Juridische informatie

© 2023 Pokémon. © 1995–2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. Pokémon, namen van Pokémon, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo DS, Wii, Wii U, en WiiWare zijn handelsmerken van Nintendo. Overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

De verspreiding, in om het even welke vorm of via om het even welke kanalen die nu of in de toekomst bekend zijn of zullen zijn, van afgeleide werken gebaseerd op de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en andere intellectuele eigendom die auteursrechtelijke eigendom zijn van The Pokémon Company International, Inc., haar verwante ondernemingen en licentiegevers (Pokémon) (Fanart) vormt een rechtenvrije, niet-exclusieve, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie van de auteur van de Fanart aan Pokémon om Fanart (en afgeleiden ervan) met om het even welk doel te gebruiken, over te dragen, te kopiëren, te wijzigen en te vertonen.  Er zal geen verdere tegenprestatie of vergoeding van welke aard dan ook worden bewezen of betaald voor Fanart.   De auteur van Fanart ziet af van alle claims dat het gebruik van de Fanart in strijd is met een van zijn rechten, met inbegrip van morele rechten, privacyrechten, eigendomsrechten, publiciteitsrechten, rechten op vermelding voor materiaal of ideeën of enig ander recht, met inbegrip van het recht op goedkeuring van de manier waarop dergelijke materialen worden gebruikt.  Het gebruik van Fanart door Pokémon vormt in geen enkel geval toestemming voor de auteur van Fanart om de intellectuele eigendom van Pokémon of Fanart te gebruiken buiten de grenzen van persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik.

Terug naar boven