien kunnen de Diensten met uw toestemming toegang krijgen tot precieze geo-locatiegegevens op uw mobiele apparaat om functies in te schakelen en inhoud te leveren op basis van uw huidige locatie. We kunnen deze apparaat- en gebruiksgegevens met andere persoonlijk gegevens combineren.

Cookies en tracking

Onze websites gebruiken diverse technieken voor het verzamelen en volgen van apparaat- en gebruiksgegevens, zoals webbakens, cookies, lokale opslag en apparaat-ID‘s.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wij en andere bedrijven gebruiken unieke identificatoren in cookies om uw apparaat te onderscheiden voor diverse doeleinden; bijvoorbeeld om het navigeren op onze site te vergemakkelijken, uw voorkeuren en interesses te onthouden en uw online-activiteiten op verschillende websites en online-diensten te volgen gedurende langere tijd.

Webbakens zijn kleine stukjes data die vaak zijn ingebed in afbeeldingen op de pagina's van onze websites en e-mails. Deze bakens kunnen verzoeken om gegevens van onze servers of die van derden om het downloaden van content en informatie toe te staan. Bakens kunnen ook worden gebruikt om cookies te plaatsen of te lezen. Wij gebruiken ook bakens in e-mails in HTML om te zien of u e-mails opent of klikt op links in deze e-mails.

Apparaat-ID‘s zijn unieke identificatoren voor uw apparaat. Wij en anderen kunnen apparaat-ID‘s verzamelen en gebruiken voor het volgen van activiteiten en gebruik van onze Diensten, zoals bijvoorbeeld hoe u uw mobiele apps gebruikt.

Wij kunnen informatie (inclusief persoonlijke gegevens) lokaal op uw apparaat verzamelen en opslaan met gebruikmaking van lokale opslagmechanismen. Lokale opslag maakt dataopslag mogelijk over meerdere webbrowser-sessies. Wij verzamelen deze informatie ten behoeve van klantondersteuning en om u meer relevante marketing te kunnen sturen.

terug naar boven

3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om aan uw wensen voor de vervulling van ons contract met u te kunnen voldoen of op basis van instemming met ons verzoek daartoe en voor onze rechtmatige bedrijfsdoelstellingen, zoals:

 • U voorzien en het doen functioneren, onderhouden, optimaliseren en verbeteren van onze producten, diensten en activiteiten en de veiligheid van onze Diensten

 • Het personaliseren van de inhoud en de ervaringen van onze Diensten, met inbegrip van het verstrekken van aanbevelingen op basis van uw voorkeuren

 • Het leveren en personaliseren van meldingen, berichten, nieuwsbrieven, advertenties, aanbiedingen en reclame voor producten en diensten van Pokémon en onze partners

 • Het ontwikkelen van informatie om u te begrijpen op basis van demografische gegevens, uw activiteit op onze Diensten of op websites en apps van derden

 • Het uitvoeren van marktonderzoeken en statistische, demografische en marketinganalyses van gebruikers van onze Diensten en hun bestedingspatronen

 • Het uitvoeren van operationele taken als het factureren, vastleggen, communiceren en vervullen van uw transacties voor producten en diensten

 • Het versturen en weergeven van administratieve en marketingberichten aangaande Pokémon en onze partners en onze respectievelijke producten en diensten

 • Het blootleggen, onderzoeken en voorkomen van activiteiten die niet zijn toegestaan en die tegen onze (beleids)voorwaarden of zelfs illegaal zijn, zoals frauduleuze praktijken of inbreuken op de veiligheid

We kunnen ook van derden verkregen informatie over u koppelen of combineren ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen. Wij gebruiken persoonlijke gegevens ook in de instellingen en voor onderstaande doelstellingen.

Wij kunnen persoonlijke gegevens opslaan en verwerken in de Verenigde Staten en andere landen die wellicht andere wetten met betrekking tot gegevensbescherming hanteren dan in uw land gewoon is.

