Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2013
Welkom bij Pokémon!

Onze privacyverklaring

Pokémon respecteert de privacyrechten van onze onlinebezoekers en erkent hoe belangrijk het is dat alle gegevens die u met ons wenst te delen, worden beschermd. Onderstaand beleid is van toepassing op het Pokémon-netwerk van sites, waaronder pokemon.com (inclusief alle versies die geoptimaliseerd zijn voor het bekijken op een draadloos apparaat of tablet); alle e-mailnieuwsbrieven die gepubliceerd of gedistribueerd worden door Pokémon; alle apps gepubliceerd door Pokémon, voor tablets, smart-tv's, spelcomputers, sociale media-platforms, mobiele apparaten of andere platforms; en alle andere interactieve opties, diensten en communicatie aangeboden door Pokémon (“sites”), hoe deze ook worden bekeken en/of gebruikt, die worden beheerd door ons, beschikbaar gemaakt worden door ons, of geproduceerd en onderhouden worden door Pokémon (collectief “Pokémon” of “we”, “ons” of “onze”).  We hebben dit privacybeleid opgesteld (“Privacybeleid”) om duidelijk te maken wat voor persoonlijke informatie we kunnen vergaren tijdens uw bezoek aan deze sites, waarom we uw informatie vergaren, waar we uw persoonlijke informatie voor gebruiken, wanneer we deze bekendmaken, en hoe u uw persoonlijke informatie kunt beheren.

We erkennen ook de noodzaak dat aanvullende beschermingsmaatregelen worden geboden voor kinderen die onze sites bezoeken. Klik hier voor het aanvullende privacybeleid voor kinderen van Pokémon als u meer wilt weten over onze privacybescherming voor kinderen jonger dan dertien jaar.

Dit privacybeleid en het certificeringszegel op deze pagina bevestigen dat Pokémon een lid met een goede reputatie van het ESRB-programma Privacy Online is. Het ESRB-programma Privacy Online is ontworpen om ervoor te zorgen dat gegevens op onze pokemon.com-website op een verantwoordelijke en passende manier openbaar worden gemaakt. Ter bescherming van uw privacy hebben we vrijwillig dit privacyinitiatief gestart en heeft Privacy Online van ESRB na onderzoek gecertificeerd dat al onze pokemon.com-websites voldoen aan vastgestelde praktijken voor het verzamelen en gebruiken van onlinegegevens. Als onderdeel van dit privacybeleid laten we onze pokemon.com-website vaak controleren en zijn we het voorwerp van andere maatregelen en verantwoordingsmechanismen die onafhankelijk door de ESRB worden beheerd.

Pokémon heeft zichzelf gecertificeerd voor het privacyprogramma EU Safe Harbor van het Amerikaanse ministerie van Handel, dat is opgesteld om te voldoen aan de Richtlijn van de Europese Commissie van 1998 inzake gegevensbescherming. Ga naar de website van het ministerie van Handel op http://www.export.gov/safeHarbor/ voor meer informatie over dit privacyinitiatief.

Inhoudsopgave 

1. Op welke gegevens heeft dit privacybeleid betrekking?
2. Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we van onze bezoekers?
3. Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt en gedeeld?
4. Hoe lang bewaart Pokémon uw persoonlijke informatie?
5. Welke opties hebt u ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens?
6. Welke soorten beveiligingsmaatregelen nemen we om uw persoonsgegevens te beschermen?
7. Hoe kunt u uw persoonsgegevens en profiel bijwerken?
8. Hoe kunt u vragen stellen of ons opmerkingen sturen over dit privacybeleid?
9. Hoe weet u het als we dit privacybeleid hebben gewijzigd?

1. Op welke gegevens heeft dit privacybeleid betrekking?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die zijn verzameld op Sites waarop dit privacybeleid is gepubliceerd. Tenzij Pokémon anderszins schriftelijk aangeeft, is het niet van toepassing op enige andere gegevens die door Pokémon langs andere weg zijn verzameld.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die online zijn ingediend en verzameld en is niet van toepassing op gegevens die mogelijk offline door Pokémon zijn verzameld. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op Sites die worden onderhouden door Pokémon en niet op onze internationale gelieerde ondernemingen of enige websites die worden onderhouden door andere bedrijven of organisaties waarnaar we een koppeling opnemen. Pokémon is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud of activiteiten op deze websites.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruiken en delen van persoonsgegevens die zijn verzameld vanaf het moment dat dit privacybeleid is gepubliceerd. Ten slotte valt dit privacybeleid onder alle toepasselijke wetten.

2. Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we van onze bezoekers?

