Käyttöehdot

Edellinen päivitys: 11.1.2010


LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA.
Lue ja käy läpi nämä käyttöehdot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä sivustoa. Tämän sivuston käyttäminen on osoitus siitä, että olet lukenut käyttöehdot ja ymmärrät ja hyväksyt ne. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, et saa käyttää sivustoa. Pidätämme oikeuden päivittää ja muokata näitä käyttöehtoja ajoittain. Sivuston http://www.pokemon.com käytön jatkaminen näihin käyttöehtoihin tehtyjen muutosten julkaisemisen jälkeen on osoitus muutosten hyväksymisestä. Pokémon tarkoittaa näissä ehdoissa The Pokémon Company International Inc:ia ja sen emoyhtiötä (The Pokémon Company) sekä niiden tytäryhtiöitä.


SOPIMUS

Seuraavat käyttöehdot muodostavat sinun ja The Pokémon Company International Inc:n välisen laillisen sopimuksen. Käyttämällä verkkosivustoa http://www.pokemon.com ja sen kotisivun kautta avattavia alisivustoja (jäljempänä yhteisesti "Sivusto"), ilmaiset, että olet lukenut tämän sopimuksen ja sitoudut noudattamaan sitä. Mikäli annat suostumuksen alaikäisen (lapsen) tilin luomista varten, suostut samalla siihen, että tämä sopimus sitoo kyseistä lasta. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa tai anna muille lupaa sen käyttämiseen.


SISÄLTÖ
AINEISTON KÄYTTÖRAJOITUKSET

Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki Sivuston sisältämä aineisto on Pokémonin tai sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien tekijänoikeuksin suojattua omaisuutta. Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki tavaramerkit, palvelutunnukset ja kaupalliset nimet ovat Pokémonin tai sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien omaisuutta. Mitään Sivuston tai muun Pokémonin omistaman, ylläpitämän, lisensoiman tai ohjaaman sivuston sisältöä ei saa kopioida, jäljentää, julkaista edelleen, siirtää, julkaista, välittää tai jakaa millään tavoin ilman kirjallista ennakkosuostumustamme. Sinulla on oikeus ladata aineistosta yksi kopio yhdelle tietokoneelle omaan ei-kaupalliseen kotikäyttöösi edellyttäen, että et muokkaa mitään copyright-tiedotteita ja muita tekijänoikeudellisia tiedotteita, et muuta aineistoa, et käytä aineistoa tavalla, joka viittaisi sinun ja tuotteidemme, palvelujamme tai tavaramerkkiemme väliseen yhteyteen, etkä lataa aineistoja mihinkään tietokantaan mistään syystä.


IMMATERIAALIOMAISUUS
Kaikki Sivuston sisältö, kuten artikkelit, kuvat, näyttökuvat, grafiikka, logot, ladattava sähköinen sisältö ja muut tiedostot, ovat Pokémonin ja sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien omaisuutta, joka on suojattu yhdysvaltalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuksilla ja tavaramerkeillä sekä muilla immateriaaliomaisuutta suojaavilla laeilla. Kolmansien osapuolten pelien ja hahmojen tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat kyseisiä tuotteita markkinoivien tai lisensoivien yritysten omaisuutta. Mitään tämän Sivuston sisältöä, kuten artikkeleita, kuvia, näyttökuvia, logoja, ladattavaa sähköistä sisältöä ja muita tiedostoja, ei saa käyttää muissa sivustoissa, missään julkaisuissa, julkisissa esityksissä tai muiden kuin Pokémon-tuotteiden ja -palvelujen yhteydessä tai tavoilla, jotka halventavat tai loukkaavat Pokémonia, tuottavat kaupallista hyötyä tai muutoin loukkaavat Pokémonin immateriaalioikeuksia. Pokémon ei myönnä yksittäisille henkilöille lupaa käyttää mitään Sivuston sisältöä. Saamme tuhansia tällaisia pyyntöjä, joten käytäntöjemme mukaan meidän on kiellettävä tavaramerkkiemme ja tekijänoikeuksien hyödyntäminen. Lisätietoja tekijänoikeusrikkomuksiin liittyvistä vaateista saat napsauttamalla tätä. Sinulla ei ole omistusoikeutta tai muita oikeuksia mihinkään Sivuston sisältöön, mukaan lukien muun muassa luomasi tai kehittämäsi sisältö, kuten kouluttajan kuvasi, näyttönimesi ja pelipisteesi. Trainer Tokeneilla ei ole rahallista tai muuta arvoa. Pokémonilla on oikeus muuttaa Sivustosta hankittavien esineiden lunastamiseen tarvittavaa Trainer Tokeneiden tai käytettävissäsi olevien Trainer Tokeneiden määrää milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.


Mikäli uskot tämän Sivuston jonkin osan loukkaavan tekijänoikeuksiasi ja haluat ilmoittaa meille tekijänoikeusrikkomuksesta, lähetä tästä kirjallinen ilmoitus, jossa on seuraavat tiedot (lisätietoja näistä vaatimuksista saat lakimieheltäsi tai DMCA (Digital Millennium Copyright Act) -lain osasta 512(c)(3)):
1. Sellaisen henkilön kirjallinen tai sähköinen allekirjoitus, jolla on oikeus toimia oletetusti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta.
2. Sen tekijänoikeudellisesti suojatun omaisuuden tiedot, jota loukkausväite koskee, tai luettelo oletetusti loukatuista omaisuuksista, mikäli ilmoitus koskee useaa verkkosivustossa olevaa tekijänoikeudellisesti suojattua omaisuutta.
3. Sen aineiston tunnistetiedot, jonka väitetään loukkaavan tekijänoikeutta tai olevan tekijänoikeuden loukkauksen kohde ja joka halutaan poistaa tai jonka käyttö halutaan estää, sekä tarvittavat tiedot, joiden avulla palveluntarjoaja pystyy paikallistamaan kyseisen aineiston. Nopeimmin sisältö löytyy sähköpostiviestin tekstiosaan liitettyjen URL-osoitteiden avulla.
4. Tiedot (esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja, jos mahdollista, sähköinen osoite), joiden avulla palveluntarjoaja saa yhteyden ilmoituksen tekijään.
5. Ilmoituksen tekijän lausunto siitä, että hän uskoo vilpittömästi, ettei ilmoitettavaa aineistoa ole käytetty tekijänoikeuksien omistajan, omistajan edustajan tai lainsäädännön sallimalla tavalla.
6. Valaehtoinen vahvistus siitä, että annetut tiedot ovat oikeat ja että ilmoituksen tekijällä on oikeus toimia oletetusti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta.
Ilmoitukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen legalnotices@pokemon.com tai postitse seuraavaan osoitteeseen:
Attn: General Counsel
The Pokémon Company International, Inc.
333 108th Ave. NE, 19th Floor
Bellevue WA 98004 USA.