Cookies van derden die worden gebruikt voor analyses en advertenties

Pokémon werkt met derden die ook hun eigen cookies, webbakens, lokale opslag, apparaat-ID‘s en andere trackinggegevens kunnen gebruiken om ons te helpen met analyses en advertenties. Sommige derden, inclusief adverteerders en advertentiegerelateerde diensten, kunnen ons en anderen ook helpen om uw activiteiten in browsers en op de mobiele apparaten die u gebruikt te benutten voor doeleinden als retargeting en advertenties (op maat). Wij en anderen kunnen ook gebruikmaken van e-mail-trackingtechnieken om het succes van marketingcampagnes per e-mail te kunnen meten (bijvoorbeeld door op te slaan hoeveel e-mails van een campagne werden geopend).

Raadpleeg de respectievelijke privacy(beleids)verklaringen van deze derden voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Kijk in de tabel hieronder voor voorbeelden van privacyverklaringen van derden die gebruikmaken van trackingcookies:

Naam derde (partij)Privacyverklaring/uitschrijfmogelijkheden
Adobe Analytics (Omniture), Typekit by Adobe

http://www.adobe.com/privacy/policy.html

DoubleClick, Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

New Relic

http://newrelic.com/privacy


terug naar boven

4. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

Wij delen uw persoonlijke gegevens met derden niet anders dan als volgt:

 • Met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u instemt met het delen van uw gegevens met derden voor hun eigen doeleinden volgens hun individuele privacyverklaringen

 • Met andere verkopers, consultants en andere dienstverleners die voor ons werken en toegang nodig hebben tot uw persoonlijke gegevens om dat werk te kunnen uitvoeren

 • Wanneer u in onze Diensten beschikbare opties hebt geselecteerd om uw naam en/of schermnaam en andere informatie openbaar te publiceren

 • Indien van toepassing (a) om te voldoen aan wetgeving of te reageren op wettige verzoeken en juridische processen, inclusief, bijvoorbeeld voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding, (b) het afdwingen van onze voorwaarden, ons beleid, onze regels en overeenkomsten ter bescherming van de rechten en het eigendom van Pokémon, onze agenten, onze klanten en anderen; (c) het beschermen van de veiligheid van ieder persoon; en/of (d) het beschermen van de veiligheid van alle diensten, websites en toepassingen van Pokémon en onze partners.

 • In verband met of tijdens onderhandelingen over enige fusie, financiering, overname, faillissement, ontbinding, transactie of voortgang betreffende verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van al of een deel van onze zaken of eigendommen voor gebruik in overeenstemming met geldende wetgeving

Uw privacyrechten in Californië

California Civil Code Section 1798.83 staat onze klanten die inwoners van Californië zijn toe om bepaalde gegevens op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor hun directe marketingdoeleinden. Wij delen geen persoonlijke gegevens van onze klanten met niet-gelieerde derden voor hun eigen directe marketingdoeleinden zonder uw toestemming. Neem voor informatie over ons openbaarmakingsbeleid contact met ons op via onderstaande gegevens.

terug naar boven

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Pokémon bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw account bij Pokémon te onderhouden, de Diensten te leveren en aan uw verzoeken te voldoen, voor juridische naleving en handhaving en voor het oplossen van geschillen. De werkelijke bewaartermijnen zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het type product, het type en de gevoeligheid van de gegevens, bedrijfsbehoeften, klantverwachtingen en -behoeften, welke soort gebruikscontrole beschikbaar is en in welke vorm de gegevens worden opgeslagen.

terug naar boven

6. Welke keuzes heeft u aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wij bieden u diverse mogelijkheden om controle te houden over uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld:

 • U kunt de contactinformatie die u bij registratie verstrekte bekijken en wijzigen onder “Profiel wijzigen” op www.pokemon.com of de “Mijn account”-sectie op www.pokemoncenter.com

 • U kunt contact met ons opnemen op privacyquestions@pokemon.com voor verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen, te bekijken of bij te werken.