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken voor toegang tot onze site. Als u echter liever geen persoonsgegevens verstrekt, kunt u bepaalde voorzieningen van onze sites niet gebruiken. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u wordt geïdentificeerd en die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Gegevens die u aan ons verstrekt

We ontvangen gegevens van onze bezoekers en, met toestemming van onze bezoekers, van derden zoals organisatoren van POP-toernooien (Pokémon Organized Play). We verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van onze bezoekers wanneer ze:

1. een account aanmaken voor Sites van Pokémon
2. een account vanaf een van de Sites van Pokémon koppelen aan een account van een andere site die wordt beheerd door Pokémon of een gelieerde onderneming van Pokémon
3. deelnemen aan games, compensatieprogramma's, wedstrijden, sweepstakes, evenementen of promoties
4. vragen sturen, met ons per e-mail corresponderen over hun deelname aan POP of een beroep doen op de klantenondersteuning
5. deelnemen aan polls, enquêtes of vragenlijsten
6. onze functie Een vriend e-mailen gebruiken
7. ons zakelijke gegevens verstrekken, bijvoorbeeld wanneer ze solliciteren naar een rol in POP (zoals Pokémon-professors of organisatoren van leagues of toernooien), een dergelijke rol hebben of een baan zoeken

Deze gegevens bestaan meestal uit:

1. voor- en achternaam
2. e-mailadres
3. telefoonnummer
4. adres en locatiegebaseerde informatie (indien noodzakelijk voor de levering van services)

Bovendien kunnen we ook andere soorten niet-persoonsgegevens verzamelen (demografische gegevens genoemd), zoals uw leeftijd, geslacht, land waar u woont, geboortedatum, hobby's en voorkeuren ten aanzien van speelgoed en games. Deze demografische gegevens kunnen worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Zakelijke gegevens (zoals Pokémon-professor, toepassingen voor organisatoren van leagues of toernooien)

Als u solliciteert naar of wilt optreden als POP-organisator, geeft u ons toestemming alle persoonsgegevens die bij ons zijn ingediend in een zakelijke hoedanigheid te gebruiken. We kunnen deze persoonsgegevens doorgeven aan onafhankelijke derden die POP-evenementen organiseren, zodat ze contact kunnen opnemen met POP-organisatoren over de deelname aan deze evenementen en andere POP-kwesties. Deze onafhankelijke derden hebben mogelijk niet ermee ingestemd om zich te houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid. We raden u aan navraag te doen over dit soort privacybeleiden.
Persoonsgegevens die bij ons online zijn ingediend door sollicitanten of door personen die hebben aangegeven dat ze hun persoonsgegevens indienen in een zakelijke hoedanigheid, worden alleen voor het beoogde doel gebruikt.

Via technologie verzamelde gegevens

We verzamelen gegevens via technologie om onze sites interessanter en nuttiger voor u te maken. Wanneer u bijvoorbeeld een van onze sites bezoekt, verzamelen we uw IP-adres. Een IP-adres houdt vaak verband met de portal die u gebruikt om internet op te gaan, zoals uw internetprovider, bedrijf of universiteit. Soms gebruiken we IP-adressen ook om gegevens te verzamelen over de frequentie waarmee onze bezoekers diverse onderdelen van onze sites gebruiken. We kunnen deze gegevens combineren met persoonsgegevens.

Locatiegebaseerde informatie

We kunnen het ip-adres van uw apparaat verzamelen en opslaan, waaruit de locatie kan blijken van uw apparaat op het moment dat u de sites bekijkt. Het kan zijn dat reclame en andere content op basis van deze data op u worden afgestemd. Verder kunnen de sites in sommige gevallen content aanbieden die gebaseerd is op uw huidige locatie als u hiervoor kiest. Als u deze optie inschakelt, wordt uw huidige locatie opgeslagen op uw apparaat, zodat die gebruikt kan worden door de sites om bepaalde locatiegerelateerde content aan te bieden. Als u ervoor kiest om uw locatiegebaseerde zoekopdrachten op te slaan in uw geschiedenis, slaan we deze informatie op op onze servers (collectief wordt alle locatiegebaseerde informatie verzameld door Pokémon “Locatie-informatie” genoemd). U kunt deze opties altijd uitschakelen of uw toestemming om uw Locatie-informatie aan te leveren intrekken.  Maar als u uw Locatie-informatie niet wilt doorgeven, zult u geen gebruik kunnen maken van sommige opties op de sites.

Cookies

Onze sites gebruiken ook cookies. Cookies zijn gegevensfragmenten die een site verzendt naar de computer terwijl u de site weergeeft. Wij en andere bedrijven gebruiken cookies voor allerlei doeleinden. Wanneer u bijvoorbeeld terugkeert naar een van onze sites nadat u zich hebt aangemeld, verstrekken cookies gegevens aan de site zodat de site herinnert wie u bent. U kunt ervoor kiezen dat u telkens op de computer wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt verzonden of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw de instellingen van uw browser (zoals Mozilla Firefox of Internet Explorer). Elke browser verschilt enigszins, dus raadpleeg het menu Help van uw browser als u wilt weten hoe u cookies wijzigt. Als u cookies uitschakelt, hebt u geen toegang tot veel voorzieningen die u een naadlozere ervaring bieden, zoals voornoemde voorzieningen. Ook werken sommige van onze services mogelijk niet goed.