LINKITTÄMINEN
Pokémon ei salli eikä hyväksy sen verkkosivustoon, sivuille, aineistoon tai tietoihin viittaavia linkkejä, joita Pokémon ei ole ennalta tarkistanut, arvioinut ja kirjallisesti hyväksynyt. Pokémonilla tai sen tytäryhtiöillä tai niiden edustajilla, johtajilla, työntekijöillä, tiedontuottajilla, lisenssinantajilla, lisenssinsaajilla, toimihenkilöillä ja/tai tytäryhtiöillä ei ole velvollisuutta ylläpitää mitään aineistoa, joihin muut sivustot viittaavat, eikä kyseiselle sivustolle tai tälle Sivustolle myönnetä mitään tähän liittyviä takuita. Pokémon ei vastaa kolmannen osapuolen tuottaman sivuston sisällöstä, mukaan lukien sellaisten jälleenmyyjien sivustojen sisältö, jotka ovat linkittäneet tähän Sivustoon ilman Pokémonin suostumusta.


KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
Olet velvollinen Sivustoa käyttäessäsi noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja oikeudellisia velvoitteita, kuten lakeja, jotka kieltävät kunnianloukkaukset, panettelun, herjaukset, tuoteloukkaukset, häirinnän, yksityisyyden loukkaamisen, vahingonteot, siveettömyyden, säädyttömyyden sekä tekijänoikeuksien ja tavaranmerkkien loukkaukset. Sivustossa käytettävissä oleva aineisto ja tiedot voivat sisältää immateriaaliomaisuutta, joka on suojattu Yhdysvaltojen ja/tai muiden maiden tavaramerkkilainsäädännöllä ja muilla immateriaalioikeuksia suojaavilla laeilla. Tällaiset immateriaalioikeudet suojaavat lait kieltävät yleensä kaiken teksti-, valokuva- ja kuvasisällön (sekä fyysisten että sähköisten kuvien), musiikin, ääninäytteiden ja muun suojatun aineiston luvattoman jäljentämisen, jakelun ja esittämisen. Sovellettavien immateriaalioikeudet suojaavien lakien loukkaaminen voi johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudellisiin kanteisiin ja seuraamuksiin.


TIETOJEN JA SISÄLLÖN LUOVUTTAMINEN

Kaikki Sivustoon sähköisesti tai muulla tavoin lähettämäsi viestit ja aineisto, kuten kommentit, tiedot, kysymykset, ehdotukset ja vastaavat, tulkitaan julkiseksi ja tekijänoikeudellisesti suojaamattomaksi viestinnäksi ja käsitellään sellaisena. Sinulla ei ole oikeutta vedota siihen, että tällaisen aineiston käyttö loukkaisi mitään oikeuksiasi, kuten moraalisia oikeuksia, yksityisyydensuojaoikeuksia, omistusoikeuksia, julkaisuoikeuksia, oikeutta saada tunnustusta aineiston tai idean kehittämisestä tai muuta oikeutta, mukaan lukien oikeus antaa Pokémonille suostumus tällaisen aineiston käyttöön.


Luovuttamalla tietoja Sivustoon myönnät Pokémonille ja sen oikeudenhaltijoille ja oikeusseuraajille pysyvän, maksuttoman ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, välittää ja kopioida kyseisiä tietoja missä tahansa tunnetussa tai myöhemmin kehitettävässä mediassa, ja vahvistat, että sinulla on tarvittavat oikeudet kyseisten tietojen luovuttamiseen. Mistään tällä tavalla luovutetuista aineistoista tai tiedoista ei tarvitse suorittaa mitään (luovaa, taloudellista, liiketoiminnallista, kaupallista tai muuta vastaavaa) vastasuoritusta tai korvausta.
Keskusteluryhmiä ja ilmoitustauluja ja muuta käyttäjän tuottamaa aineistoa koskevat säännöt


Sivustolla voi olla alueita, joissa voit keskustella muiden käyttäjien kanssa, siirtää Sivustoon aineistoa tai ladata Sivustosta aineistoa. Kun käytät tällaisia Sivuston alueita, et saa julkaista, lähettää, välittää, siirtää tai muuten julkaista Sivuston kautta mitään aineistoa, joka (1) häiritsee muiden Sivuston käyttöä, (2) sisältää loukkaavaa, lain vastaista, säädytöntä, hyökkäävää tai millään tavoin uhkaavaa sisältöä, (3) kannustaa lain rikkomiseen, (4) rikkoo muiden tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, (5) loukkaa muiden käyttäjien yksityisyyttä, (6) sisältää viruksen tai muuta haitallista aineistoa tai (7) sisältää virheellisiä tai harhaanjohtavia väitteitä tai kuvauksia aineiston tai viestinnän alkuperästä. Olet lisäksi velvollinen noudattamaan kaikkia Sivustossa mainittuja lisäehtoja.