 • U kunt u afmelden van promotionele e-mails door op ‘uitschrijven‘ te klikken in deze e-mails

 • U kunt ervoor kiezen om alle cookies en lokale opslag te blokkeren en/of te verwijderen. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (zoals Mozilla Firefox of Internet Explorer). Als u cookies en lokale opslag verwijdert of blokkeert, zult u geen toegang hebben tot de vele functies die uw ervaring aangenamer en persoonlijker maken en bepaalde van onze Diensten kunnen niet naar behoren werken. Aangezien uw cookievoorkeuren voor uitschrijven ook worden opgeslagen in een cookie in uw webbrowser, moet u er rekening mee houden dat als u alle cookies verwijdert, u uw opt-outkeuzes moet vernieuwen. Sommige browsers kunnen “Volg mij niet”-signalen versturen. Omdat er nog geen uniforme standaard is voor “Volg mij niet”-signalen, kan het zijn dat onze websites deze “Volg mij niet”-signalen niet opmerken of niet kunnen verwerken.

 • U kunt ook veel van de analyse- en advertentiecookies van derden uitschakelen zoals beschreven in de privacyverklaring in het Cookies van derden die worden gebruikt voor analyses en advertenties-gedeelte bovenaan en door een bezoek aan http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.networkadvertising.org/choices/.

 • U kunt u afmelden van onze advertenties in mobiele apps met behulp van de advertentie-instellingen van uw mobiele apparaat.

 • U kunt het volgen van e-mails die wij sturen voorkomen door in uw instellingen HTML of het downloaden van afbeeldingen uit te schakelen. Bovendien kunt u zich ook uitschrijven van onze marketing-e-mails zoals in die e-mails beschreven.

terug naar boven

7. Welke stappen nemen wij om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

We hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik. U zult echter begrijpen dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele veiligheidsmaatregel perfect of ondoordringbaar is.

terug naar boven

8. Productspecifieke gegevensverwerkingsdetails

Onderstaande zijn productspecifieke details ter aanvulling van de informatie in deze privacyverklaring.

Play! Pokémon

Als u ervoor kiest deel te nemen aan het Play! Pokémon toernooiscores- en rangschikkingen-onderdeel van www.pokemon.com, dan zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw toernooiresultaten bij te houden, alsook de spelersrangschikking, rating, status (bijv. actief, beëindigd, winnaar enz.). Uitgezonderd die jurisdicties waar privacywetten een andere leeftijd hanteren, (a) als u 13 jaar of ouder bent, zullen we uw volledige naam of voornaam en laatste initiaal (zoals u ons aangeeft) posten en uw staat en land met uw spelersrangschikking; en (b) als u jonger bent dan 13 jaar, dan kan uw ouder of voogd kiezen voor weergave van uw schermnaam, volledige naam of voornaam en laatste initiaal in de spelersrangschikking.

Bovendien zullen wij, als u ervoor kiest deel te nemen aan het Play! Pokémon toernooiscores- en rangschikkingen-onderdeel van www.pokemon.com, uw persoonlijke gegevens delen met onafhankelijke derden die Play beheren! Pokémon-evenementen (zoals League Leaders en Tournament Organizers) waaraan u zou kunnen deelnemen. In de meeste gevallen zijn dit onafhankelijke derden en geen Pokémon-werknemers.

