Vilkår for anvendelse

Seneste opdatering: 5. juli 2016

LÆS DISSE BRUGSVILKÅR OMHYGGELIGT, FØR TJENESTEN ANVENDES.

1. HVILKE TJENESTER DÆKKER VILKÅRENE? Disse brugsvilkår ("vilkårene") dækker følgende produkter og tjenester ("tjenesterne"), uanset hvordan adgang til dem opnås, og/eller uanset hvordan de anvendes, hvor tjenesterne drives eller på anden måde stilles til rådighed af The Pokémon Company International, Inc eller dets søsterselskaber ("Pokémon" eller "vi", "os" eller "vores"):

(i)                  www.Pokemon.com;

(ii)                 Pokémon Trainer Club-kontosystem,

(iii)                alle apper, der er udgivet af Pokémon, hvad enten disse er til tablets, smart-TV, spillekonsoller, sociale medieplatforme, mobilenheder eller andre platforme ("apper"), medmindre andet er angivet i appen,

(iv)                Pokémon Trading Card Game Online ("PTCGO"),

(v)                 alle nyhedsbreve, der er udsendt eller distribueret af Pokémon, og

(vi)                alle andre interaktive funktioner, tjenester og kommunikation, der er leveret af Pokémon. 

2. DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG THE POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL, INC. Ved at åbne, downloade eller bruge tjenesten accepterer du at have læst, forstået og accepteret disse vilkår, Pokémons fortrolighedspolitik (http://www.pokemon.com/dk/privatlivspolitik/) samt ethvert adfærdskodeks, som vi måtte fremlægge til enhver tid. Når du giver samtykke for en mindreårigs brug af tjenesten, accepterer du også, at den mindreårige er bundet af vilkårene. Hvis du ikke accepterer til disse vilkår, må du ikke skaffe dig adgang til eller bruge tjenesten. Vi kan opdatere og ændre vilkårene til enhver tid. Din fortsatte brug af tjenesten betyder, at du har accepteret disse ændringer.

3. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET, INDHOLD AF TJENESTEN SAMT BRUGERINDLÆG. Medmindre andet er nævnt, er alt indhold på tjenesten, herunder artikler, illustrationer, skærmbilleder, grafik, logoer, downloads eller andre filer, Pokémons ejendom og er beskyttet i USA og internationalt af lovgivning om ophavsret, varemærker og anden intellektuel ejendomsret. Varemærker og ophavsret for tredjepartsspil og -karakterer ejes af de virksomheder, som markedsfører eller licenserer disse produkter. Fordi vi modtager tusindvis af sådanne anmodninger, er vores politik at afslå brugen af vores varemærker og ophavsrettigheder. Du erkender og accepterer, at du ikke har ejendomsret eller andre rettigheder til indholdet på tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, indhold, som du har skabt eller udviklet, herunder Trainer-billeder ("Trainer Images"), skærmnavne, spilleresultater, chat-indhold og andre beskeder, der er sendt til en tjeneste eller direkte til os.

Al kommunikation, opfordrede tilbagemeldinger og andet materiale, der er fremsendt til tjenesten (via email eller på anden vis), er ikke fortrolige og ikke ophavsretsligt beskyttede. Ved at fremsende materiale til tjenesten afgiver du ethvert krav på, at brugen af materialet krænker nogen af dine rettigheder, herunder moralske rettigheder, rettigheder vedrørende fortrolighed, ejendomsret, reklamerettigheder, ophavsret til materiale eller idéer eller alle andre rettigheder, herunder retten til at godkende måden, hvorpå sådant materiale anvendes. Endvidere giver du os og vores eventuelle efterfølgere og transporthavere en evig, gratis, verdensomspændende ret til at bruge, formidle, kopiere og vise sådan fremsendt information og materiale i alle kendte og fremtidige medier, og erklærer, at du har alle nødvendige rettigheder til en sådan fremsendelse. Der gives ingen yderligere modydelse eller kompensation for materiale eller information (herunder, men ikke begrænset til, kreativt, finansielt, forretningsmæssigt, kommercielt osv.), der fremsendes på nogen måde. For at en række af vores tjenester fungerer korrekt, er det også vigtigt, at eventuelle fejl eller problemer, du opdager, indberettes fortroligt og direkte til Pokémons kundeservice, så vi kan forholde os til dem hurtigst muligt. Besøg support.pokemon.com for oplysninger om, hvordan vi kan kontaktes.