Vastuu käyttäjän aineistosta
Et saa julkaista tai välittää mitään kunniaa loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, pornograafista, rienaavaa, uhkaavaa tai muutoin lainvastaista aineistoa etkä aineistoa, joka voidaan tulkita rikolliseksi, siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen johtavaksi tai muutoin lainvastaiseksi tai tällaiseen seuraamukseen johtavaan toimintaan yllyttäväksi. Pokémonilla on oikeus valvoa ilmoitustauluja, keskusteluryhmiä, keskusteluja, viestejä, välitettyjä tietoja ja muuta vastaavaa Sivuston sisältöä sekä tarkistaa niiden sisältö, mutta Pokémonilla ei ole velvollisuutta tehdä niin, eikä Pokémonille synny mitään vahingonkorvausvelvollisuutta tai vastuuta tällaisen viestinnän sisällöstä tai mistään sen sisältämistä kunnianloukkauksista, virheistä, epätarkkuuksista, herjauksista, säädyttömyyksistä tai rienauksista. Pokémonilla on oikeus muuttaa tai muokata kaikkea käyttäjän aineistoa ja kaikkia käyttäjien keskusteluja, jotka ovat lain vastaisia, säädyttömiä tai hyökkääviä tai muutoin Pokémonin käytäntöjen vastaisia, sekä poistaa tällainen aineisto ja keskustelut. Mikäli Pokémonia pyydetään tai kehotetaan paljastamaan tällaista aineistoa julkaisseen henkilön henkilöllisyys viranomaisille tai oikeuden määräyksessä nimetylle taholle, Pokémon noudattaa kyseistä pyyntöä tai määräystä.


Välitetty aineisto
Aineiston välittäminen Internetin kautta ei ole koskaan täysin yksityistä tai suojattua. Sivustoon lähettämäsi viestit ja tiedot voivat joutua ulkopuolisten lukemiksi tai näiden haltuun, ellei tietoja välitettäessä ilmoiteta, että kyseinen viesti on salattu (esimerkiksi luottokorttitiedot lähetetään koodattuina). Viestin lähettäminen Pokémonille ei aiheuta Pokémonille tai sen tytäryhtiöille tai niiden edustajille, johtajille, työntekijöille, tiedontuottajille, lisenssinantajille, lisenssinsaajille, toimihenkilöille ja/tai tytäryhtiöille mitään erikoisvelvollisuuksia sinua kohtaan.


Kilpailut ja arvonnat
Tässä Sivustossa voi olla viittauksia kilpailuihin ja arvontoihin ja vastaaviin tapahtumiin (kuten Pokémon Organized Play -mestaruustapahtumiin), joissa on tarjolla palkintoja tai joihin osallistuminen edellyttää itseesi liittyvän aineiston tai tietojen lähettämistä. Kaikille tällaisille kilpailuille, arvonnoille ja muille tapahtumille on olemassa tapahtumakohtaiset säännöt, jotka sinun on luettava ja hyväksyttävä voidaksesi osallistua kyseiseen kilpailuun, arvontaan tai muuhun tapahtumaan.


Tietosuojakäytäntö
Tämän Sivuston tietosuojakäytännön mukaisesti voimme antaa kolmansille osapuolille tiettyjä osia Sivustoon rekisteröityessäsi antamistasi tiedoista ja muista tiedoista. Tietosuojakäytäntömme ei koske muita kuin henkilökohtaisia tietoja. Sinun on hyväksyttävä tietosuojakäytäntö ja sen ehdot. Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme.
Erikoishuomautus tietosuojasta ja lasten Internet-käytöstä: Vanhemmat voivat antaa lastensa käyttää tätä Sivustoa. Lapset voivat luoda tilin verkossa tavanomaisen rekisteröitymisprosessin mukaisesti edellyttäen, että vanhemmat antavat tähän asianmukaisen luvan. Pokémon kehottaa vanhempia valvomaan lastensa toimintaa Internetissä yhtä huolellisesti kuin lasten toimintaa "oikeassa" elämässä.


Rekisteröityminen ja tilin käytön keskeyttäminen
Jos haluat rekisteröityä tämän Sivuston käyttäjäksi tai osallistua johonkin arvontaan tai kilpailuun, sinun on (1) annettava todenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja kattavat tiedot itsestäsi siinä laajuudessa kuin Sivuston rekisteröintilomakkeessa pyydetään (nämä tiedot jäljempänä yhteisesti "Rekisteröitymistiedot") ja (2) ylläpidettävä Rekisteröitymistietoja ja päivitettävä ne viipymättä niiden tarkkuuden varmistamiseksi. Pokémonilla on oikeus keskeyttää tilisi käyttö tai lakkauttaa se sekä estää sinulta kaikki Sivuston (tai sen osion) käyttö nyt ja tulevaisuudessa, jos annat totuudenvastaisia, epätarkkoja tai epätäydellisiä tietoja tai jos Pokémon oman harkintansa mukaisin perustein päättää, että olet toiminut näin, tai jos Pokémon oman harkintansa perustella tulee siihen tulokseen, että tällainen käytön estäminen tai lakkauttaminen on tarpeen oikeudenmukaisen, tervehenkisen ja turvallisen ympäristön varmistamiseksi Pokémon Organized Play -tapahtumille ja muille Pokémon Organized Play -osanottajille.