Pokémon-apps

Pokémon houdt uw persoonlijke gegevens binnen de Pokémon-apps zolang u de app op uw apparaat houdt. Zodra u een account creëert, stuurt de app uw persoonlijke gegevens naar onze servers. Wij houden uw gegevens zolang als u een account bij ons heeft en tot 90 dagen na het opzeggen ervan voor het geval dat u de account opnieuw wenst te activeren of het verzoek deze te beëindigen een vergissing was Bepaalde apps geven u wellicht de mogelijkheid om pushmeldingen te ontvangen. U kunt pushmeldingen aan- en uitzetten in de instellingen van de app of uw toestel. U kunt onze toegang tot precieze geo-locatiegegevens in de instellingen van uw toestel uitzetten

9. Informatie voor individuen in de EU en Zwitserland

Als u als individu gehouden bent aan EU-wetgeving, dan hebt u de volgende rechten:

 • Het recht te worden geïnformeerd over hoe wij uw gegevens gebruiken

 • Het recht Pokémon te verzoeken om toegang tot, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens en bepaalde rechten op de overdraagbaarheid van gegevens.

 • Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of af te dwingen dat die verwerking onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt

 • Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens heeft u het recht deze toestemming op enig moment weer in te trekken (zonder effect op de rechtmatigheid van verwerking vóór intrekken van toestemming)

Neem voor zulke verzoeken contact op met ons op privacyquestions@pokemon.com.

Wij verzenden persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar andere landen, waarvan sommige door de Europese Commissie zijn bestempeld als landen zonder adequaat niveau van bescherming van gegevens. Als we dat doen, gebruiken we een aantal juridische mechanismen, waaronder contracten, om ervoor te zorgen dat uw rechten en beveiligingen met uw gegevens meereizen.

Wij houden ons ook aan het EU-V.S. Privacy Shield Framework en het Zwitserland-V.S. Privacy Shield Framework wat betreft het verzamelen, gebruiken en vasthouden van persoonlijke gegevens die van de Europese Unie en Zwitserland aan de Verenigde Staten worden overgedragen. Wij hebben verklaard aan het Ministerie van Economische Zaken dat wij hechten aan het Privacy Shield-beginsel en dat wij gehouden zijn aan onderzoeken en handhaving door de Federale Handelscommissie van de V.S. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze Privacyverklaring en het Privacy Shield-beginsel, prevaleert het Privacy Shield-beginsel. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze Certificeringspagina te bekijken naar https://www.privacyshield.gov.

In overeenstemming met de EU-V.S. en Zwitserland-V.S. Privacy Shield-beginselen verbindt Pokémon zich ertoe om klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Inwoners van de Europese Unie of Zwitserland met vragen of klachten over dit Privacybeleid dienen eerst contact met ons op te nemen op privacyquestions@pokemon.com, of per aangetekende brief (met ontvangstbevestiging) naar The Pokémon Company International, Inc., ter attentie van Privacy Policy Administrator, 10400 NE 4th Street, Suite 2800, Bellevue, WA 98004 USA.

Pokémon heeft zich er verder toe verbonden om onopgeloste privacyklachten onder de Privacy Shield-beginselen te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, het BBB EU PRIVACY SHIELD, beheerd door de Council of Better Business Bureaus (“BBB”). Mochten wij uw klacht niet afdoende behandelen, ga dan naar http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie over hoe een klacht in te dienen bij de BBB. Als uw klacht nog steeds niet is opgelost, kan in beperkte situaties een bindende arbitrageoptie beschikbaar zijn voor een Privacy Shield-panel.

U hebt ook het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, maar wij verzoeken u eerst met ons of de BBB contact op te nemen.

Pokémon kan aansprakelijk worden gesteld voor de verdere overdracht van persoonlijke gegevens van EU- en Zwitserse personen aan derden die persoonsgegevens verwerken op een manier die niet strookt met de Privacy Shield-beginselen, tenzij Pokémon bewijst niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

terug naar boven

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen over uw persoonlijke gegevens en deze privacyverklaring?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons gegevensbeheer of deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons of met onze data protection officer (gegevensbeschermingsverantwoordelijke) op:

The Pokémon Company International
T.a.v.: Data Protection Officer

10400 NE 4th Street
Suite 2800
Bellevue, WA 98004
USA

3rd Fl Bldg 10, Chiswick Park
566 Chiswick High Road
London, W4 5XS
United Kingdom

terug naar boven

11. CARU’s COPPA Safe Harbor Program

Pokémon is licentiehouder van het CARU’s COPPA Safe Harbor Program. Als u van mening bent dat we niet hebben gereageerd op uw privacy-gerelateerde vraag of uw vraag niet naar tevredenheid is behandeld, neem dan online contact op met CARU via http://asrcreviews.org/asrc-contact-us/, of per e-mail met CARU t.a.v.: COPPA Safe Harbor Program; 112 Madison Ave, New York, NY 10016 USA, of per e-mail met info@caru.bbb.org.

Houd er rekening mee dat CARU niet met Pokémon is verbonden en u niet kan helpen met niet-privacy-gerelateerde zaken.

terug naar boven

12. Hoe komt u te weten of we deze Privacyverklaring wijzigen?

Wij kunnen deze Privacyverklaring op ieder moment aanpassen door verandering van de laatst gewijzigde datum. Als we wijzigingen van betekenis aanbrengen in hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of delen, dan zullen we deze wijzigingen omschrijven en, mocht de wet dat voorschrijven, uw toestemming voor dergelijke wijzigingen vragen.

terug naar boven


Aanvullende Privacyverklaring voor kinderen

Laatst bijgewerkt april 16, 2018

Datum inwerkingtreding, 25 mei 2018 

ONZE EXTRA INZET OP HET GEBIED VAN PRIVACY VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS

Pokémon heeft zijn Diensten ontwikkeld met als doel een plezierige ervaring voor alle gebruikers te creëren. Voortbouwend op onze algemene Privacyverklaring, erkennen wij de noodzaak om extra privacybescherming aan te bieden wanneer kinderen de Diensten gebruiken waarop deze Privacyverklaring voor kinderen is geplaatst. Deze Privacyverklaring voor kinderen is ontworpen om uw vragen te beantwoorden over ons privacybeleid en uitgangspunten ten aanzien van kinderen. Wanneer gebruikt in deze Verklaring, slaat “kinderen”, “kind” en “kid(s)” op kinderen jonger dan 13, uitgezonderd die jurisdicties waar privacywetten een andere leeftijd bepalen. Wanneer we hieronder de term "ouder" gebruiken, zijn ook wettige voogden bedoeld.

INHOUDSOPGAVE

 1. Welke soorten gegevens verzamelen wij over kinderen?

 2. Hoe gebruiken en delen wij de persoonlijke gegevens die wij verzamelen van kinderen?

 3. Hoe brengen we ouders op de hoogte van en verkrijgen we hun toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van hun kinderen?

 4. Hoe kunnen ouders toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van hun kinderen, deze wijzigen of verwijderen?

 5. Hoe brengen we ouders op de hoogte als onze Privacyverklaring voor kinderen wordt gewijzigd?

 6. CARU’s COPPA Safe Harbor Program

1. Welke soorten gegevens verzamelen wij over kinderen?

Onze gasten kunnen bepaalde Diensten van Pokémon gebruiken, inhoud bekijken en veel functies benutten zonder te registreren voor een account of zonder dat wij persoonlijke gegevens verzamelen behoudens COPPA.

Als een gebruiker heeft aangegeven dat hij/zij een kind is bij het aanmaken van een Pokémon-account, zullen we het e-mailadres van een ouder inwinnen en verifieerbare toestemming van de ouders verkrijgen voordat het kind toestemming krijgt aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken. Zie hieronder voor meer informatie over hoe wij ouderlijke toestemming vragen.

Als we eenmaal ouderlijke toestemming hebben, dan kan een kind op dezelfde wijze van onze diensten gebruik maken als iedere andere gebruiker. Van het kind kunnen wij dan ook hetzelfde type persoonlijke gegevens verzamelen en voor dezelfde doeleinden gebruiken en delen als beschreven in de algemene Privacyverklaring.

