Vilkår for bruk

Siste oppdatering: 10. oktober 2013


LES DISSE VILKÅRENE FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.
Les og gå igjennom disse vilkårene for bruk nøye før du går inn på eller bruker denne nettsiden. Ved å gå inn på eller bruke denne nettsiden, erkjenner og godtar du at du har lest, forstått og akseptert avtalen om vilkår for bruk. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke gå inn på eller bruke dette nettstedet. Vi kan oppdatere og endre disse vilkårene for bruk fra tid til annen. Ved å fortsatt bruke http://www.pokemon-gl.com etter at det er lagt ut eventuelle endringer av disse vilkårene, vil det bety at du har akseptert disse endringene. Begrepet "Pokémon" referer til The Pokémon Company International, Inc. og dets overordnede selskap (The Pokémon Company) med sine respektive datterselskaper.

DETTE ER EN AVTALE
Følgende er vilkår i en juridisk avtale mellom deg og The Pokémon Company International, Inc. Ved å gå inn på og/eller bruke nettsiden, http://www.pokemon-gl.com, inkludert http://www.pokemon.com og eventuelle underliggende nettsteder som er tilgjengelige via hjemmesiden ("Nettstedet"), anerkjenner du at du har lest og godtar å være bundet av denne avtalen. Hvis du gir din tillatelse til å opprette en konto for en mindreårig, er du også inneforstått med at den mindreårige vil være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke Nettstedet eller autorisere andre til å bruke det.

INNHOLD
Restriksjoner for bruk av materiell
Alt innholdet på dette Nettstedet er opphavsrettslig eiendom til Pokémon eller dets tilknyttede selskaper og lisensgivere, med mindre annet er oppgitt. Alle varemerker, tjenestemerker og varenavn eies av Pokémon eller dets tilknyttede selskaper og lisensgivere, med mindre annet er oppgitt. Materiale fra Nettstedet eller enhver annen Internettside som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av Pokémon må ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen som helst måte uten Pokémons skriftlige forhåndsgodkjennelse, bortsett fra at du kan laste ned én kopi av innholdet på en enkelt datamaskin kun for ditt private, ikke-kommersielle hjemmebruk, forutsatt at du holder alle opphavsrettslige og andre eiermessige merknader intakt: Ingen endringer blir foretatt på materiellet, du bruker ikke materiellet på noen som helst måte som kan antyde en forbindelse til noen av vår produkter, tjenester eller merkevarer, du laster ikke ned mengder av materiell til en database av en eller annen grunn.

Opphavsrett
Alt innhold på Nettstedet, inkludert artikler, kunstverk, skjermbilder, grafikk, logoer, digitale nedlastninger og andre filer, tilhører Pokémon eller dets tilknyttede selskaper og lisensgivere, med mindre annet er oppgitt, og er beskyttet av USAs og internasjonale opphavsrettigheter, varemerker og andre opphavsrettslige lover. Varemerker og opphavsrettigheter for tredjeparts spill og figurer eies av selskapene som markedsfører eller lisensierer disse produktene. Alt innhold på Nettstedet, herunder artikler, kunstverk, skjermbilder, grafikk, logoer, digitale nedlastninger eller andre filer, må ikke benyttes på noen andre nettsider, i noen som helst publikasjon, i offentlige opptredener, i forbindelse med noe som helst produkt eller tjeneste som ikke er Pokémons, eller på noen som helst måte som ellers er en utnytting for et kommersielt formål, eller som på annen måte krenker Pokémons opphavsrettigheter. Pokémon gir ikke tillatelse til enkeltpersoner å bruke noe innhold fra dette Nettstedet. Siden vi mottar tusenvis av slike forespørsler, er det vår policy å avslå bruk av våre varemerker og opphavsrettigheter. Klikk her for informasjon knyttet til påstander om brudd på opphavsrett. Du erkjenner og aksepterer at du ikke har eierskap eller andre rettigheter til noe av innholdet på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til innhold som du eventuelt har opprettet eller utviklet, herunder Training-bilder, skjermbildenavn, kallenavn, poengsummer og enhver kommunikasjon og materiale sendt til andre brukere via Nettstedet. Trainer Tokens og spillepoeng har ingen kontant- eller annen verdi, og du aksepterer at Pokémon kan endre mengden av Trainer Tokens eller spillepoeng som er nødvendig for å skaffe en ting på Nettstedet, eller endre mengden av Trainer Tokens eller spillepoeng som du har til disposisjon, når som helst og uten foregående varsel.