Meninger, råd og al anden information, der udtrykkes af tredjeparter om tjenesten, repræsenterer deres egne synspunkter og ikke Pokémons. Du bør ikke forlade dig på sådanne meninger, råd eller anden information. Hverken Pokémon eller nogen af dets søsterselskaber eller deres respektive agenter, direktører, ansatte, informationsudbydere, licensgivere, licenstagere, funktionærer og/eller søsterselskaber er ansvarlige eller hæfter for sådanne afgørelser, der er baseret på sådan information.

4. KRAV VEDRØRENDE OPHAVSRETSLIGE KRÆNKELSER. Hvis du mener, at en del af tjenesten krænker din ophavsret, og du ønsker at indgive meddelelse om krænkelse af ophavsret til os, skal du besøge http://www.pokemon.com/us/copyright/ for vejledning om fremsendelse af meddelelse om krænkelse af ophavsret til os.

5. BRUGERRETTIGHEDER OG -RESTRIKTIONER. Disse vilkår giver dig kun tilladelse til under individuelle forhold at bruge indholdet af tjenesten, der er stillet til din rådighed, til personlig og ikke-kommerciel hjemmebrug. Du må under ingen omstændigheder:

(i) ændre eller fjerne nogen ophavsret eller anden ejendomsretslig meddelelse fra tjenestens indhold,

(ii) ændre eller skabe afledte værker baseret på indholdet,

(iii) bruge eller formidle brugen af nogen uautoriseret tredjeparts-software (f.eks. bots, mods, hacks eller scripts) for at ændre eller automatisere driften af tjenesten, uanset om det er til dig selv eller en tredjepart,

(iv) på nogen måde bruge indholdet: (a) til at foreslå en sammenslutning med andre produkter, tjenester eller mærker, (b) der vil kunne skabe forvirring blandt kunderne, (c) eller som nedvurderer eller miskrediterer Pokémon, (d) eller som på anden måde er udnyttelse til kommercielle formål, eller (e) som på anden måde krænker vores intellektuelle ejendomsrettigheder,

(v) downloade dele af indholdet til en database af nogen grund,

(vi) nedbryde, adskille eller genanvende nogen del af tjenesten eller på anden måde bruge en tjeneste til andre formål end dem, der er angivet af os og i forbindelse med tjenestens drift,

(vii) udvikle funktionelt tilsvarende produkter eller tjenester til nogen tjeneste,

(viii) bruge en tjeneste til fordel for nogen tredjepart eller overføre adgang til tjenester for nogen tredjepart,

(ix) bruge tjenesten eller dens indhold til kommercielle formål, herunder, men ikke begrænset til, (a) at sælge adgang til hele eller dele af tjenesten, eller (b) at placere reklamer, sponsorater eller kampagner på eller i tjenesten eller dens indhold,

(x) undgå, omgå eller deaktivere nogen sikkerheds- eller digital rettighedsadministrerende protokol eller mekanisme i nogen tjeneste,

(xi) infiltrere noget system, der bruges til tjenestens drift,

(xii) foretage nogen handling, der kan forårsage eller udnytte kendte eller latente funktionsfejl, bugs eller andre defekter i tjenesten eller systemet, der bruges til tjenestens drift, eller

(xiii) forsøge at omgå nogen begrænsning i nogen tjeneste, der er baseret på alder, geografi eller andre restriktioner, der er pålagt af os.

Endvidere skal du overholde alle gældende love og juridiske forpligtelser, herunder dem, der vedrører områder såsom ophavsret, varemærker og anden intellektuel ejendomsret, injurier, bagvaskelse, æreskrænkelse, handelsinjurier, produktnedvurdering, chikane, fortrolighedskrænkelse, erstatningsret, obskønitet, uanstændighed og ophavsretlig eller varemærkekrænkelse. Overtrædelse af gældende love kan medføre civil og/eller kriminel retsforfølgelse og straf.

Uanset hvad der ellers er angivet i disse vilkår, kan vi til enhver tid med eller uden varsel afbryde eller afslutte din adgang til en del af eller hele tjenesten og nægte enhver eller al nuværende eller fremtidig brug af tjenesten på ethvert tidspunkt.

6. ADFÆRDS- OG FÆLLESSKABSSTANDARDER. Du må ikke postere eller fremsende noget materiale til tjenesten, der kan: (i) forstyrre andres brug af tjenesten, (ii) betragtes som grov, ulovlig, krænkende, obskøn, fornærmende eller truende på nogen måde, (iii) opfordre nogen til at bryde loven, (iv) krænke nogens ophavsret eller andre ejendomsrettigheder, (v) misbruge en anden brugers fortrolighed, (vi) indsætte en virus eller anden skadelig komponent, eller (vii) indsætte falske eller vildledende udsagn om fakta eller beskrivelser vedrørende materialets eller kommunikationens oprindelse.