We ontvangen gegevens direct van onze gasten en van derden zoals Play! Pokémon Tournament Organizers. Wij verzamelen persoonlijke gegevens van ouders namens hun kinderen om een account te creëren voor de Diensten van Pokémon.

Pokémon stelt kinderen geen voorwaarden voor deelname aan zijn Diensten voor wat betreft het verzamelen van persoonlijke gegevens, meer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor die Diensten.

terug naar boven


2. Hoe gebruiken en delen wij de persoonlijke gegevens die wij verzamelen van kinderen?

Zoals eerder aangegeven, als we eenmaal ouderlijke toestemming hebben, dan kan een kind op dezelfde wijze van onze diensten gebruik maken als iedere andere gebruiker. Van het kind kunnen wij dan ook hetzelfde type persoonlijke gegevens verzamelen en voor dezelfde doeleinden gebruiken en delen als beschreven in de algemene Privacyverklaring. Bijvoorbeeld, als een ouder eenmaal toestemming heeft gegeven voor het aanmaken van een account, dan kan een kind:

 • Een account van één van de Diensten van Pokémon koppelen aan een account van een andere dienst van Pokémon of een partner van Pokémon;

 • Deelnemen aan games, beloningsprogramma's, wedstrijden, sweepstakes, evenementen of promoties;

 • Vragen sturen of met ons corresponderen via e-mail of onze klantenondersteuning met betrekking tot de Diensten, of hun deelname aan georganiseerde evenementen;

 • Deelnemen aan polls, enquêtes of vragenlijsten;

 • Gebruik maken van onze ‘e-mail een vriend‘-functie en deelnemen aan de ‘canned chat‘, waarin een kind woorden kan selecteren uit een door Pokémon gemaakte lijst om berichten te sturen naar andere websitegebruikers; en pushberichten kan inschakelen (pushberichten kunt u in- en uitschakelen in de instellingen van de betreffende Dienst of van uw apparaat).

Let op dat sommige Diensten kinderen in staat kunnen stellen persoonlijke informatie openbaar te maken of naar andere gebruikers te sturen.

Totdat we verifieerbare toestemming van de ouders hebben ontvangen, worden de contactgegevens verkregen via een kind alleen gebruikt om toestemming van hun ouders te verkrijgen voor onze praktijken inzake gegevensverzameling.

Met toestemming van de ouders kunnen we die gegevens ook gebruiken om uw kind e-mails en berichten te sturen met promotionele informatie over nieuwe producten en functies, speciale aanbiedingen, wedstrijden en sweepstakes en andere interessante informatie over nieuwe producten, evenementen en andere updates over Pokémon. Door naar de profielinstellingen te gaan of contact met ons op te nemen, kunt u altijd aangeven of er al dan niet promotionele boodschappen aan uw kind mogen worden verstuurd.

Als een kind een sweepstake, wedstrijd of andere promotie wint, stellen we de ouder op de hoogte via het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven en vragen we aan de ouder om zijn of haar postadres zodat de prijs kan worden afgeleverd. Met de passende toestemming kunnen we voornaam, stad, provincie en land van de winnaar publiceren.

Pokémon deelt de persoonlijke gegevens van kinderen met dezelfde instanties en voor dezelfde doeleinden als beschreven in de Privacyverklaring.

Ook als u ervoor kiest om uw kind deel te laten nemen aan het Play! Pokémon toernooiscores-, leaderboards- en rangschikkingenonderdeel van onze website www.pokemon.com, dan zullen wij de persoonlijke gegevens van uw kind gebruiken om de toernooiresultaten en spelersrangschikking, rating, status (bv. actief, beëindigd, winnaar enz.) van uw kind bij te houden. Als ouder kunt u ervoor kiezen om de gebruikersnaam, volledige naam of voornaam en laatste initiaal van uw kind in de rangschikking te publiceren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met onafhankelijke derden opdat die Play! offline kunnen draaien Pokémon-evenementen (zoals League Leaders en Tournament Organizers) waaraan uw kind zou kunnen deelnemen. Als u niet wilt dat de persoonlijke gegevens van uw kind worden gedeeld met onafhankelijke derden die Play! Pokémon-evenementen draaien, laat uw kind dan niet deelnemen in het Play! Pokémon toernooiscores- en rangschikkingenonderdeel van onze websites.

terug naar boven

3. Hoe brengen we ouders op de hoogte van en verkrijgen we hun toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van hun kinderen?