VASTUUVAPAUSLAUSEKE
TÄMÄ SIVUSTO JA KAIKKI SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN KÄYTETTÄVÄKSI "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, KUTEN TAKUITA OMISTUSOIKEUDESTA TAI EPÄSUORIA TAKUITA KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ HYVÄKSYT SIVUSTON KÄYTÖN TAPAHTUVAN OMALLA VASTUULLASI, VASTAAT ITSE TÄYSIN KAIKISTA SELLAISTEN LAITTEIDEN TARVITTAVISTA HUOLTO- TAI KORJAUSKULUISTA, JOITA KÄYTÄT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, JA ETTEIVÄT POKÉMON JA SEN TYTÄRYHTIÖT SEKÄ NIIDEN EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, TIEDONTUOTTAJAT, LISENSSINANTAJAT, LISENSSINSAAJAT, TOIMIHENKILÖT JA/TAI TYTÄRYHTIÖT VASTAA MISTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖSI LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA.
POKÉMON JA SEN TYTÄRYHTIÖT SEKÄ NIIDEN EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, TIEDONTUOTTAJAT, LISENSSINANTAJAT, LISENSSINSAAJAT, TOIMIHENKILÖT JA/TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA POKÉMONIN HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVAT PERUSTEET) OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, SUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUSPERUSTEISISTA TAI ERIKOISLUONTEISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON (A) KÄYTÖSTÄ TAI (B) KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI (C) SIVUSTON JA SEN TOIMINTOJEN SISÄLLÖSSÄ TAI TOIMINNOISSA OLEVISTA VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA, VAIKKA POKÉMONILLE TAI SEN VALTUUTETULLE EDUSTAJALLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VÄLILLISTEN JA SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMINEN JA RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA KAIKISSA OSAVALTIOISSA JA ALUEILLA, JOTEN TÄLLAISET EDELLÄ MÄÄRITETYT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. POKÉMONIN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN SEKÄ NIIDEN EDUSTAJIEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, TIEDONTUOTTAJIEN, LISENSSINANTAJIEN, LISENSSINSAAJIEN, TOIMIHENKILÖIDEN JA/TAI TYTÄRYHTIÖIDEN ENIMMÄISKORVAUSVELVOLLISUUS SINULLE KAIKISTA VAHINGOISTA, TAPPIOISTA JA KANNEPERUSTEISTA (SIITÄ RIIPPUMATTA, OVATKO NE SOPIMUS- VAI VAHINGONKORVAUSPERUSTEISIA JA ESIMERKIKSI LAIMINLYÖNTIIN TAI MUUHUN SYYHYN PERUSTUVIA) ON 100 $.
Pokémonin oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ja Sivuston sisältöä
Pokémonilla on oikeus tehdä lisäyksiä, muutoksia ja poistoja näiden käyttöehtojen osiin halutessaan ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tällaiset näihin käyttöehtoihin tai muihin tässä Sivustossa julkaistuihin ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan heti, kun ne julkaistaan. Tämän Sivuston käytön jatkaminen tällaisten muutosten julkaisemisen jälkeen on osoitus muutosten hyväksymisestä. Pokémonilla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa mitä tahansa muuta tämän Sivuston sisältöä (kuten Sivustossa mainittujen tai kuvattujen tuotteiden ominaisuustietoja ja teknisiä tietoja) sekä lopettaa tai keskeyttää sen julkaiseminen tilapäisesti tai pysyvästi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mitään korvausseuraamuksia.


Vahingonkorvauksilta suojaaminen
Sitoudut puolustamaan Pokémonia ja sen tytäryhtiöitä sekä niiden edustajia, johtajia, työntekijöitä, tiedontuottajia, lisenssinantajia, lisenssinsaajia, toimihenkilöitä ja/tai tytäryhtiöitä (jäljempänä yhteisesti "Suojatut osapuolet") kaikilta vaateilta, jotka johtuvat siitä, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja tai edellä kuvattuja suostumuksia, takuita ja sitoumuksia, ja korvaamaan kaikki Suojatuille osapuolille tällaisista vaateista aiheutuvat vastuut ja kulut (kuten lakimiesten palkkiot ja kulut). Sinulla on velvollisuus tehdä yhteistyötä tällaisia vaateita vastaan puolustauduttaessa kohtuullisissa määrin. Pokémon pidättää oikeuden ottaa yksinomaiselle vastuulleen minkä tahansa sellaisen vaateen käsittely- ja hallintavastuun omalla kustannuksellaan, jolta olet suojannut Pokémonin. Et saa sopia mitään tällaista vaadetta ilman Pokémonin kirjallista suostumusta.
Yleiset ehdot


Nämä käyttöehdot ja muut tässä Sivustossa julkaistut lisäehdot muodostavat Pokémonin ja sinun välisen sopimuskokonaisuuden tämän Sivuston käyttöön liittyen. Kaikki tämän Sivustoon käyttöön liittyvät vaateet on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa vaadeperusteen syntymisestä. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden käyttöehtojen ehdon tai sen osan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto toteutetaan siinä määrin kuin se on mahdollista tämän sopimuksen tarkoituksen mukaisesti ja muut ehdot pysyvät voimassa. Nämä käyttöehdot on laadittu Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lainsäädännön perusteella ja niihin sovelletaan kyseistä lainsäädäntöä (sovellettavien lakien ristiriitasäännöksiä lukuun ottamatta) siten, kuin kyseistä lainsäädäntöä yleisesti sovelletaan Washingtonin osavaltion asukkaiden tekemiin ja Washingtonin osavaltiossa suoritettaviin sopimuksiin, ja tähän sopimukseen liittyvät vaateesi käsitellään Washingtonin osavaltiossa. Ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet niiden kanteiden ja vaateiden ratkaisemisessa, jotka kohdistat The Pokémon Company Inc:iin tai jotka The Pokémon Company Inc kohdistaa sinuun näihin käyttöehtoihin liittyvien riitatapausten perusteella, ovat Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion osavaltio- ja liittovaltiotason tuomioistuimet. Olet velvollinen sitoutumaan Washingtonin osavaltion tuomiovaltaan ja hyväksymään postitse toimitetut The Pokémon Company Inc:n haasteet.

SOPIJAPUOLET LUOPUVAT TÄTEN OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN. Tämä ehto säilyy voimassa myös tämän Sopimuksen päättymisen, irtisanomisen tai purkamisen jälkeen.


Pokémon Global Link -sivuston käyttöehdot
10. lokakuuta 2013
LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA.
Lue ja käy läpi nämä käyttöehdot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä sivustoa. Tämän sivuston käyttäminen on osoitus siitä, että olet lukenut käyttöehdot ja ymmärrät ja hyväksyt ne. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, et saa käyttää sivustoa. Pidätämme oikeuden päivittää ja muokata näitä käyttöehtoja ajoittain. Sivuston http://www.pokemon-gl.com käytön jatkaminen näihin käyttöehtoihin tehtyjen muutosten julkaisemisen jälkeen on osoitus muutosten hyväksymisestä. Pokémon tarkoittaa näissä ehdoissa The Pokémon Company International Inc:ia ja sen emoyhtiötä (The Pokémon Company) sekä niiden tytäryhtiöitä.