Hvis du mener at noen del av dette Nettstedet krenker din opphavsrett, og du ønsker å sende inn en klage om brudd på opphavsrett til Pokémon, må du sende en skriftlig kommunikasjon som i det vesentligste inneholder følgende [kontakt din juridiske rådgiver, eller se avsnitt 512(c)(3) av Digital Millennium Copyright Act for å bekrefte disse kravene]:

i. En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person som er autorisert til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som er påstått krenket.
ii. Identifisering av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet som påstås å være krenket, eller hvis flere opphavsrettslig beskyttede arbeider på et enkelt nettsted er dekket av en enkelt klage, en representativ liste over slike arbeider på dette nettstedet.
iii. Identifisering av innholdet som påstås å krenke eller være gjenstand for krenkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvis tilgang skal deaktiveres, samt informasjon som er rimelig tilstrekkelig for at tjenestetilbyderen skal kunne lokalisere materialet. Den beste måten å sikre at slikt innhold kan lokaliseres raskt, er å sende en e-post med URL-er.
iv. Informasjon som er tilstrekkelig innenfor rimelighetens grenser til å gjøre det mulig for tjenesteleverandøren å ta kontakt med den klagende part, som f.eks. adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en elektronisk postadresse som kan brukes til å ta kontakt med klageren.
v. En erklæring om at den klagende part har handlet i god tro om at bruk av materiellet på den måten det er klaget på ikke er ikke autorisert av rettighetshaveren, dens agent eller lovverket.
vi. En erklæring om at informasjonen i klagen er nøyaktig, og underlagt straff for falsk forklaring, at klageren er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som er påstått krenket.
Pokémon aksepter klager via e-post til legalnotices@pokemon.com, eller per post til følgende adresse:
Til: General Counsel
The Pokémon Company International, Inc.
333 108th Ave. NE, 19th Floor
Bellevue, WA 98004 USA


Koblinger
Verken Pokémon eller noen av dets tilknyttede selskaper eller deres respektive agenter, direktører, medarbeidere, informasjonsleverandører, lisensgivere, lisensinnehavere, og/eller representanter er ansvarlig for å opprettholde adgang til materiale som det refereres til fra et annet nettsted, og gir ingen garantier for den nettsiden eller dette Nettstedet i en slik sammenheng. Pokémon er ikke ansvarlig for innhold på en nettside som drives av en tredjepart, inkludert innhold på en nettside som opereres av en distributør som har koblinger til dette Nettstedet med Pokémons tillatelse.


Brukerens forpliktelser
I forbindelse med bruk av dette Nettstedet, må du overholde alle gjeldende lover og juridiske forpliktelser, herunder kravene til områder som injurie, baktalelse, ærekrenkelse, handelsinjurie, produktnedvurdering, trakassering, krenking av privatlivet, skadevoldende handlinger, uanstendighet, umoral og krenkelse av opphavsrett eller varemerke. Materiellet og informasjonen som er tilgjengelig på Nettstedet kan omfatte opphavsrettigheter som er beskyttet av USAs og/eller andre lands lover om opphavsrett, varemerke og annen immateriell eiendom. Slike opphavsrettighetslover forbyr generelt ikke-autorisert reproduksjon, distribusjon eller utstilling av all tekst, fotografiske og grafiske (kunst og elektronikk) bilder, musikk, lydprøver og annet beskyttet innhold. Brudd på gjeldende lover om opphavsrettigheter kan gi opphav til sivilrettslig og/eller strafferettslig forfølgelse og straff.


Innsendinger
Hvis du sender noen form for kommunikasjon eller materiell til Nettstedet per elektronisk post eller på annen måte, herunder kommentarer, data, spørsmål, forslag eller lignende, vil alle slike henvendelser være, og vil bli behandlet som, ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Du gir derved opp eventuelle krav om at bruk av slikt materiale krenker noen av dine rettigheter, inkludert moralske rettigheter, personvernrettigheter, proprietære rettigheter, publiseringsrettigheter, rettigheter til godtgjørelse for materiell eller ideer eller noen annen rettighet, herunder retten til å godkjenne måten Pokémon bruker slikt materiell.