Wanneer een kind zich probeert te registreren bij onze Diensten, sturen we de ouders van het kind een e-mail die hen ervan op de hoogte brengt dat hun kind zich wil inschrijven, en vragen we hen om een account te creëren om toestemming te verlenen voor de registratie van hun kind. Als de ouder deze e-mail negeert of weigert het kind in te schrijven, zullen we alle contactgegevens binnen 14 dagen na deze kennisgeving uit onze database verwijderen. Als de ouder de registratie toestaat, dan zal het kind toegang krijgen tot de in de e-mail en deze Privacyverklaring beschreven functies.

Om te kunnen verifiëren dat het de ouder is die toestemming geeft, vraagt Pokémon (in de Verenigde Staten in samenwerking met Veratad, een toonaangevend bedrijf voor leeftijd- en identiteitscontrole) naar de som van het eerste en laatste cijfer van uw sociale zekerheidsnummer, evenals als andere gegevens om uw identiteit te verifiëren, zoals naam, geboortedatum en fysiek adres. Let op: Pokémon slaat deze gegevens NERGENS op.

Ouders kunnen hun toestemming op ieder moment weer intrekken door contact op te nemen met onze klantenondersteuning en een verzoek te sturen via http://support.pokemon.com of een e-mail naar privacyquestions@pokemon.com.

terug naar boven4. Hoe kunnen ouders toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens van hun kinderen en deze wijzigen of verwijderen?

Ouders kunnen op ieder moment inloggen op hun Pokémon Trainer Club-account voor toegang tot het “Wijzig profiel”-gedeelte of contact opnemen met onze klantenondersteuning voor toegang tot en het wijzigen van de account van hun kind(eren), of de persoonlijke gegevens die wij van hun kind hebben verzameld verwijderen middels een verzoek daartoe via http://support.pokemon.com of met een e-mail aan privacyquestions@pokemon.com.

Vermeld in de e-mail de gebruikersnaam van het kind en het e-mailadres van de ouder, zodat wij u beter kunnen helpen met uw vraag of verzoek.

terug naar boven5. Hoe brengen we ouders op de hoogte als onze Privacyverklaring voor kinderen wordt gewijzigd?

Wij kunnen onze Privacyverklaring voor kinderen te allen tijde wijzigen; als we dit doen zullen we de laatste updatedatum wijzigen. We zullen ouders op de hoogte stellen van wijzigingen van betekenis wat betreft de manier van verwerken van de persoonlijke gegevens van kinderen. We zullen wijzigingen van betekenis in ons Privacybeleid voor kinderen alleen implementeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de vereisten inzake ouderlijke toestemming.

terug naar boven

6. CARU’s COPPA Safe Harbor Program

Pokémon is licentiehouder van het CARU’s COPPA Safe Harbor Program. Als u van mening bent dat we niet hebben gereageerd op uw privacy-gerelateerde vraag of uw vraag niet naar tevredenheid werd behandeld, neem dan online contact op met CARU op http://asrcreviews.org/asrc-contact-us/, of per e-mail met CARU t.a.v.: COPPA Safe Harbor Program; 112 Madison Ave, New York, NY 10016 USA, of per e-mail met info@caru.bbb.org.

Houd er rekening mee dat CARU niet met Pokémon is verbonden en u niet kan helpen met niet-privacy-gerelateerde zaken.

terug naar boven

Terug naar boven