SOPIMUS
Seuraavat käyttöehdot muodostavat sinun ja Pokémon Company International Inc:n välisen laillisen sopimuksen. Käyttämällä sivustoa http://www.pokemon-gl.com (mukaan lukien sivusto http://www.pokemon.com) ja sen kotisivun (jäljempänä "Sivusto") kautta avattavia alisivustoja, ilmaiset, että olet lukenut tämän sopimuksen ja sitoudut noudattamaan sitä. Mikäli annat suostumuksen alaikäisen (lapsen) tilin luomista varten, suostut samalla siihen, että tämä sopimus sitoo kyseistä lasta. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa tai anna muille lupaa sen käyttämiseen.

SISÄLTÖ
Aineiston käyttörajoitukset
Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki Sivuston sisältämä aineisto on Pokémonin tai sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien tekijänoikeuksin suojattua omaisuutta. Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki tavaramerkit, palvelutunnukset ja kaupalliset nimet ovat Pokémonin tai sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien omaisuutta. Mitään Sivuston tai muun Pokémonin omistaman, ylläpitämän, lisensoiman tai ohjaaman sivuston sisältöä ei saa kopioida, jäljentää, julkaista edelleen, siirtää, julkaista, välittää tai jakaa millään tavoin ilman Pokémonin kirjallista ennakkosuostumusta. Sinulla on oikeus ladata aineistosta yksi kopio yhdelle tietokoneelle omaan ei-kaupalliseen kotikäyttöösi edellyttäen, että et muokkaa mitään copyright-tiedotteita ja muita tekijänoikeudellisia tiedotteita, et muuta aineistoa, et käytä aineistoa tavalla, joka viittaisi sinun ja tuotteidemme, palvelujamme tai tavaramerkkiemme väliseen yhteyteen, etkä lataa aineistoja mihinkään tietokantaan mistään syystä.

Immateriaaliomaisuus
Kaikki Sivuston sisältö, kuten artikkelit, kuvat, näyttökuvat, grafiikka, logot, ladattava sähköinen sisältö ja muut tiedostot, ovat Pokémonin ja sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien omaisuutta, joka on suojattu yhdysvaltalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuksilla ja tavaramerkeillä sekä muilla immateriaaliomaisuutta suojaavilla laeilla. Kolmansien osapuolten pelien ja hahmojen tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat kyseisiä tuotteita markkinoivien tai lisensoivien yritysten omaisuutta. Mitään Sivuston sisältöä, kuten artikkeleita, kuvia, näyttökuvia, logoja, ladattavaa sähköistä sisältöä ja muita tiedostoja, ei saa käyttää muilla sivustoilla, missään julkaisuissa, julkisissa esityksissä tai muiden kuin Pokémon-tuotteiden ja -palvelujen yhteydessä tai tavoilla, jotka halventavat tai loukkaavat Pokémonia, tuottavat kaupallista hyötyä tai muutoin loukkaavat Pokémonin immateriaalioikeuksia. Pokémon ei myönnä yksittäisille henkilöille lupaa käyttää mitään Sivuston sisältöä. Saamme tuhansia tällaisia pyyntöjä, joten käytäntöjemme mukaan meidän on kiellettävä tavaramerkkiemme ja tekijänoikeuksien hyödyntäminen. Lisätietoja tekijänoikeusrikkomuksiin liittyvistä vaateista saat napsauttamalla tätä. Sinulla ei ole omistusoikeutta tai muita oikeuksia mihinkään Sivuston sisältöön, mukaan lukien muun muassa itse luomasi tai kehittämäsi sisältö, kuten kouluttajien kuvat, näyttönimet, lempinimet, pelipisteet ja muille Sivuston käyttäjille lähettämäsi viestintä ja aineisto. Trainer Tokeneilla ja pelipisteillä ei ole rahallista tai muuta arvoa. Pokémonilla on oikeus muuttaa Sivustolta hankittavien esineiden lunastamiseen tarvittavaa Trainer Tokeneiden tai pelipisteiden tai käytettävissäsi olevien Trainer Tokeneiden tai pelipisteiden määrää milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Mikäli uskot tämän Sivuston jonkin osan loukkaavan tekijänoikeuksiasi ja haluat Pokémonille tekijänoikeusrikkomuksesta, lähetä tästä kirjallinen ilmoitus, jossa on seuraavat tiedot [lisätietoja näistä vaatimuksista saat lakimieheltäsi tai DMCA (Digital Millennium Copyright Act) -lain osasta 512(c)(3)]:

1. Sellaisen henkilön kirjallinen tai sähköinen allekirjoitus, jolla on oikeus toimia oletetusti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta.
2. Sen tekijänoikeudellisesti suojatun omaisuuden tiedot, jota loukkausväite koskee, tai luettelo oletetusti loukatuista omaisuuksista, mikäli ilmoitus koskee useaa verkkosivustossa olevaa tekijänoikeudellisesti suojattua omaisuutta.
3. Sen aineiston tunnistetiedot, jonka väitetään loukkaavan tekijänoikeutta tai olevan tekijänoikeuden loukkauksen kohde ja joka halutaan poistaa tai jonka käyttö halutaan estää, sekä tarvittavat tiedot, joiden avulla palveluntarjoaja pystyy paikallistamaan kyseisen aineiston. Nopeimmin sisältö löytyy sähköpostiviestin tekstiosaan liitettyjen URL-osoitteiden avulla.
4. Tiedot (esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja, jos mahdollista, sähköinen osoite), joiden avulla palveluntarjoaja saa yhteyden ilmoituksen tekijään.
5. Ilmoituksen tekijän lausunto siitä, että hän uskoo vilpittömästi, ettei ilmoitettavaa aineistoa ole käytetty tekijänoikeuksien omistajan, omistajan edustajan tai lainsäädännön sallimalla tavalla.
6. Valaehtoinen vahvistus siitä, että annetut tiedot ovat oikeat ja että ilmoituksen tekijällä on oikeus toimia oletetusti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta.
Ilmoitukset voi lähettää Pokémonille sähköpostitse osoitteeseen legalnotices@pokemon.com tai postitse seuraavaan osoitteeseen:
Attn: General Counsel
The Pokémon Company International, Inc.
333 108th Ave. NE, 19th Floor
Bellevue, WA 98004 USA