Webbeacons en logbestanden

Op onze sites worden allerlei technische methoden gebruikt voor volgdoeleinden, inclusief webbeacons. Webbeacons zijn gegevensfragmenten die worden ingesloten op afbeeldingen op de pagina's van verschillende sites. We gebruiken deze technische methoden ook om de verkeerspatronen op onze sites te analyseren, zoals de frequentie waarmee onze gebruikers diverse delen van onze sites bezoeken. Deze technische methoden kunnen betrekking hebben op gegevens die rechtstreeks worden verzonden naar ons of een andere partij die door ons is geautoriseerd om gegevens namens ons te verzamelen. Op onze sites worden logbestanden gebruikt om bijvoorbeeld te registreren welke pagina's bezoekers van onze site hebben geopend, hoelang ze op de website zijn gebleven en vanaf welke pagina ze komen. We kunnen deze technische methoden ook gebruiken in HTML-berichten die we per e-mail naar onze bezoekers verzenden om te bepalen of ze deze e-mails hebben geopend of op de koppelingen in deze e-mails hebben geklikt. De gegevens die via deze technische methoden zijn verkregen, kunnen worden verzameld in een indeling die persoonlijk tot u herleidbaar is.

Nadat u ten slotte op een advertentie of een andere koppeling hebt geklikt en onze sites hebt verlaten, is ons privacybeleid niet langer van toepassing. U moet het privacybeleid van de host van die site lezen als u wilt weten hoe uw persoonsgegevens op die site worden behandeld.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt en gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw voorafgaande toestemming door ons gedeeld met, verkocht aan of verhuurd aan derden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken voor toegang tot onze site. Als u echter liever geen persoonsgegevens verstrekt, kunt u bepaalde voorzieningen van onze sites niet gebruiken.

Ongeacht het doel verzamelen we gegevens alleen voor zover redelijkerwijs nodig is om uw verzoeken en onze legitieme zakelijke doelstellingen te realiseren.

Onlinetools en -evenementen van Pokémon

Als u zich bijvoorbeeld registreert op onze sites, worden uw gegevens gebruikt om u de voordelen in verband met de registratie te bieden, inclusief de mogelijkheid om een afbeelding van een trainer te maken of om Trainerfiches te verdienen. Als u bovendien deelneemt aan een game, wedstrijd, sweepstake of andere soortgelijke gebeurtenis ("promotie"), worden de gegevens die u verstrekt in verband met de promotie gebruikt om te bepalen of u voldoet aan de deelnamevoorwaarden, om contact op te nemen met de resultaten en om prijzen af te handelen.

POP-deelnemers

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan het gedeelte met POP-toernooiposities en -klassementen van onze site www.pokemon.com, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw toernooiresultaten, klassement, positie, spelersstatus (zoals actief, beëindigd, winnaar) te volgen. Als u dertien jaar of ouder bent, publiceren we uw volledige naam of uw voornaam en laatste initiaal (op aanwijzen van u) alsmede uw provincie en land op de site(s) van toepassing bij uw klassementspositie. Als u jonger dan dertien jaar bent, kan een van uw ouders of uw voogd ervoor kiezen om uw gebruikersnaam, volledige naam of voornaam en laatste initiaal in de klassementen te publiceren.

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan het gedeelte met POP-toernooiposities en -klassementen van onze website www.pokemon.com, geven we uw persoonsgegevens door aan onafhankelijke derden die POP-evenementen organiseren (zoals leiders van leagues en organisatoren van toernooien) zodat ze POP-evenementen kunnen organiseren waaraan u kunt deelnemen. In de meeste gevallen zijn zij onafhankelijke partijen en geen medewerkers van Pokémon. Ze hebben ermee ingestemd om zich te houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid, maar Pokémon kan niet garanderen dat deze onafhankelijke derden uw persoonsgegevens beschermen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met onafhankelijke derden die offline POP-evenementen organiseren, dient u niet te verzoeken om deelname aan het gedeelte met POP-toernooiposities en -klassementen van onze site.

Prikborden

Als u zich registreert voor toegang tot onze prikborden en chatrooms, gebruiken we uw persoonsgegevens zodat u berichten op de borden kunt weergeven en publiceren. U dient echter te begrijpen dat communityforums en prikborden hulpmiddelen zijn waarmee u met leden van de onlinecommunity kunt communiceren. Zodra u dus persoonsgegevens online verstrekt in openbare gebieden, kunnen deze worden verzameld en gebruikt door personen die u niet kent.