Selv om vi til enhver tid kan overvåge eller gennemgå opslagstavler, chatrum, diskussioner, posteringer, transmissioner og lignende for tjenesten, er vi under ingen omstændigheder forpligtet til at gøre dette og tager intet ansvar for følger af indholdet af en sådan kommunikation. Vi kan ændre, redigere eller fjerne alt brugermateriale eller samtaler, som vi anser for ulovlige, uanstændige, obskøne, krænkende, eller som på anden vis overtræder vores politik på nogen måde. Vi samarbejder fuldt ud med enhver retshåndhævende myndighed eller retskendelse, der opfordrer til eller pålægger os at afsløre identiteten af enhver postering af sådant materiale.

7. PLAYER TRAINER CLUB-KONTI. For at få adgang til visse funktioner af tjenesten skal du oprette en Pokémon Trainer Club-konto ("PTC-konto"). Hvis du vælger at oprette en PTC-konto (Pokemon.dk/log-ind), bruge en PTC-konto til at melde dig til andre dele af tjenesten (f.eks. PTCGO, Play! Pokémon eller Pokémon Global Link) eller til at bekræfte din identitet på tredjepartsdrevne tjenester (såsom Pokémon GO, TCGO-fora og Pokémons kundeserviceportal), skal du acceptere følgende:

(i) at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om dig selv ("profildata"),

(ii) at vedligeholde og omgående opdatere profildata, så de altid er nøjagtige,

(iii) kun at have én PTC-konto,

(iv) aldrig at bruge en anden persons PTC-konto,

(v) at påtage dig det fulde ansvar for aktiviteten på din konto og sikkerheden af din kontos legitimationsoplysninger.

Vi kan suspendere eller opsige din konto med eller uden varsel og nægte enhver og al nuværende eller fremtidig brug af tjenesten på grund af overtrædelse af vilkårene, eller hvis vi efter eget skøn vurderer, at suspendering eller opsigelse er til fordel for at kunne støtte et retfærdigt, sundt og sikkert miljø for brugere af tjenesten (inklusive deltagere i Play! Pokémon Program, PTCGO eller andre dele af tjenesten.)

En særlig bemærkning vedrørende fortrolighed og børn, som er online: Forældre ønsker måske, at deres børn har adgang til denne tjeneste. Børn kan oprette en PTC-konto ved hjælp af den almindelige procedure og med din tilladelse, hvor dette er hensigtsmæssigt.

8. KONKURRENCER OG LODTRÆKNINGER. Denne tjeneste kan henvise til konkurrencer, lodtrækninger eller lignende arrangementer (herunder uden begrænsning Play! Pokémon Program-mesterskabsarrangementer), hvor vi tilbyder præmier eller kræver, at du indsender materiale eller oplysninger om dig selv. Hver konkurrence, lodtrækning eller andre lignende arrangementer har sine egne regler, som du skal læse og acceptere, før du får adgang til den.

9. PLAY! POKÉMON PROGRAM. På grund af Pokémon-produkternes popularitet kan et stort antal rigtige Pokémon-byttekort og -videospilturneringer ("Play! Pokémon Events") forekomme over hele verden på en given dag. Vi organiserer visse særlige arrangementer og mesterskabsarrangementer, men de fleste Play! Pokémon Events organiseres eller drives af uafhængige tredjepartsorganisationer såsom forhandlere af byttekortspil. Selv om de fleste Play! Pokémon Events ikke drives af os, udsender vi visse oplysninger på tjenesten, som vi modtager om Play! Pokémon Events fra uafhængige Play! Pokémon Event-arrangører. Sådanne oplysninger omfatter tidsplaner og lokaliteter for arrangementerne samt navne og placeringer for PTC-kontoholdere, der har givet deres samtykke til os om at postere disse oplysninger på tjenesten. Oplysninger, der modtages fra disse uafhængige Play! Pokémon Event-arrangører gør det muligt for os at oprette og indsætte placeringer, der er baseret på turneringsresultaterne. Pokémon anvender rimelige bestræbelser på at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på tjenesten, men Pokémon fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art om oplysningernes nøjagtighed, aktualitet eller fuldkommenhed på tjenesten, herunder uden begrænsning turneringsresultater og spillerplaceringer.

10. TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER. Tjenesten kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider, tjenester og platforme, der ikke ejes af eller kontrolleres af os. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af en hjemmeside, som drives af en tredjepart, herunder for indholdet af en hjemmeside, der drives af en distributør, der forbinder sig til tjenesten med Pokémons samtykke. Vi er heller ikke ansvarlige for vedligeholdelse af materialer, der refereres til fra en anden hjemmeside, og giver i den forbindelse ingen garantier for denne hjemmeside eller dens tjeneste. Endvidere kan visse funktioner i tjenesten kræve, at du registrerer bestemte oplysninger, herunder spil ID-nummer, tredjeparts-kontooplysninger (såsom kontooplysninger til iTunes eller Google Play) og/eller bruger Nintendo™-hardware/software eller Nintendos netværk for at deltage i visse af tjenestens funktioner. Vi er ikke ansvarlige for nogen svigt af sådan hardware, software eller tjenester, inklusive eventuel skade på spilledata eller spillepoints osv. For yderligere oplysninger vedrørende Nintendos hardware og software henvises der til Nintendos hjemmeside på www.nintendo.dk.

11. VIRTUELT INDHOLD. Vi kan til tider tillade dig at bruge "rigtige" penge til at købe virtuelt indhold. "Virtuelt indhold" er en generisk betegnelse for produkter og tjenester til rådighed for brugere uden betaling via indløsning af nøglekort eller til køb inden for tjenesten, hvor dette kan bruges inden for tjenesten til at få adgang til visse funktioner og andet virtuelt indhold. Virtuelt indhold omfatter, men er ikke begrænset til, virtuelle genstande såsom digitale byttekort, kortlommer og mønter samt virtuel valuta som f.eks. juveler, billetter og Trainer-poletter ("virtuel valuta"). Visse af tjenestens funktioner kan være utilgængelige, hvis de ikke købes.

Vi kan til enhver tid og efter eget skøn give adgang for brugere til at erhverve bestemt virtuelt indhold uden betaling, til nedsat pris eller som bonusindhold, når du erhverver andet virtuelt indhold eller rigtigt indhold såsom visse fysiske Pokémon Trading Card-produkter. Du kan kun erhverve virtuelt indhold i mængder og til tider, der er angivet af os efter vores skøn, og du må kun købe virtuelt indhold til din egen personlige brug inden for tjenesten. Inkluderingen af sådant virtuelt indhold på et bestemt tidspunkt indebærer eller garanterer ikke, at det samme virtuelle indhold er tilgængeligt på noget andet tidspunkt. Alle beskrevne eller afbildede funktioner, indhold, aktiviteter og specifikationer af tjenestens virtuelle indhold kan til enhver tid ændres uden varsel.

Virtuelt indhold har ingen økonomisk værdi og kan ikke indløses til ægte valuta, tjenester eller varer uden for tjenesten. Virtuelt indhold, der er modtaget via tjenesten, leveres til dig under en begrænset, personlig, genkaldelig licens til brug inden for tjenesten, og den kan ikke overdrages eller viderelicenceres. Du har ingen ejendomsret, ret eller adkomst til virtuelt indhold, der vises eller stammer fra tjenesten, og virtuelt indhold må ikke overdrages eller videresælges på nogen måde, som ikke udtrykkeligt er tilladt af os. Vi kan til enhver tid opsige din licens til virtuelt indhold efter vores skøn.

12.  KØB AF VIRTUELT INDHOLD. Alle gebyrer for ethvert virtuelt indhold, som sælges i tjenesten, faktureres af os eller betalingsformidlere, som handler på vores vegne, til dit kreditkort eller anden betalingsmetode. Alle priser for virtuelt indhold vises uden moms. Du accepterer at betale alle relevante afgifter og skatter, som du pådrager dig eller andre, der benytter en konto, der er registreret i dit navn. I tilfælde af, at dit kreditkort eller anden betalingsudbyder nægter at betale os et beløb, der er krediteret til din konto, har vi ret til at slette det virtuelle indhold eller de produkter eller tjenester, der er købt med sådant virtuelt indhold, fra din konto. Du godkender, at du ikke kan annullere eller tilbageføre betalinger for noget virtuelt indhold eller på anden måde forsøge at handle svigagtigt over for os. I tilfælde af, at et søgsmål bliver nødvendigt for at inddrage tilgodehavender, accepterer du at refundere os alle udgifter i forbindelse med inddragelse af det skyldige beløb, herunder advokatsalær og andre juridiske udgifter.