Linkittäminen
Pokémonilla tai sen tytäryhtiöillä tai niiden edustajilla, johtajilla, työntekijöillä, tiedontuottajilla, lisenssinantajilla, lisenssinsaajilla ja/tai toimihenkilöillä ei ole velvollisuutta ylläpitämää mitään aineistoa, joihin muut sivustot viittaavat, eikä kyseiselle sivustolle tai tälle Sivustolle anneta mitään takuita tähän yhteyteen liittyen. Pokémon ei vastaa kolmannen osapuolen tuottaman sivuston sisällöstä, mukaan lukien sellaisten jälleenmyyjien sivustojen sisältö, jotka ovat linkittäneet tähän Sivustoon ilman Pokémonin suostumusta.


Käyttäjän velvollisuudet

Olet velvollinen Sivustoa käyttäessäsi noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja oikeudellisia velvoitteita, kuten kunnianloukkaukset, panettelun, herjaukset, tuoteloukkaukset, häirinnän, yksityisyyden loukkaamisen, vahingonteot, siveettömyyden, säädyttömyyden sekä tekijänoikeuksien ja tavaranmerkkien loukkaukset kieltäviä lakeja. Sivustossa käytettävissä oleva aineisto ja tiedot voivat sisältää immateriaaliomaisuutta, joka on suojattu Yhdysvaltojen ja/tai muiden maiden tavaramerkkilainsäädännöllä ja muilla immateriaalioikeuksia suojaavilla laeilla. Tällaiset immateriaalioikeudet suojaavat lait kieltävät yleensä kaiken tekstin, valokuva- ja kuvasisällön (sekä fyysisten että sähköisten kuvien), musiikin, ääninäytteiden ja muun suojatun aineiston luvattoman jäljentämisen, jakelun ja esittämisen. Sovellettavien immateriaalioikeudet suojaavien lakien loukkaaminen voi johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudellisiin kanteisiin ja seuraamuksiin.


Tietojen ja sisällön luovuttaminen
Kaikki Sivustoon sähköisesti tai muulla tavoin lähettämäsi viestit ja aineisto, kuten kommentit, tiedot, kysymykset, ehdotukset ja vastaavat, tulkitaan julkiseksi ja tekijänoikeudellisesti suojaamattomaksi viestinnäksi ja käsitellään sellaisena. Sinulla ei ole oikeutta vedota siihen, että tällaisen aineiston käyttö loukkaisi mitään oikeuksiasi, kuten moraalisia oikeuksia, yksityisyydensuojaoikeuksia, omistusoikeuksia, julkaisuoikeuksia, oikeutta saada tunnustusta aineiston tai idean kehittämisestä tai muuta oikeutta, mukaan lukien oikeus hyväksyä Pokémonin tällaisen aineiston käyttö.
Luovuttamalla tietoja Sivustoon myönnät Pokémonille ja sen oikeudenhaltijoille ja oikeusseuraajille pysyvän, maksuttoman ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, välittää ja kopioida kyseisiä tietoja missä tahansa tunnetussa tai myöhemmin kehitettävässä mediassa, ja vahvistat, että sinulla on tarvittavat oikeudet kyseisten tietojen luovuttamiseen. Mistään tällä tavalla luovutetuista aineistoista tai tiedoista ei tarvitse suorittaa mitään (luovaa, taloudellista, liiketoiminnallista, kaupallista tai muuta vastaavaa) vastasuoritusta tai korvausta.
Keskusteluryhmiä, viestejä ja ilmoitustauluja sekä muuta käyttäjän tuottamaa aineistoa koskevat säännöt


Sivustolla voi olla alueita, joissa voit keskustella muiden käyttäjien kanssa tai lähettää heille viestejä, siirtää Sivustoon aineistoa tai ladata Sivustosta aineistoa. Kun käytät tällaisia Sivuston alueita, et saa julkaista, lähettää, välittää, siirtää tai muuten julkaista Sivuston kautta mitään aineistoa, joka (1) häiritsee muiden Sivuston käyttöä, (2) sisältää loukkaavaa, lain vastaista, säädytöntä, hyökkäävää tai millään tavoin uhkaavaa sisältöä, (3) kannustaa lain rikkomiseen, (4) rikkoo muiden tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, (5) loukkaa muiden käyttäjien yksityisyyttä, (6) sisältää viruksen tai muuta haitallista aineistoa tai (7) sisältää virheellisiä tai harhaanjohtavia väitteitä tai kuvauksia aineiston tai viestinnän alkuperästä. Olet lisäksi velvollinen noudattamaan kaikkia Sivustossa mainittuja lisäehtoja.