Operationele toepassingen

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals 'operationele toepassingen'. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens gebruiken om u administratieve berichten over uw account bij ons of over voorzieningen van onze sites te sturen, inclusief eventuele toekomstige wijzigingen in dit privacybeleid. Als u ervoor hebt gekozen om onlinemarketingberichten van onze website te ontvangen, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden gebruikt om u marketingmateriaal over onze producten en services toe te sturen.

Externe leveranciers

Pokémon kan uw persoonsgegevens doorgeven aan externe entiteiten die zijn ingeschakeld om ons te helpen bij activiteiten op het gebied van interne siteondersteuning (zoals afhandeling van onlinebestellingen, e-mailservices of technische ondersteuning). We verstrekken ook postadressen aan servicebedrijven met het oog op leveringen. Gedurende de levering van deze services hebben dergelijke bedrijven mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens. Deze entiteiten hebben ermee ingestemd om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van alle via ons verkregen persoonsgegevens te handhaven.

Overdracht van persoonlijke informatie van applicatie naar Pokémon

In het geval dat u een Pokémon-applicatie op uw apparaat heeft geïnstalleerd, behalve zoals hieronder toegelicht, blijft de persoonlijke informatie die wordt verzameld door de applicatie in de applicatie en wordt die niet doorgegeven aan Pokémon. Pokémon heeft toegang tot uw persoonlijke informatie of uw persoonlijke informatie zal worden overgebracht op de Pokémon-servers in de volgende gevallen:

 • Pokémon heeft ook toegang tot bepaalde data uit de applicatie, inclusief zonder beperkingen de informatie die wordt geleverd door de gebruiker en het apparaat, voor statistische analyse. Al deze data zijn anoniem gemaakt voor deze door Pokémon worden verzameld en opgeslagen.

 

Gebruik van uw locatie-informatie

We mogen uw Locatie-informatie alleen gebruiken en delen in combinatie met onze rechten beschreven in “Wettelijk vereiste openbaarmakingen en openbaarmakingen ter bescherming van de zekerheid en veiligheid van onze sites en anderen” hieronder en om:

   

 1. Het standaardland en de standaardtaal aan te passen en om u de producten en diensten te laten zien in de taal en het land van uw keuze.
 2.  

 3. U te voorzien van de producten en diensten waar u om vraagt.
 4.  

 5. De content en ervaringen op onze Sites op u af te stemmen, inclusief het bieden van aanbevelingen op basis van uw voorkeuren.
 6.  

 7. Uw nieuwsbrieven, aanbiedingen en promoties voor onze producten en diensten, producten en diensten van derden of speciale evenementen op u af te stemmen.
 8.  

 9. Reclame die u ontvangt op u af te stemmen, inclusief reclame die is gebaseerd op uw activiteiten op onze sites of activiteiten op sites en applicaties van derden.
 10.  

 11. Onze producten, diensten en features te optimaliseren.
 12.  

   

 13. Activiteiten vast te stellen, onderzoeken en voorkomen die in overtreding met ons beleid of illegaal zijn.
 14.  

   

 15. Statistieke, demografische en marketinganalyses uit te voeren op gebruikers van de sites en hun koopgedrag.

 

Samengevoegde gegevens

Ten slotte kunnen we uw persoonsgegevens nemen en ervoor zorgen dat deze niet tot u kunnen worden herleid, door deze te combineren met gegevens van andere personen (uw gegevens worden samengevoegd met gegevens van andere personen) of door kenmerken te verwijderen (zoals uw naam) waarmee de gegevens tot u persoonlijk kunnen worden herleid (uw gegevens worden gedepersonaliseerd). Gezien de aard van deze gegevens wordt uit hoofde van dit privacybeleid ons recht op het samenvoegen of depersonaliseren van uw persoonsgegevens niet beperkt. We kunnen de resulterende, niet tot personen herleidbare gegevens op elke gewenste manier gebruiken en delen met derden.

Aanschaf of verkoop van bedrijven

In het geval van een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, overname, ontbinding, reorganisatie, faillissement, wijziging van bestuur of een andere soortgelijke gebeurtenis kunnen uw persoonsgegevens worden overbracht naar of toegewezen aan onze opvolger, indien toegestaan door en uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving. Als we een of meer van onze onderdelen verkopen, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van de verkoop. Als we een bedrijf overnemen, worden de via dat bedrijf verkregen persoonsgegevens behandeld overeenkomstig dit privacybeleid als dit haalbaar of toelaatbaar is.