Ved å sende inn informasjon til Nettstedet, gir du Pokémon og dets etterfølgere en evigvarende, royalty-fri verdensomspennende lisens til å bruke, overføre, kopiere og vise slik informasjon i alle slags media som er kjent nå eller som blir utviklet senere, og du bekrefter at du har alle nødvendige rettigheter til å legge ut slike ting. Det må ikke ytes vederlag eller kompensasjon for materiell eller informasjon (inkludert, men ikke begrenset til kreativ, økonomisk, forretningsmessig og kommersiell, etc.) som er sendt inn på en eller annen måte.


Regler for chatterom, meldinger, oppslagstavler eller annet brukerlevert materiell
Nettstedet kan ha et område hvor det er tillatt å "chatte" sende og motta meldinger eller laste materiell opp og ned. Når du bruker noen av disse områdene samtykker du i å ikke legge ut, sende, overføre, laste opp, eller på annen måte publisere materiell via Nettstedet som (1) forstyrrer andres bruk av Nettstedet, (2) er støtende, ulovlig, usømmelig, fornærmende eller truende på noen som helst måte, (3) oppfordrer noen til å bryte loven, (4) krenker noens opphavsrettighet eller andre proprietære rettigheter, (5) forstyrrer privatlivet til andre brukere, (6) inneholder et virus eller annen skadelig komponent, eller (7) inneholder uriktige eller misvisende faktaerklæringer eller beskrivelser av opphavet til materiellet eller kommunikasjonen. Du aksepterer å overholde eventuelle andre vilkår som det vises til på Nettstedet.


Ansvar for brukerens materiell
Det er forbudt å sende eller overføre ærekrenkende, injurierende, usømmelig, pornografisk, blasfemisk, truende eller ulovlig materiale, eller noe som helst innhold som kan utgjøre eller oppfordre til atferd som vil bli ansett som en straffbar handling, eller gi opphav til sivilrettslig ansvar, eller på annen måte bryte en lov. Selv om Pokémon fra tid til annen overvåker eller gjennomgår oppslagstavler, chatterom, meldinger, diskusjoner, innlegg, overføringer og lignende på Nettstedet, har Pokémon intet ansvar for å gjøre det, og påtar seg ikke ansvar eller forpliktelse som oppstår fra innholdet av slik kommunikasjon, eller for eventuell ærekrenkelse, feil, unøyaktighet, injurie, usømmelighet eller blasfemi som måtte finnes i enhver slik kommunikasjon. Pokémon kan endre, redigere eller fjerne alt brukermateriale eller samtaler som er ulovlige, krenkende, usømmelige eller støtende, eller som på noen som helst måte strider mot Pokémons retningslinjer. Pokémon vil fullt ut samarbeide med enhver rettshåndhevende myndighet eller rettslig kjennelse som ber om eller beordrer Pokémon til å oppgi identiteten til enhver som legger ut slikt materiale.


Overført materiale
Internettoverføringer er aldri helt private eller sikre. Du er inneforstått med at enhver melding eller informasjon som du sender til Nettstedet kan bli lest eller fanget opp av andre, med mindre det er en spesiell merknad om at en bestemt melding (f.eks. kredittkortinformasjon) er kryptert (sendt i kode). Hvis du sender en melding til Pokémon fører det ikke til at Pokémon eller noen av dets tilknyttede selskaper eller deres respektive agenter, direktører, medarbeidere, informasjonsleverandører, lisensgivere, lisensinnehavere, og/eller representanter har noe bestemt ansvar overfor deg.


Konkurranser eller vinnerspill
Dette Nettstedet kan ha referanser til konkurranser, vinnerspill eller lignende hendelser (inkludert uten begrensning Play! Pokémon mesterskapshendelser) som tilbyr gevinster, eller som krever at du sender inn materiell eller opplysninger om deg selv. Alle konkurranser, vinnerspill, eller andre slike hendelser vil ha sine egne regler som du må lese og godta før du kan delta. Pokémon kan også organisere konkurranser eller turneringer som er lignende til det nevnte, men som ikke tilbyr premier via dette Nettstedet, etter eget skjønn.