KØB AF VIRTUELT INDHOLD KAN IKKE RETURNERES ELLER TILBAGEBETALES. Hvis du indløser virtuel valuta for at købe virtuelle ting i spillet, mister du enhver lovbestemt fortrydelsesret, idet vi begynder udførelsen af vores tjenester ved indløsning af virtuel valuta for virtuelt indhold. Hvis du på grund af et problem med din konto eller af anden årsag mister virtuelt indhold, og vi kan bekræfte, at du har haft det, gør vi rimelige bestræbelser på at erstatte det.

DU MODTAGER IKKE PENGE ELLER ANDEN KOMPENSATION FOR UBRUGT VIRTUELT INDHOLD, NÅR EN KONTO LUKKES, HVAD ENTEN EN SÅDAN LUKNING ER FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG. Visse juridiske områder kan give yderligere lovbestemte rettigheder, herunder en fortrydelsesfrist, som giver dig mulighed for at fortryde et køb. Intet i nærværende vilkår er beregnet til at begrænse din retur- eller fortrydelsesret for dit køb af virtuelt indhold i henhold til lokal lovgivning.

13.  HANDEL MED VIRTUELT INDHOLD. Visse dele af tjenesten tillader en bruger at bytte virtuelt indhold med andre brugere. Du anerkender, at din beslutning om at indgå nogen form for handel med virtuelt indhold sker efter eget skøn og på egen risiko. Vi screener ikke handelspartnere, og vi giver ingen garanti for, at en handel er tilfredsstillende, eller at handler er en fair udveksling af værdi mellem parterne i sådan handel. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn med eller uden varsel at afgøre, hvilket og hvornår virtuelt indhold kan forhandles mellem brugere. Uoverdragelige varer kan under ingen omstændigheder forhandles.

I nogle tilfælde kan virtuelt indhold kun byttes til lignende varer (f.eks. kan et sjældent kort kun byttes for et andet sjældent kort). Du må under ingen omstændigheder bytte nogen form for virtuelt indhold for "rigtige" penge, en anden vare eller tjeneste uden for tjenesten eller et løfte om levering af bestemte produkter eller tjenester, hverken inden for eller uden for tjenesten. Ethvert forsøg på at handle uden for tjenesten, at handle med forbudte varer eller at fremsætte et handelstilbud, hvor handlen er betinget af en omstændighed (f.eks. resultatet af en PTCGO-kamp) kan resultere i, at din PTC-konto bliver suspenderet eller lukket.

14. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER AF TJENESTEN. Vi kan til enhver tid udstede programrettelser eller opdateringer for dele af tjenesten, som skal installeres for fortsat at kunne bruge disse dele af tjenesten. Du giver samtykke til at modtage og installere disse programrettelser og opdateringer for at kunne fortsætte med at bruge tjenesten. Du accepterer også, at hele eller dele af tjenesten kan opleve serverproblemer, der gør den midlertidigt utilgængelig, og at vi efter eget skøn og uden varsel kan nedlægge hele eller dele af tjenesten. Du accepterer, at du ikke har nogen form for regres imod os, selvom dette får dig til at tabe en kamp, miste virtuelt indhold eller miste adgang til hele eller dele af tjenesten.

15. ANSVARSFRASKRIVELSE. TJENESTEN OG ALT INDHOLD PÅ DENNE LEVERES "SOM DET ER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VED AT BRUGE TJENESTEN ANERKENDER DU, AT DIN BRUG AF TJENESTEN ER PÅ EGEN RISIKO, AT DU PÅTAGER DIG ALT ANSVAR FOR OMKOSTNINGER, DER ER FORBUNDET MED AL SERVICERING ELLER REPARATION AF ENHVER FORM FOR UDSTYR, SOM DU ANVENDER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTEN, OG AT HVERKEN POKÉMON ELLER NOGEN AF DERES PARTNERE ELLER RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, ANSATTE, INFORMATIONSUDBYDERE, LICENSGIVERE, FUNKTIONÆRER OG/ELLER SØSTERSELSKABER KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR SKADE, DER ER FORBUNDET MED BRUG AF TJENESTEN.