Wettelijk vereiste openbaarmakingen en openbaarmakingen ter bescherming van de zekerheid en veiligheid van onze sites en anderen

We maken persoonsgegevens openbaar wanneer we in goed vertrouwen van mening zijn dat dergelijke openbaarmakingen (a) wettelijk verplicht zijn om bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak of dagvaarding na te leven, of (b) helpen om: onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen; regels van wedstrijden, sweepstakes, promoties en/of games af te dwingen; uw zekerheid en veiligheid te beschermen, inclusief de zekerheid en veiligheid van uw eigendommen; en/of de zekerheid en veiligheid van onze Websites of derden te beschermen.

4.Hoe lang bewaart het bedrijf uw persoonlijke gegevens?

Pokémon bewaart uw persoonlijke informatie zolang u een account bij Pokémon heeft, onder de voorwaarde dat Pokémon commercieel gezien z'n best zal doen om verzamelde persoonlijke informatie te verwijderen  als die niet langer van toepassing is op uw gebruik van de sites of de diensten die worden aangeboden door Pokémon. Als u een Pokémon-applicatie op uw apparaat heeft geïnstalleerd, zal Pokémon uw persoonlijke informatie binnen die applicatie houden zolang u die applicatie op uw apparaat heeft staan.

5. Welke opties hebt u ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens?

Zoals hierboven is opgemerkt, hebt u de controle over de persoonsgegevens die u bij ons hebt ingediend. Als u op enig moment besluit om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze databases, kunt u dit als volgt doen:
Als u uw naam wilt verwijderen van de sites, meldt u zich aan bij de www.pokemon.com-site en volgt u de aanwijzingen om de registratie op te heffen of neemt u contact met ons op via Pokémon USA, Inc., Attention: Privacy Policy Administrator, 333 108th Avenue, NE, Suite 1900, Bellevue, WA 98004, Verenigde Staten, Fax: +1 (425) 274-1041.
Als u contact met ons opneemt, vermeld dan de naam van de site waar u zich hebt geregistreerd en het e-mailadres waarmee u zich bij ons hebt geregistreerd, zodat we uw verzoek kunnen verifiëren.

6. Welke soorten beveiligingsmaatregelen nemen we om uw persoonsgegevens te beschermen?

De beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zijn uitzonderlijk belangrijk voor ons. We hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en ongepast gebruik. Teneinde ongeautoriseerde elektronische toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, beperken we de toegang tot alleen medewerkers die een legitieme zakelijke functie uitvoeren; bewaren we online verzamelde gegevens op een server met een firewall; controleren we uw identiteit door u naar een e-mailadres te vragen of anderszins; slaan we uw persoonsgegevens gescheiden van andere bedrijfsgegevens en -systemen op servers op; en stellen we u per e-mail op de hoogte als we vernemen dat inbreuk is gemaakt. We verzamelen ook uw persoonsgegevens alleen op met SSL beveiligde (versleutelde) webpagina's en verzenden deze gegevens over internet alleen via een met SSL beveiligd (versleuteld) kanaal. Regelmatig beoordelen we onze beveiligingsprocedures om te bekijken of passende nieuwe technologieën en methoden nodig zijn. Ondanks onze grote inspanningen is echter geen beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar.

 

7. Hoe kunt u uw persoonsgegevens en profiel bijwerken?

U kunt de tijdens de registratie verstrekte contactgegevens (dus uw e-mailadres of enige andere gegevens waarmee we rechtstreeks contact met u kunnen opnemen) als volgt openen en bijwerken:
Ga naar het gedeelte Profiel bewerken op de site www.pokemon.com (waar u uw contactgegevens en voorkeuren kunt wijzigen nadat u zich hebt aangemeld) of neem contact met ons op via Pokémon USA, Inc., Attention: Privacy Policy Administrator, 333 108th Avenue, NE, Suite 1900, Bellevue, WA 98004, Verenigde Staten, Fax: +1 (425) 274-1041.
Als u contact met ons opneemt, vermeld dan de naam van de site waar u zich hebt geregistreerd en het e-mailadres waarmee u zich bij ons hebt geregistreerd, zodat we uw verzoek kunnen verifiëren.

8. Hoe kunt u vragen stellen of ons opmerkingen sturen over dit privacybeleid?

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid dat op een van onze sites is gepubliceerd, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Sites Contactgegevens
www.pokemon.com  The Pokémon Company International
Attn.: Privacy Policy Administrator
333 108th Avenue, NE
Suite 1900
"Bellevue, WA 98004
Verenigde Staten"
fax uw vraag naar +1(425)274-1041.