Retningslinjer for personvern
I henhold til retningslinjene for personvern på dette Nettstedet, kan vi oppgi visse opplysninger til tredjeparter som finnes i dataene du oppgir når du registrerer deg for dette Nettstedet, samt andre data. Våre retningslinjer for personvern gjelder ikke for informasjon som ikke er personlig informasjon. Du godtar og aksepterer våre retningslinjer for personvern. Se våre retningslinjer for personvern hvis du vil ha mer informasjon.

En spesiell merknad vedrørende personvern og barn på nettet
Forelde kan ønske at barna deres får tilgang til dette Nettstedet. Barn kan opprette en konto på nettet via den ordinære prosessen med foreldrenes tillatelse når det er ønsket og hensiktsmessig. Pokémon mener at foreldre bør administrere barnas profilsider, herunder personverninnstillinger, og overvåke barnas aktiviteter på Internett like nøye som de gjør med aktivitetene deres i "den virkelige verden".


Registrering av konto eller utelukkelse
Du må opprette en konto hos Nettstedet og hos www.pokemon.com for å delta i bestemte funksjoner på Nettstedet. Hvis du velger å registrere deg for å bruke Nettstedet, eller å delta i eventuelle vinnerspill, konkurranser, eller lignende hendelser, samtykker du i: (1) å oppgi sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendige opplysninger om deg selv slik du blir bedt om i Nettstedets registreringsskjema (slike opplysninger blir betegnet som "Registreringsdata"), (2) å vedlikeholde og straks oppdatere Registreringsdataene slik at de alltid er nøyaktige og (3) ikke å opprette mer enn én konto på hver nettside. Pokémon er berettiget til å utelukke eller avslutte kontoen din og avslå enhver nåværende eller fremtidig bruk av Nettstedet (eller hvilken som helst del av det) hvis du oppgir opplysninger som er usanne, unøyaktige eller ufullstendige, eller hvis du oppretter mer enn én konto, eller dersom Pokémon etter eget skjønn mistenker at det er grunn til å anta at slikt er tilfelle, eller hvis Pokémon etter eget skjønn avgjør at slik utelukkelse eller avslutning er i beste interesse for å støtte et rettferdig, sunt og trygt miljø for andre brukere eller eventuelle vinnerspill, konkurranser, eller andre lignende hendelser.

NintendoTM maskinvare og programvare - Nintendo Network
Du må registrere visse opplysninger, herunder spill-ID-nummer, og/eller benytte Nintendo maskinvare/programvare eller Nintendo Network for å delta i enkelte funksjoner på Nettstedet. Pokémon er ikke ansvarlig for eventuelle feil på slik maskinvare, programvare eller tjenester, inkludert eventuell skade på spilledata eller spillepoeng, etc. Besøk Nintendos nettside på www.nintendo.com hvis du ønsker flere opplysninger.