Vastuu käyttäjän aineistosta
Et saa julkaista tai välittää mitään herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, säädytöntä, pornograafista, rienaavaa, uhkaavaa tai muutoin lainvastaista aineistoa etkä aineistoa, joka voidaan tulkita rikolliseksi, siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen johtavaksi tai muutoin lainvastaiseksi tai tällaiseen seuraamukseen johtavaan toimintaan yllyttäväksi. Pokémonilla on oikeus valvoa ilmoitustauluja, keskusteluryhmiä, viestejä, keskusteluja, välitettyjä tietoja ja muuta vastaavaa Sivuston sisältöä sekä tarkistaa niiden sisältö, mutta Pokémonilla ei ole velvollisuutta tehdä niin, eikä Pokémonille synny mitään vahingonkorvausvelvollisuutta tai vastuuta tällaisen viestinnän sisällöstä tai mistään sen sisältämistä kunnian loukkauksista, virheistä, epätarkkuuksista, herjauksista, säädyttömyyksistä tai rienauksista. Pokémonilla on oikeus muuttaa tai muokata kaikkea käyttäjän aineistoa ja kaikkia käyttäjien keskusteluja, jotka ovat lain vastaisia, säädyttömiä tai hyökkääviä tai muutoin Pokémonin käytäntöjen vastaisia, sekä poistaa tällainen aineisto ja keskustelut. Mikäli Pokémonia pyydetään tai kehotetaan paljastamaan tällaista aineistoa julkaisseen henkilön henkilöllisyys viranomaisille tai oikeuden määräyksessä nimetylle taholle, Pokémon noudattaa kyseistä pyyntöä tai määräystä.


Välitetty aineisto
Aineiston välittäminen Internetin kautta ei ole koskaan täysin yksityistä tai suojattua. Sivustoon lähettämäsi viestit ja tiedot voivat joutua ulkopuolisten lukemiksi tai näiden haltuun, ellei tietoja välitettäessä ilmoiteta, että kyseinen viesti on salattu (esimerkiksi luottokorttitiedot lähetetään koodattuina). Viestin lähettäminen Pokémonille ei aiheuta Pokémonille tai sen tytäryhtiöille tai niiden edustajille, johtajille, työntekijöille, tiedontuottajille, lisenssinantajille, lisenssinsaajille ja/tai toimihenkilöille mitään erikoisvelvollisuuksia sinua kohtaan.


Kilpailut tai arvonnat

Tässä Sivustossa voi olla viittauksia kilpailuihin ja arvontoihin ja vastaaviin tapahtumiin (kuten Play! Pokémon -mestaruustapahtumiin), joissa on tarjolla palkintoja tai joihin osallistuminen edellyttää itseesi liittyvän aineiston tai tietojen lähettämistä. Kaikille tällaisille kilpailuille, arvonnoille ja muille tapahtumille on olemassa tapahtumakohtaiset säännöt, jotka sinun on luettava ja hyväksyttävä voidaksesi osallistua kyseiseen tapahtumaan. Pokémon voi oman harkintansa mukaan järjestää tämän Sivuston kautta muita edellä kuvattujen tapahtumien kaltaisia kilpailuja ja turnauksia, joihin ei liity palkintoja.


Tietosuojakäytäntö
Tämän Sivuston tietosuojakäytännön mukaisesti voimme antaa kolmansille osapuolille tiettyjä osia Sivustoon rekisteröityessäsi antamistasi tiedoista ja muista tiedoista. Tietosuojakäytäntömme ei koske muita kuin henkilökohtaisia tietoja. Sinun on hyväksyttävä tietosuojakäytäntö ja sen ehdot. Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme.
Erikoishuomautus tietosuojasta ja lasten Internet-käytöstä:
Vanhemmat voivat antaa lastensa käyttää tätä Sivustoa. Lapset voivat luoda tilin verkossa tavanomaisen rekisteröitymisprosessin mukaisesti edellyttäen, että vanhemmat antavat tähän asianmukaisen luvan. Pokémon kehottaa vanhempia valvomaan lastensa profiilisivua sekä yksityisyysasetuksia ja valvoa lasten toimintaa Internetissä yhtä huolellisesti kuin lasten toimintaa "oikeassa" elämässä.


Tilin rekisteröiminen ja tilin käytön keskeyttäminen
Sivuston tiettyjen toimintojen käyttäminen edellyttää, että luot tilin Sivustoon ja sivustoon www.pokemon.com. Jos haluat rekisteröityä Sivuston käyttäjäksi tai osallistua johonkin arvontaan, kilpailuun tai vastaavaan tapahtumaan, sinun on (1) annettava todenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja kattavat tiedot itsestäsi siinä laajuudessa kuin Sivuston rekisteröintilomakkeessa pyydetään (nämä tiedot jäljempänä yhteisesti "Rekisteröitymistiedot") ja (2) ylläpidettävä Rekisteröitymistietoja ja päivitettävä ne viipymättä niiden tarkkuuden varmistamiseksi sekä (3) käytettävä vain yhtä tiliä; et saa luoda useampaa kuin yhtä tiliä kuhunkin sivustoon. Pokémonilla on oikeus keskeyttää tilisi käyttö tai lakkauttaa se sekä estää sinulta kaikki Sivuston (tai sen osion) käyttö nyt ja tulevaisuudessa, jos annat totuudenvastaisia, epätarkkoja tai epätäydellisiä tietoja tai luot useamman kuin yhden tilin tai jos Pokémon oman harkintansa mukaisin perustein päättää, että olet toiminut näin, tai jos Pokémon oman harkintansa perustella tulee siihen tulokseen, että tällainen käytön estäminen tai lakkauttaminen on tarpeen oikeudenmukaisen, tervehenkisen ja turvallisen ympäristön varmistamiseksi muille käyttäjille tai arvonnoille, kilpailuille ja muille vastaaville tapahtumille.