Pokémon is licentiehouder van het ESRB-programma Privacy Online. Als u van mening bent dat we uw vraag over privacy niet of onvoldoende hebben beantwoord, kunt u contact opnemen met ESRB op http://www.esrb.org/privacy_wc_hotline.asp. ESRB is niet gelieerd aan Pokémon en kan u alleen helpen met kwesties die verband houden met privacy.
ESRB
Attn.: Privacy Online Program
317 Madison Avenue, 22nd Floor
New York, NY 10017
privacy@esrb.org

Uw privacyrechten in Californië

Sinds 2005 staat paragraaf 1798.83 van het Californische wetboek van strafrecht onze klanten die ingezetene van Californië zijn, toe om bepaalde informatie op te vragen over onze openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden voor hun directmarketingcampagne. We delen persoonsgegevens van onze klanten alleen met gelieerde derden voor hun eigen directmarketingcampagne. Stuur ons een e-mail of schrijf naar het bovenstaande adres voor vragen over ons openbaarmakingsbeleid.

9. Hoe weet u het als we dit privacybeleid hebben gewijzigd?

We kunnen dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of delen, stellen we u hiervan op de hoogte door een e-mail te sturen naar het laatste door u verstrekte e-mailadres of door duidelijk een kennisgeving van de wijzigingen te publiceren op de sites die onder dit privacybeleid vallen. Alle wezenlijke wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht dertig dagen nadat we een kennisgeving per e-mail naar u hebben verzonden of dertig dagen nadat we een kennisgeving van de wijzigingen hebben gepubliceerd op de sites die onder dit privacybeleid vallen.

U dient te allen tijde zelf ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens up-to-date zijn zodat we over uw huidige e-mailadres beschikken. Als het laatste e-mailadres dat u hebt verstrekt niet geldig is of als om enigerlei reden op dit adres de bovenstaande kennisgeving niet naar u kan worden verzonden, zal onze verzending van de e-mail met deze kennisgeving als vigerende kennisgeving van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen worden beschouwd.

Aanvullend privacybeleid voor kinderen

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2013

ONZE AANVULLENDE PRIVACYVERKLARING VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS

VRIJWARING: Hoewel ESRB Privacy Certified geen niet-Engelstalige websites en services bewaakt, doet Pokémon haar uiterste best om ervoor te zorgen dat niet-Engelstalige websites en services voldoen aan de richtlijnen en principes voor het verzamelen van gegevens die zijn opgesteld door ESRB Privacy Certified, inclusief het naleven van de EU-richtlijn (en de Safe Harbor-principes voor de VS en Europa).

Pokémon heeft de sites ontwikkeld om alle gebruikers een prettige ervaring te bieden. Het privacybeleid voor kinderen is ontworpen om uw vragen over onze privacybeleidslijnen en -principes met betrekking tot kinderen jonger dan dertien jaar te beantwoorden.

Op basis van ons algemene privacybeleid erkennen we dat we aanvullende privacybescherming moeten bieden wanneer kinderen de sites bezoeken waarop het privacybeleid voor kinderen is gepubliceerd. We leggen deze aanvullende beschermingsmaatregelen uit in dit privacybeleid voor kinderen.
Volgens de Amerikaanse COPPA-wet (Children's Online Privacy Protection Act) moeten we ouders en wettige voogden laten weten hoe we persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien jaar verzamelen, gebruiken en openbaar maken; en moeten we de toestemming van ouders en voogden vragen voordat kinderen jonger dan dertien jaar bepaalde voorzieningen op onze sites mogen gebruiken. Hieronder leggen we uit wat we doen voor deze kinderen. Wanneer we bovendien hieronder de term 'ouder' gebruiken, bedoelen we hiermee ook een wettelijk voogd.

INHOUDSOPGAVE

1. Wat voor gegevens verzamelen we over kinderen?
2. Hoe gebruiken en delen we persoonsgegevens die we verzamelen van kinderen?
3. Hoe stellen we ouders op de hoogte van en verkrijgen we toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens van hun kinderen?
4. Hoe kunnen ouders persoonsgegevens van hun kinderen openen, wijzigen of verwijderen?
5. Welke soorten beveiligingsmaatregelen nemen we om persoonsgegevens van kinderen te beschermen?
6. Hoe stellen we ouders op de hoogte als ons privacybeleid voor kinderen wordt gewijzigd?
7. Met wie nemen bezoekers contact op als ze vragen of zorgen hebben over ons privacybeleid voor kinderen?

1. Wat voor gegevens verzamelen we over kinderen?

Kinderen kunnen surfen op de sites van Pokémon, inhoud weergeven en vele voorzieningen gebruiken zonder dat hun persoonsgegevens worden verzameld. We verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen terwijl ze onze sites gebruiken, tenzij ze zich registeren op sites van Pokémon.