ANSVARSFRASKRIVELSE
DETTE NETTSTEDET OG ALT INNHOLD PÅ NETTSTEDET BLIR LEVERT PÅ EN "SOM DET ER"-BASIS UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER OM RETTIGHETER ELLER INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER ANVENDELSE FOR ET SÆRSKILT FORMÅL. VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ANERKJENNER DU AT DIN BRUK AV NETTSTEDET FOREGÅR PÅ DIN EGEN RISIKO, AT DU OVERTAR FULLT ANSVAR FOR ALLE KOSTNADER FORBUNDET MED ALL NØDVENDIG DRIFT ELLER REPARASJONER AV ETHVERT UTSTYR SOM DU BRUKER I FORBINDELSE MED AT DU BRUKER NETTSTEDET, OG AT VERKEN POKÉMON ELLER NOEN AV DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, INFORMASJONSLEVERANDØRER, LISENSGIVERE, LISENSTAKERE, OG/ELLER REPRESENTANTER VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOE SLAG RELATERT TIL DIN BRUK AV NETTSTEDET.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, POKÉMONS UAKTSOMHET, VIL POKÉMON ELLER NOEN AV DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, INFORMASJONSLEVERANDØRER, LISENSGIVERE, LISENSTAKERE, OG/ELLER REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE, TILFELDIGE, INDIREKTE, STRAFFERETTSLIGE ELLER SPESIELLE SKADER SOM ER RELATERT TIL (A) BRUKEN AV, (B) MANGLENDE EVNE TIL BRUK, ELLER (C) FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLDET OG FUNKSJONENE PÅ NETTSTEDET, SELV OM POKÉMON ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR DENNE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. NOEN STATER TILLATER IKKE EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, SLIK AT BEGRENSNINGEN ELLER EKSKLUDERINGEN OVENFOR EVENTUELT IKKE GJELDER FOR DEG. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL DET TOTALE ANSVARET TIL POKÉMON ELLER NOEN AV DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, INFORMASJONSLEVERANDØRER, LISENSGIVERE, LISENSTAKERE, OG/ELLER REPRESENTANTER OVERFOR DEG OVERSTIGE $100,00 FOR ALLE SKADER, TAP OG ÅRSAKER TIL HANDLING (ENTEN I KONTRAKT ELLER FORVOLDT SKADE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE).
Pokémons rett til å endre disse vilkårene for bruk eller innhold på Nettstedet
Pokémon kan legge til, endre eller fjerne hvilken som helst del av disse vilkårene for bruk når som helst, uten varsel. Eventuelle endringer av disse vilkårene for bruk eller andre vilkår på Nettstedet er gyldige med det samme de er lagt ut. Ved fortsatt bruk av Nettstedet etter at det er lagt ut eventuelle endringer, gjør du det klart at du godtar disse endringene. Pokémon kan legge til, endre, avbryte, fjerne eller utelukke hvilket som helst annet innhold som er lagt ut på Nettstedet, herunder funksjoner og spesifikasjoner for produkter som er beskrevet eller avbildet på Nettstedet, midlertidig eller permanent, når som helst, uten varsel og uten ansvar.
Skadesløsholdelse


Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde Pokémon og dets tilknyttede selskaper og deres respektive agenter, direktører, medarbeidere, informasjonsleverandører, lisensgivere, lisensinnehavere, og/eller representanter (kollektivt "skadesløse parter") skadesløse fra og mot alt ansvar og alle kostnader (inkludert, uten begrensning, advokatsalærer og -kostnader), som påføres de skadesløse parter i forbindelse med eventuelle krav som oppstår ved at du bryter disse vilkårene for bruk eller ovenstående fremstillinger, garantier og avtaler. Du vil samarbeide så langt som det er rimelig å anta for å forsvare eventuelle krav. Pokémon forbeholder seg retten til, på egen bekostning, å overta eksklusivt forsvar og kontroll av ethvert slag som ellers er erstatningsansvarlig overfor deg, og du skal ikke under noen omstendighet avgjøre en sak uten skriftlig samtykke fra Pokémon.


Generelle bestemmelser
Disse vilkårene for bruk og eventuelle ytterligere vilkår som er lagt ut på Nettstedet, utgjør til sammen hele avtalen mellom Pokémon og deg med hensyn til din bruk av Nettstedet. Ethvert søksmål du måtte ha med hensyn til din bruk av Nettstedet må være iverksatt innen ett (1) år etter at kravet eller årsaken til søksmålet oppstår. Dersom en domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner at noen av disse vilkårene for bruk, eller deler av disse, ikke kan håndheves, skal bestemmelsen håndheves i maksimal tillatt grad for å effektuere intensjonen i denne avtalen, og resten av disse vilkårene for bruk skal fortsatt gjelde med full kraft og effekt. Disse vilkårene for bruk reguleres og tolkes i samsvar med lovgivningen i delstaten Washington, USA, med unntak av dens lovbestemmelseskonflikter som gjelder for avtaler inngått av beboere i Washington og utført utelukkende innenfor delstaten Washington. Partene er ugjenkallelig enige om at statlige og føderale domstoler som er lokalisert i delstaten Washington, skal ha eksklusiv jurisdiksjon med hensyn til enhver uenighet som måtte oppstå ut fra, eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk med hensyn til eventuelle krav fremsatt mot Pokémon av deg, og skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon med hensyn til eventuelle krav fremsatt mot deg av Pokémon. Du underlegger deg personlig jurisdiksjon i Washington, og samtykker i å godta forkynnelse per post i den staten hvor ditt kontor er lokalisert slik som du har oppgitt til Pokémon. PARTENE FRASKRIVER SEG HERVED PRØVING AV JURY. Du samtykker i at denne bestemmelsen skal være gyldig etter at denne avtalen er avsluttet eller utløpt.

Tilbake til toppen