NintendoTM-laitteet ja -ohjelmat; Nintendo Network
Sivuston tiettyjen toimintojen käyttäminen edellyttää, että rekisteröit määrätyt tiedot, kuten pelin tunnusnumeron, ja/tai käytät Nintendon laitetta/ohjelmistoa tai Nintendo Network. Pokémon ei vastaa tällaisten laitteiden, ohjelmien ja palvelujen häiriöistä, kuten pelitietojen tai pelipisteiden vahingoittumisesta. Lisätietoja on Nintendon verkkosivustossa osoitteessa www.nintendo.com.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
TÄMÄ SIVUSTO JA KAIKKI SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN KÄYTETTÄVÄKSI "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, KUTEN TAKUITA OMISTUSOIKEUDESTA TAI EPÄSUORIA TAKUITA KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SIVUSTON KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ HYVÄKSYT SIVUSTON KÄYTÖN TAPAHTUVAN OMALLA VASTUULLASI, VASTAAT ITSE TÄYSIN KAIKISTA SELLAISTEN LAITTEIDEN TARVITTAVISTA HUOLTO- TAI KORJAUSKULUISTA, JOITA KÄYTÄT SIVUSTON KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, JA ETTEIVÄT POKÉMON JA SEN TYTÄRYHTIÖT SEKÄ NIIDEN EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, TIEDONTUOTTAJAT, LISENSSINANTAJAT, LISENSSINSAAJAT JA/TAI TOIMIHENKILÖT VASTAA MISTÄÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖSI LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA.
POKÉMON JA SEN TYTÄRYHTIÖT SEKÄ NIIDEN EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, TIEDONTUOTTAJAT, LISENSSINANTAJAT, LISENSSINSAAJAT JA/TAI TOIMIHENKILÖT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA POKÉMONIN HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVAT PERUSTEET) VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, SUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUSPERUSTEISISTA TAI ERIKOISLUONTEISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SIVUSTON (A) KÄYTÖSTÄ TAI (B) KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI (C) SIVUSTON JA SEN TOIMINTOJEN SISÄLLÖSSÄ TAI TOIMINNOISSA OLEVISTA VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA, VAIKKA POKÉMONILLE TAI SEN VALTUUTETULLE EDUSTAJALLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VÄLILLISTEN JA SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMINEN JA RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA KAIKISSA OSAVALTIOISSA JA ALUEILLA, JOTEN TÄLLAISET EDELLÄ MÄÄRITETYT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. POKÉMONIN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN SEKÄ NIIDEN EDUSTAJIEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, TIEDONTUOTTAJIEN, LISENSSINANTAJIEN, LISENSSINSAAJIEN JA/TAI TOIMIHENKILÖIDEN ENIMMÄISKORVAUSVELVOLLISUUS SINULLE KAIKISTA VAHINGOISTA, TAPPIOISTA JA KANNEPERUSTEISTA (SIITÄ RIIPPUMATTA, OVATKO NE SOPIMUS- VAI VAHINGONKORVAUSPERUSTEISIA JA ESIMERKIKSI LAIMINLYÖNTIIN TAI MUUHUN SYYHYN PERUSTUVIA) ON 100 $.
Pokémonin oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ja Sivuston sisältöä
Pokémonilla on oikeus tehdä lisäyksiä, muutoksia ja poistoja näiden käyttöehtojen osiin halutessaan ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tällaiset näihin käyttöehtoihin tai muihin Sivustossa julkaistuihin ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan heti, kun ne julkaistaan. Sivuston käytön jatkaminen tällaisten muutosten julkaisemisen jälkeen on osoitus muutosten hyväksymisestä. Pokémonilla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa mitä tahansa muuta Sivuston sisältöä (kuten Sivustossa mainittujen tai kuvattujen tuotteiden ominaisuustietoja ja teknisiä tietoja) sekä lopettaa tai keskeyttää sen julkaiseminen tilapäisesti tai pysyvästi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mitään korvausseuraamuksia.


Vahingonkorvauksilta suojaaminen
Sitoudut puolustamaan Pokémonia ja sen tytäryhtiöitä sekä niiden edustajia, johtajia, työntekijöitä, tiedontuottajia, lisenssinantajia, lisenssinsaajia ja/tai toimihenkilöitä (jäljempänä yhteisesti "Suojatut osapuolet") kaikilta vaateilta, jotka johtuvat siitä, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja tai edellä kuvattuja suostumuksia, takuita ja sitoumuksia, ja korvaamaan kaikki Suojatuille osapuolille tällaisista vaateista aiheutuvat vastuut ja kulut (kuten lakimiesten palkkiot ja kulut). Sinulla on velvollisuus tehdä yhteistyötä tällaisia vaateita vastaan puolustauduttaessa kohtuullisissa määrin. Pokémon pidättää oikeuden ottaa yksinomaiselle vastuulleen minkä tahansa sellaisen vaateen käsittely- ja hallintavastuun omalla kustannuksellaan, jolta olet suojannut Pokémonin. Et saa sopia mitään tällaista vaadetta ilman Pokémonin kirjallista suostumusta.


Yleiset ehdot
Nämä käyttöehdot ja muut Sivustossa julkaistut lisäehdot muodostavat Pokémonin ja sinun välisen sopimuskokonaisuuden Sivuston käyttöön liittyen. Kaikki Sivustoon käyttöön liittyvät vaateet on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa vaadeperusteen syntymisestä. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden käyttöehtojen ehdon tai sen osan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto toteutetaan siinä määrin kuin se on mahdollista tämän sopimuksen tarkoituksen mukaisesti ja muut ehdot pysyvät voimassa. Nämä käyttöehdot on laadittu Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lainsäädännön perusteella ja niihin sovelletaan kyseistä lainsäädäntöä (sovellettavien lakien ristiriitasäännöksiä lukuun ottamatta) siten, kuin kyseistä lainsäädäntöä yleisesti sovelletaan Washingtonin osavaltion asukkaiden tekemiin ja Washingtonin osavaltiossa suoritettaviin sopimuksiin. Ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet niiden kanteiden ja vaateiden ratkaisemisessa, jotka kohdistat Pokémoniin tai jotka Pokémon kohdistaa sinuun näihin käyttöehtoihin liittyvien riitatapausten perusteella, ovat Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion osavaltio- ja liittovaltiotason tuomioistuimet. Olet velvollinen sitoutumaan Washingtonin osavaltion tuomiovaltaan ja hyväksymään postitse toimitetut Pokémonin haasteet. SOPIJAPUOLET LUOPUVAT TÄTEN OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN. Tämä ehto säilyy voimassa myös tämän Sopimuksen päättymisen, irtisanomisen tai purkamisen jälkeen.

 

Takaisin alkuun