We ontvangen gegevens van onze bezoekers en, met toestemming van onze bezoekers, van derden zoals organisatoren van POP-toernooien (Pokémon Organized Play). We verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van kinderen zodat ze het volgende kunnen doen:

1. een account aanmaken voor sites van Pokémon
2. een account vanaf een van de sites van Pokémon koppelen aan een account van een andere website die wordt beheerd door Pokémon of een gelieerde onderneming van Pokémon
3. deelnemen aan games, compensatieprogramma's, wedstrijden, sweepstakes, evenementen of promoties
4. vragen sturen, met ons per e-mail corresponderen over hun deelname aan POP of een beroep doen op de klantenondersteuning
5. deelnemen aan polls, enquêtes of vragenlijsten
6. onze functie Een vriend e-mailen gebruiken

Deze gegevens bestaan meestal uit:

1. voor- en achternaam
2. e-mailadres
3. telefoonnummer
4. adres en locatiegebaseerde informatie (indien noodzakelijk voor de levering van services)

We kunnen demografische gegevens (geboortedatum, geslacht en voorkeuren) verzamelen en combineren met de persoonsgegevens van het kind. Pokémon verzamelt deze gegevens alleen als deze wordt ingediend door een van de ouders of met de toestemming van een van de ouders.

Alle commerciële websites die zijn gericht op kinderen jonger dan dertien jaar, mogen volgens de Amerikaanse wetgeving voor de deelname van het kind aan een onlineactiviteit niet de voorwaarde stellen dat het kind meer persoonsgegevens moet verstrekken dan redelijkerwijs noodzakelijk is. Pokémon zal daarom niet meer persoonlijke informatie verzamelen dan redelijk en noodzakelijk is.

Ten slotte kunnen we demografische gegevens over een kind verzamelen. Als een kind bijvoorbeeld deelneemt aan een enquête, kunnen we deze antwoorden verzamelen. Onder andere kunnen we leeftijd, geslacht, hobby's, interesses of andere demografische gegevens over games en voorkeuren, of het land waar het kind woont verzamelen. We gebruiken ook enkele passieve technologieën, waaronder cookies en webbeacons, om het verkeer op onze sites te controleren. Deze demografische gegevens kunnen worden gekoppeld aan de persoonsgegevens van een kind die Pokémon op wettige wijze heeft vergaard.

2. Hoe gebruiken en delen we persoonsgegevens die we verzamelen van kinderen?

We kunnen persoonsgegevens van ouders verzamelen zodat kinderen kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten die worden aangeboden op onze sites en binnen onze abonnementsproducten voor kinderen. Deze activiteiten kunnen bestaan uit games, compensatieprogramma's, wedstrijden, sweepstakes, evenementen of andere promoties.

We kunnen gegevens van uw kind, die zijn verstrekt door een ouder of met toestemming van een ouder, gebruiken om het in staat te stellen vragen te sturen of een beroep te doen op de klantenondersteuning. We kunnen die gegevens ook gebruiken voor deelname aan polls, enquêtes of vragenlijsten. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om naar uw kind e-mails en berichten te sturen met promotiegegevens over nieuwe producten en voorzieningen, speciale aanbiedingen, wedstrijden en prijsvragen, en andere interessante evenementen rond nieuwe producten, evenementen en andere informatie over Pokémon. U kunt er altijd voor kiezen om deze promotieberichten voor uw kind uit te schakelen.

We kunnen de informatie van uw kind als die is doorgegeven door een ouder of met toestemming van een ouder ook gebruiken voor andere websitevoorzieningen, waaronder het verzenden van een e-mail via de functie Een vriend e-mailen, terwijl in de toekomst 'canned chat' mogelijk wordt, waarbij een kind woorden kan selecteren in een door Pokémon opgestelde lijst om berichten naar andere gebruikers van de website te verzenden. Als ouders aangeven dat we persoonsgegevens van hun kind mogen verzamelen, kunnen we bepaalde via technologie verzamelde gegevens koppelen (zie de sectie Via technologie verzamelde gegevens van A2 van ons algemene privacybeleid) aan deze persoonsgegevens.

Tot we toestemming hebben van een ouder, worden de verzamelde contactgegevens van een kind alleen gebruikt om bij de ouders toestemming te vragen of we gegevens mogen verzamelen.

Ten slotte kunnen we, zolang we toestemming van een ouder hebben ontvangen, de persoonlijke en demografische gegevens van een kind gebruiken voor onze andere zakelijk activiteiten, zoals het bijhouden van gegevens, uitvoeren van transacties en om te kijken hoe we onze diensten kunnen verbeteren.

 Als een kind een sweepstake, wedstrijd of andere promotieactiviteit wint, stellen we de ouder op de hoogte via het tijdens het registratieproces aan ons verstrekte e-mailadres en verzoeken we de ouder om zijn of haar postadres te verstrekken voor de bezorging van de prijs. Als we hiervoor de toestemming van een ouder hebben ontvangen, kunnen we een voornaam, plaats en provincie van een winnaar publiceren op onze site.