POKÉMON ELLER NOGEN AF DERES SØSTERSELSKABER ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER, DIREKTØRER, ANSATTE, INFORMATIONSUDBYDERE, LICENSGIVERE, FUNKTIONÆRER OG/ELLER SØSTERSELSKABER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR PÅFØLGENDE, DIREKTE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, PØNALT BEGRUNDEDE ELLER SPECIELLE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, POKÉMONS FORSØMMELIGHED, HVOR SKADERNE RELATERER SIG TIL (A) BRUG AF, (B) MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF ELLER (C) FEJL ELLER UDELADELSER I TJENESTENS INDHOLD OG FUNKTIONER, SELV HVIS POKÉMON ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SÅ DE OVERSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. POKÉMONS ELLER NOGEN AF DERES SØSTERSELSKABER ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTERS, DIREKTØRERS, ANSATTES, INFORMATIONSUDBYDERES, LICENSGIVERES, FUNKTIONÆRERS OG/ELLER SØSTERSELSKABERS GODTGØRELSE TIL DIG FOR NOGEN SKADE, TAB OG SØGSMÅL (HVERKEN UNDER KONTRAKT ELLER TORT) UDGØR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MERE END $100,00.

DU SAMTYKKER TIL, AT ANSVARSFRASKRIVELSERNE IFM. GARANTI SAMT ANSVARS- OG RETSMIDDELBEGRÆNSNINGERNE, DER ER ANFØRT OVENFOR, ER EN BETINGELSE FOR, AT VI KAN GØRE TJENESTEN TILGÆNGELIG FOR DIG. UDEN DEM VIL OG KAN VI IKKE STILLE TJENESTERNE TIL RÅDIGHED. Du accepterer, at hvis vi opdager, at du på nogen måde har overtrådt disse betingelser, må vi handle, som vi finder passende, og kan herunder, men ikke begrænset til, nedlægge din PTC-konto og adgang til tjenesterne. Du anerkender, at hvis det sker, modtager du ingen godtgørelse eller anden form for kompensation for eventuelle genstande, der kan være forbundet med din konto på tidspunktet for nedlæggelsen.

16. SKADESLØSHOLDELSE. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Pokémon og deres søsterselskaber og deres respektive agenter, direktører, ansatte, informationsudbydere, licensgivere, licenstagere, funktionærer og/eller søsterselskaber (kollektivt kaldet "skadesløsholdte parter") skadesløse fra og mod alle erstatningsansvar og omkostninger (herunder, uden begrænsning, advokatsalærer og omkostninger), som de skadesløsholdte parter måtte pådrage sig i forbindelse med ethvert krav, der opstår grundet enhver misligholdelse af disse vilkår eller de foregående erklæringer, garantier og bestemmelser. Du samarbejder så vidt, det med rimelighed kan kræves i forsvaret af ethvert krav. Pokémon forbeholder sig ret til for egen regning at påtage sig det eksklusive forsvar af og kontrol over enhver sag, som ellers underlægges skadesløsholdelse af dig, og du må under ingen omstændigheder afgøre nogen sag uden skriftlig tilladelse fra Pokémon.

17. GENERELLE BESTEMMELSER. Disse vilkår, vores fortrolighedspolitik, og ethvert andet vilkår, som fremsættes på denne tjeneste, udgør de samlede aftalevilkår mellem Pokémon og dig med hensyn til din brug af denne tjeneste. Ethvert søgsmål, du måtte have i relation til din brug af denne tjeneste, skal påbegyndes inden for 1 år, efter kravet eller søgsmålet opstår. Hvis en kompetent domstol finder en klausul i disse vilkår eller dele heraf, som ikke kan håndhæves, håndhæves denne klausul så vidt muligt i det tilladte omfang, der kan fastholde hensigten med denne aftale, og de øvrige vilkår fortsætter med fuld gyldighed. Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Washington, med undtagelse af modstridende love, som anvendes på aftaler, som udføres af Washingtons beboere og udføres udelukkende i staten Washington, og du underlægger dig personlig jurisdiktion i Washington. Du accepterer uigenkaldeligt, at de statslige og føderale domstole i staten Washington i USA har eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist, der måtte opstå grundet eller i forbindelse med disse vilkår i enhver sag, du har anlagt imod os, og at disse domstole har ikke-eksklusiv jurisdiktion over enhver sag, vi har anlagt imod dig. Du accepterer at modtage forkyndelse af stævning med posten i den stat, hvori din bolig ligger, som angivet af dig til os. PARTERNE FRASIGER SIG HERMED RETTEN TIL NÆVNINGESAG. Du accepterer, at denne bestemmelse fortsat er gældende efter denne aftales ophør eller udløb.

Tilbage til toppen