Als u bovendien ervoor kiest om uw kind te laten deelnemen aan het gedeelte met de POP-toernooiposities en -klassementen van onze site, www.pokemon.com, gebruiken we persoonsgegevens van uw kind om de toernooiresultaten, het klassement, de positie en de spelerstatus (bijvoorbeeld actief, beëindigd, winnaar) te volgen. Als ouder of voogd kunt u ervoor kiezen op de gebruikersnaam, de volledige naam, of de voornaam en laatste initiaal van uw kind te publiceren in de klassementen.

Als u bovendien ervoor kiest om uw kind te laten deelnemen aan het gedeelte met POP-toernooiposities en klassementen van onze website, www.pokemon.com, delen we de persoonsgegevens van uw kind met onafhankelijke derden die POP-evenementen organiseren (zoals leiders van leagues en organisatoren van toernooien) zodat ze POP-evenementen kunnen organiseren waaraan uw kind kan deelnemen. In de meeste gevallen zijn zij onafhankelijke derden en geen medewerkers van Pokémon. Ze hebben ermee ingestemd om zich te houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid, maar Pokémon kan niet garanderen dat deze onafhankelijke derden de persoonsgegevens van uw kind beschermen. Als u niet wilt dat de persoonsgegevens van uw kind worden gedeeld met onafhankelijke derden die offline POP-evenementen organiseren, dient u uw kind niet te laten deelnemen aan het gedeelte met POP-toernooiposities en -klassementen van onze site.
Met de toestemming van ouders kan Pokémon persoonsgegevens van kinderen indien nodig doorgeven aan externe entiteiten die zijn ingeschakeld om ons te helpen bij activiteiten op het gebied van interne website en ondersteuningshandelingen (zoals afhandeling van onlinebestellingen, e-mailservices of technische ondersteuning. Deze entiteiten hebben ermee ingestemd om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van alle via ons verkregen persoonsgegevens te handhaven en zullen dit privacybeleid handhaven.

We geven gegevens van een kind niet door aan derden, tenzij de openbaarmaking redelijkerwijs nodig is:

 • om de wetgeving na te leven, inclusief bijvoorbeeld de naleving van een gerechtelijke uitspraak of dagvaarding;

 • om onze servicevoorwaarden of sites- of game-/promotieregels af te dwingen;
 • in verband met de aanschaf of verkoop van bedrijfsmiddelen, een fusie, een reorganisatie, een faillissement of een soortgelijke bedrijfstransactie;
 • of om de zekerheid en veiligheid van onze bezoekers en onze sites te beschermen.

   

3. Hoe stellen we ouders op de hoogte van en verkrijgen we toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens van hun kinderen?

Wanneer een kind jonger dan dertien jaar zich bij onze site probeert te registreren, stellen we de ouders per e-mail op de hoogte dat hun kind zich wil registreren en vragen we hen naar onze site te gaan en toestemming te geven voor de registratie van hun kind. Als ouders hun kind niet kunnen of willen registreren, worden alle contactgegevens binnen 14 dagen na kennisgeving hiervan uit onze database verwijderd. Als de ouders de registratie toestaan, krijgt hun kind toegang tot de voorzieningen die zijn beschreven in de e-mail met de kennisgeving.

4. Hoe kunnen ouders persoonsgegevens van hun kinderen openen, wijzigen of verwijderen?

Op elk gewenst moment kunnen ouders als volgt contact opnemen met de klantenservice om de door ons verzamelde persoonsgegevens van hun kind te openen, wijzigen of verwijderen:

Als u de persoonsgegevens van uw kind wilt openen, wijzigen of verwijderen op de sites, meldt u zich aan bij de www.pokemon.com-site en volgt u de aanwijzingen om de registratie op te heffen of neemt u contact met ons op bij The Pokémon Company International, Attention: Privacy Policy Administrator, 333 108th Avenue, NE, Suite 1900, Bellevue, WA 98004, Verenigde Staten, Fax: +1 (425) 274-1041.

Vermeld de naam van het kind-lid en het e-mailadres van de ouder in de e-mail zodat we u beter kunnen helpen bij uw verzoek of vraag.

5. Hoe stellen we ouders op de hoogte als ons privacybeleid voor kinderen wordt gewijzigd?

We kunnen ons privacybeleid voor kinderen op elk gewenst moment wijzigen. We stellen ouders per e-mail op de hoogte van eventuele wezenlijke wijzigingen in de manier waarop we persoonsgegevens van kinderen verzamelen, gebruiken of delen. Ouders dienen hun persoonsgegevens te allen tijde up-to-date te houden zodat we over hun huidige e-mailadres beschikken. We passen wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid voor kinderen alleen toe conform de toepasselijke wetgeving, inclusief eventuele vereiste toestemming van ouders.

Terug naar boven